מועדי רישום

 

בסמסטר אביב לא מתקיים רישום לתוכנית: מנהל עסקים, מדעי ההתנהגות, כלכלה, תכנון ערים ומתמטיקה שימושית.

סמסטר מרץ 2020

הרישום הרגיל לסמסטר מרץ 2020 הסתיים ב30.11.2019.

רישום מאוחר:

רישום מאוחר לסמסטר מרץ 2020 יתחיל ב01.12.19 ויסתיים ב09.02.2020 פרט לתוכניות הבאות:

פיסיקה: לא יתקיים רישום כלל, במקרים מיוחדים נא לפנות לגברת אירית לזרוביץ במייל: irit@ph.technion.ac.il

מדעי במחשב: יכולים להירשם ברישום המאוחר מועמדים בוגרי הטכניון בעלי ממוצע מעל 90. בוגרי הטכניון שהממוצע שלהם 87-90 יכולים להגיש מועמדות, אך מועמדותם תדון בכפוף למקום פנוי. במידה ויוחלט כי אין מקום פנוי המועמדות תועבר לסמסטר 10.2020.

לא יפתח רישום לתוכנית הלא מחקרית (ללא תיזה) באדריכלות ירוקה.

התוכנית בארכ' 1 (לבוגרי תואר ראשון ארבע שנתי באדריכלות בטכניון) – הרישום יתקיים בין התאריכים 27.10.2019-01.11.2019

לא יתקיים רישום למסלול "גז טבעי ונפט" במסגרת התוכנית באנרגיה.
המחזור הבא ב"ייעוץ גנטי" ייפתח באוקטובר 2021.

המחזור הבא של התוכנית הלא מחקרית בארכיטקטורה, התמחות בארכ' ירוקה יפתח ב10.2020

מועדי רישום

מועדי רישום
סמסטר אביבמועד אחרוןסמסטר חורףמועד אחרון
הרשמה לסמסטר אביב
עד 30 בנובמברהרשמה לסמסטר חורף
עד 30 באפריל
הגשת בקשה למלגהעד 30 בנובמברהגשת בקשה למלגהעד 30 באפריל
הגשת בקשה למעונותעד 30 בנובמבר
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.11
הגשת בקשה למעונותעד 30 במאי
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.4
הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר חורף ב- 1 באפריל.
למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר אביב ב- 1 בנובמבר.
אין רישום לסמסטר אביב לתכניות ב:מדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים,  מתמטיקה שימושית וכלכלה.

יש להגיש מועמדות באמצעות אתר רישום.
ניתן ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה קודם הגשת המועמדות בטלפון: 04-8292739, או בדוא"ל.