מועדי רישום

הרישום לסמסטר סתיו תשע"ט (אוקטובר 2018) יסתיים ב-30.04.2018

הרישום המאוחר, לסטודנטים מצטיינים, יתקיים בין התאריכים 01.05.2018-30.08.2018, פרט לתוכניות הבאות:

  • תכנון ערים ואזורים:  למעוניינים להיכלל ברשימת המתנה, נא לפנות אל רכזת הלימודים בפקולטה בדוא"ל בצירוף שתי המלצות (1 אקדמית) וגיליון ציונים.
  • הנדסת מכונות: רישום מאוחר יתאפשר לבוגרי טכניון העומדים בתנאים, בלבד.
  • מדעי מחשב: רישום מאוחר יתאפשר לבוגרי טכניון מצטיינים בלבד.
  • מדעי ההתנהגות – לא יתקיים רישום מאוחר.
  • פיסיקה: הרישום המאוחר יסתיים ב10.08.2018

המחזור הבא באנרגיה- מסלול "גז טבעי ונפט" ייפתח באוקטובר 2019.
המחזור הבא ב"ייעוץ גנטי" ייפתח באוקטובר 2019.

מועדי רישום

מועדי רישום
סמסטר אביבמועד אחרוןסמסטר חורףמועד אחרון
הרשמה לסמסטר אביב
עד 30 בנובמברהרשמה לסמסטר חורף
עד 30 באפריל
הגשת בקשה למלגהעד 30 בנובמברהגשת בקשה למלגהעד 30 בנובמבר
הגשת בקשה למעונותעד 30 בנובמברהגשת בקשה למעונותעד 30 בנובמבר
הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

מדעי ההתנהגות והניהול: על הנרשמים לתואר שני במדעי ההתנהגות והניהול להירשם במקביל באתר המקוון המשותף לכל האוניברסיטאות. יש לפעול על פי הלו"ז המופיע באתר עצמו.
מועדי הרשמה  לשנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018): בין התאריכים 01.02.2018-30.04.2018

למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר חורף ב- 1 באפריל.
למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר אביב ב- 1 בנובמבר.
אין רישום לסמסטר אביב לתכניות ב:מדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, ארכיטקטורה I וכלכלה.

יש להגיש מועמדות באמצעות אתר רישום.
ניתן ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה קודם הגשת המועמדות בטלפון: 04-8292739, או בדוא"ל.