התכנית הבין-יחידתית לרובוטיקה ומערכות אוטונומיות

תכנית בין-יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות: הנדסת אוירונוטיקה וחלל, הנדסה אזרחית וסביבתית, הנדסה ביו-רפואית, הנדסת חשמל,  מדעי המחשב, הנדסת מכונות, הנדסת תעשיה וניהול, רפואה, חינוך למדע וטכנולוגיה.

מערכות אוטונומיות מהוות את אחד הצעדים הגדולים הבאים בהנדסה. מערכות אוטונומיות כוללת איחוד של מגוון רחב של חיישנים, מחשבים ואמצעי תקשורת שונים, ומהוות חלק  נכבד בקדמת הטכנולוגיה ומשפיעות על כל שטחי ההנדסה. מערכות אלה מבצעות משימות, כולל תגובות,  באופן דינמי לתנאים משתנים ואירועים לא צפויים המתרחשים בזמן אמת בעולם האמתי. דוגמאות למערכות אוטונומיות כוללות כלי טייס, כלי תחבורה יבשתיים וימיים לא מאוישים, כלים ומערכות עזר רפואיות, ומערכות סוכנים עצמאיות בתחומים שונים.  מטרת התכנית היא לרכז את  מגוון היכולות בהוראה, במחקר ובפיתוח של מערכות אוטונומיות.

תנאי הקבלה

יוכלו להתקבל לתכנית מועמדים העומדים בדרישות הקבלה של ביה"ס לתארים מתקדמים בטכניון, בכל המסלולים לתאר מגיסטר (מגיסטר עם תזה במסלול מחקר/פרויקט, מגיסטר ללא תזה), וכן לתאר דוקטור. תנאי הקבלה הספציפיים יהיו לפחות התנאים המקובלים ביחידת האם של המנחה המיועד של המועמד במסלול עם תזה, אך לא פחות מ-85.
וועדת הקבלה של התוכנית תזמן מועמדים לראיון אישי, על פי שיקול דעתה, ותקבע את דרישות הקבלה האינדיבידואליות. על הסטודנט למגיסטר במסלול מחקר/פרויקט למצוא מנחה/ים לעבודת המחקר/הפרויקט, ולהגיש הצעת מחקר תמציתית תוך סמסטר אחד, לאישור הוועדה לתארים מתקדמים של התכנית. אי קיום התנאי יגרור הפסקת ההשתלמות.
על סטודנטים לדוקטורט וסטודנטים בינלאומיים למגיסטר למצוא מנחה ולהגיש נושא מחקר עם הרשמתם.

שם התואר

במסלול מחקר או פרויקט: מגיסטר למדעים במערכות אוטונומיות ורובוטיקה (עם תזה)
במסלול ללא תזה: מגיסטר למערכות אוטונומיות ורובוטיקה
במסלול לדוקטורט: דוקטור לפילוסופיה

דרישות הלימוד

בוגר תואר ארבע שנתי במקצועות ההנדסה במסלול מחקר/פרויקט יידרש ללמוד ולצבור לפחות 20 נקודות ממקצועות מתקדמים. בוגר תואר ארבע שנתי במקצועות ההנדסה במסלול ללא תזה יידרש לצבור 40 נקודות ממקצועות מתקדמים. בוגרי מסלולים תלת שנתיים יידרשו ב-28 נקודות השלמה/קדם. בתקופת ההשלמות הסטודנט יהיה במעמד משלים. יתכנו דרישות השלמה נוספות בהתאם לרקע של המועמד.
כל סטודנט יצטרך ללמוד מקצועות מתוך רשימה א', ב' ו- ג', מתוכם 3 מקצועות לפחות מרשימה א' (או סה"כ 8 נקודות זכות), ולפחות קורס אחד מתוך רשימה ג'. לימוד מקצועות נוספים הדרושים להשתלמות יקבע על ידי המנחה/מנחים.

הצעת המחקר לתואר מגיסטר

תאושר על ידי ועדת תארים מתקדמים של התכנית, לאחר הסכמת המנחה.

במסלול לתואר דוקטור יידרשו הסטודנטים ללמוד 3 מקצועות (9 נקודות לפחות) שייקבעו בהמלצת המנחה ובהתאם לרקע של הסטודנט, ויאושרו על ידי ועדת תארים מתקדמים של התכנית.

רשימת המקצועות

מידע נוסף

מזכירת תארים מתקדמים של התכנית, טל. 077-8873197
tasp.admin@technion.ac.il