התכנית הבין – יחידתית למגיסטר להנדסה (ME כללי)

הרישום פתוח להתמחות בהנדסת ניהול מידע בלבד.

תכנית בין-יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות:

  • הנדסה אזרחית וסביבתית
  • הנדסת מכונות
  • הנדסה כימית
  • הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
  • הנדסת אוירונוטיקה וחלל
  • הנדסת תעשייה וניהול
  • ארכיטקטורה
  • מדע והנדסה של חומרים

מסלול זה הוא מסלול ללא תזה המוביל לתואר "מגיסטר להנדסה" ומיועד למהנדסים המעוניינים להרחיב את אופקיהם בנושאים רב-תחומיים. המאפיין את המסלול הוא המבחר הרב של הקורסים המוצעים למשתלם והמבוססים על מגוון מקצועות מתקדמים מכל היחידות בטכניון.

תנאי הקבלה

המסלול מיועד לבעלי תואר הנדסי BSc 4 שנתי מאוניברסיטה מוכרת, העומדים בדרישות הקבלה של ביה"ס לתארים מתקדמים, ובדרישות היחידה האקדמית אשר אליה שייך כיוון ההתמחות.
בעלי תארים תלת שנתיים במדעים מדויקים יוכלו להשתלב במסלול, במעמד "סטודנט משלים", ויידרשו בהשלמות.
כל בקשות המועמדות ידונו על ידי נציג הפקולטה בתכנית מתחום ההתמחות המבוקש.

דרישות הלימוד

סטודנט בתכנית, בעל תואר ראשון 4 שנתי מהטכניון או מאוניברסיטה מוכרת, יידרש לצבור 40 נקודות, כאשר כ-13 מתוכן יהיו בכיוון התמחות אחד סביב נושא ספציפי.

סטודנטים ממסלולים ארבע-שנתיים שאינם חופפים לכיוון ההתמחות, ידרשו במקצועות השלמה ייחודיים לתכנית שאותה הם מבקשים.

כיווני ההתמחות העיקריים הם: הנדסת תעשיה וניהול (הנדסת ניהול מידע), הנדסת מכונות, הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסת אוירונוטיקה וחלל, ארכיטקטורה (שימור), הנדסת חומרים, הנדסה אזרחית (מקרקעין), .

המשתלם יבחר את כיוון ההתמחות בתיאום עם הוועדה הבין-יחידתית ל-ME כללי, אשר תאשר את תכנית ההשתלמות שהוצעה ע"י המשתלם. ניתן לקבל מראש את רשימת הקורסים בכיווני ההתמחות השונים על-ידי פניה למזכירת התכנית. לימוד מקצועות הקדם למקצועות שבתכנית הנו חובה.

בנוסף ל-13 הנקודות בכיוון ההתמחות, ילמד המשתלם מקצוע מסוג סמינר/פרויקט בהיקף של 5-6 נקודות, כמקובל במסלול ME פקולטי. הפרויקט הוא אישי ולא ניתן לבצע אותו בשיתוף עם סטודנט אחר.

שאר המקצועות יהיו מקצועות מתקדמים בהתאם לבחירתו של הסטודנט ובתנאי שהסטודנט עומד בדרישות הקדם של המקצועות.

בעלי תארים תלת-שנתיים במדעים מדויקים ידרשו, בנוסף ל-40 נקודות המתקדמים, גם ב-20 נקודות השלמה. הם יועברו למעמד "מן המניין" לאחר עמידה בדרישות הקורסים, בהתאם לקביעת נציג הועדה הפקולטית בה יתמחו, ובכל מקרה, בציון לא פחות מ-75 בכל מקצוע.

מידע נוסף

מזכירות התכנית הבין-יחידתית, טל. 04-8292573