לימודים לתארים מתקדמים בטכניון

לימודים לתארים מתקדמים מתקיימים בטכניון החל משנת 1948, ובית הספר ללימודים לתארים מתקדמים נוסד רשמית ב- 1956. הלימודים לתואר שני ושלישי מתקיימים כמעט בכל היחידות האקדמיות בטכניון. מאז הקמתו הכשיר בית הספר 18,636 בעלי תואר מגיסטר ו- 4,565 בעלי תואר דוקטור בהנדסה, מדעים, ארכיטקטורה, רפואה והוראה, שהטביעו את חותמם על כל תחומי החיים במדינת ישראל.

סוגי התארים הניתנים על ידי בית ספר

מגיסטר למדעים (עם תזה)
Master of Science
MSc
מגיסטר להנדסה
Master of Engineering
ME
דוקטור לפילוספיה
Doctor of Philosophy
PhD

לימודים לתואר מגיסטר

הלימודים לתואר "מגיסטר למדעים" (עם תזה) מעניקים לסטודנט ידע רחב ורמה גבוהה של מומחיות בתחום מסוים. הסטודנט נדרש ללמוד מקצועות לפי תכנית ייחודית, ולבצע מחקר, פרויקט הנדסי או עבודת גמר. המחקר או הפרויקט לתואר המגיסטר יכולים להיות עיוניים או ניסויים, להתמקד בחקירה של תופעות ייחודיות במדע טהור או שימושי, או להציג גישה מעשית יותר בתכן הנדסי או בתהליכי ייצור.
התואר "מגיסטר להנדסה" הוא תואר ללא תזה ומוצע כמעט בכל הפקולטות ההנדסיות. תואר מגיסטר ללא תזה מוצע גם בחלק מהפקולטות הלא-הנדסיות, כדוגמת תכנון ערים ואזורים, מנהל עסקים, ובמקרה זה אינו נקרא "מגיסטר להנדסה" אלא "מגיסטר ל…בתחום המיועד". תואר זה כולל לימוד מקצועות בלבד ועבודה סמינריונית מוגבלת.

דרישות סף להגשת מועמדות לתואר מגיסטר

 • יכולים להגיש מעומדות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל אשר ממוצע הציונים שלהם אינו נופל מ-75 (או מקביל לכך). לכל יחידה זכות לקבוע סף גבוה מהסף המינימלי.
 • מועמדים שלמדו בחו"ל ורוצים להגיש מועמדות לפקולטות: ה. חשמל, ה. מכונות, פיסיקה וכימיה נדרשים להיבחן בבחינת ה-GRE הכללי, קוד הטכניון לבחינה: 0343.
 • מועמדים לפקולטות מדעיות צריכים למצוא מנחה לפני הגשת המועמדות. דרישה למציאת מנחה לפני הדיון במעומדות קיימת לפקולטות נוספות, אנא קראו החומר המופיע באתר ביה"ס תחת "תכניות לימודים".
 • מועמדים שלמדו בחו"ל ובעלי אזרחות ישראלית נדרשים לעבור בחינה בעברית לפני קבלתם ללימודים.
  ניתן לראות את הספים הנדרשים לכל יחידה אקדמית בקישור: יחידות אקדמיות, תכניות לימודים, סילבוסים ומנחים.
  לפרטים נוספים ניתן לעיין בתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור

הלימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה נמשכים בין שלוש לארבע שנים ובדרך כלל מחייבים שהיה בטכניון בזמן מלא. הסטודנטים מקדישים את זמנם בעיקר למחקר, ומשתתפים בסמינרים על נושאים מתקדמים ובקורסים על פי תכנית לימודים אישית. בסוף השנה הראשונה להשתלמותם הם נדרשים להגיש תיאור תמציתי על נושא מחקרם ולעבור את בחינת המועמדות. בבחינה זו עליהם להוכיח את יכולתם לבצע מחקר עצמאי ומקורי בנושא שבחרו. בשנה האחרונה להשתלמותם על הסטודנטים להציג את עבודתם בסמינר פקולטי, להגיש את החיבור על מחקרם ולעמוד בבחינת הגמר הנערכת בעל-פה.

דרישות סף להגשת מועמדות לתואר דוקטור

 • יכולים להגיש מועמדים בעלי תואר שני מחקרי מהטכניון או ממוסד אקדמי מוכר מהארץ או מחו"ל, אשר ממוצע הציונים שלהם והציון בעבודת התזה אינו נופל מ-80. לכל יחידה זכות לקבוע סף גבוה מהסף המינימלי.
 • מועמדים לתואר ד"ר נדרשים למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות ולהגיש שני מכתבי המלצה; אחד מהמנחה לתזה בתואר שני. בחלק מהפקולטות דרישות מעבר לכך, מומלץ לברר עם רכזת לימודים מתקדמים ביחידה האקדמית, אם ומהן דרישות היחידה האקדמית מעבר לדרישות ביה"ס.
 • מועמדים שלמדו בחו"ל  – נא לקרוא המופיע בקישור באתר באנגלית.
 • בוגרי תארים שניים לא מחקריים המעוניינים בלימודים לתואר דוקטור, אנא קראו את המידע המופיע תחת "מחקר גישוש".
  ניתן לראות את הספים הנדרשים לכל יחידה אקדמית בקישור: יחידות אקדמיות, תכניות לימודים, סילבוסים ומנחים.
  לפרטים נוספים ניתן לעיין בתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

לסטודנטים המשתלמים בזמן מלא לתארי מגיסטר למדעים (MSc) ודוקטור לפילוסופיה (PhD) מציע בית הספר תנאים משופרים, מספר גדול של מלגות (מהטובות בארץ), מלגות מצוינים ופרסים, מעונות בקמפוס הירוק ומספר רב של מלגות להשתתפות פעילה בכנסים בחו"ל.