מועדי רישום

 

רישום לתואר דוקטור (PhD) ומחקר גישוש מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

 

פרטים לגבי מועדי הרישום ניתן למצוא באתר ההרשמה.

פירוט מועדי הרישום והנחיות מיוחדות לרישום מאוחר אנא ראו בעמוד ההרשמה.

הערות מיוחדות:

  • המחזור הבא ב"ייעוץ גנטי" ייפתח באוקטובר 2025.
  • בשל "חרבות ברזל" מועדי ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה שונו בהתאם ללוח השנה האקדמי. פירוט ועדכונים ניתן למצוא באתר ההרשמה.

 

מועדי רישום

מועדי רישום
סמסטר אביבמועד אחרוןסמסטר חורףמועד אחרון
הרשמה לסמסטר אביב
עד 30 בנובמברהרשמה לסמסטר חורף
עד 30 באפריל
הגשת בקשה למלגהעד 30 בנובמברהגשת בקשה למלגהעד 30 באפריל
הגשת בקשה למעונותעד 30 בנובמבר
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.11
הגשת בקשה למעונותעד 30 במאי
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.4
למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר חורף ב- 1 באפריל.
למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר אביב ב- 1 בנובמבר.
אין רישום לסמסטר אביב לתכניות ב:מדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים,  מתמטיקה שימושית וכלכלה.

יש להגיש מועמדות באמצעות אתר רישום.
ניתן ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה קודם הגשת המועמדות בטלפון: 04-8292739, או בדוא"ל.