מועדים חשובים לשנת הלימודים תשע"ו

סמסטר חורף תשע"ו

תיאור המועדתאריך
סיום הרשמה לסמסטר חורף תשע"ו*30.04.15**
תחילת הלימודים18.10.15
דחייה או ביטול התחלת לימודים

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 18.10.15

 2. עד 15.11.15

 3. עד 31.12.15

הרשמה למקצועותעד 18.10.15
הוספה וביטול מקצועותעד 15.11.15
בקשה לחופשה/הפסקה (לסטודנט ותיק)

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל


 1. עד 01.11.15

 2. עד 30.11.15

 3. עד 31.12.15

בקשת הלוואהעד 18.11.15
יום אחרון ללימודים בסמסטר חורףעד 21.06.15
מסירת ציוני התקדמות במחקרעד 15.02.16
בחינות סמסטר חורף16.02.16 - 25.01.16
בחינות סמסטר חורף מועד ב'
(למקצועות הסמכה ומשותפים בלבד)
11.02.16 - 24.02.16

סמסטר אביב תשע"ו

תיאור המועדתאריך
סיום הרשמה לסמסטר אביב תשע"ו*30.11.15**
תחילת הלימודים13.03.16
דחייה או ביטול התחלת לימודים

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל 1. עד 13.03.16

 2. עד 15.04.16

 3. עד 31.15.16

הרשמה למקצועותעד 13.03.16
הוספה וביטול מקצועותעד 10.04.16
בקשה לחופשה/הפסקה (לסטודנט ותיק)

 1. ללא חיוב שכ"ל

 2. חיוב ב-1/3 שכ"ל

 3. חיוב ב-2/3 שכ"ל 1. עד 27.03.16

 2. עד 15.04.16

 3. עד 31.05.16

בקשת הלוואהעד 13.04.16
הגשת בקשה למגלה לסמסטר א' תשע"זעד 30.04.16
הגשת בקשה למעונות לסמסטר א' תשע"זעד 30.05.16
הגשת בקשה למלגת קיץ תשע"ועד 31.05.16
יום אחרון ללימודים בסמסטר אביב23.06.16
מסירת ציוני התקדמות במחקרעד 15.07.16
בחינת סמסטר אביב22.07.16 - 29.06.16
בחינות סמסטר אביב מועד ב'
(למקצועות הסמכה ומשותפים בלבד)
28.09.16 - 12.09.16

סמסטר קיץ תשע"ו***

תיאור מועדתאריך
תחילת הלימודים24.07.16
יום אחרון ללימודים בסמסטר קיץ08.09.16
בחינות סמסטר קיץ - מועד א'28.09.16 - 12.09.16

* הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר. אין רישום לסמסטר ב' לתכניות במדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, כלכלה, ארכיטקטורה.
** למועמדים שלמדו בחו"ל מסתיים הרישום לסמסטר חורף ב-01.04 ולסמסטר אביב ב- 01.11
*** עבור תלמידי מוסמכים -הלימודים בסמסטר קיץ אינם כלולים בשכר הלימוד וכרוכים בתשלום נפרד.