מועדי רישום

 

הרישום הרגיל לתואר שני עבור סמסטר אביב תשע"ט (מרץ 2019) יסתיים ב-30.11.
בסמסטר אביב לא מתקיים רישום לתוכנית: מנהל עסקים, מדעי ההתנהגות, כלכלה, תכנון ערים וארכיטקטורה 1.

רישום מאוחר לסטודנטים מצטיינים בלבד

הרישום המאוחר לסמסטר מרץ 2019 יתחיל ב01.12.2018 ויסתיים ב01.02.2019.

בסמסטר אביב תשע"ט לא יתקיים רישום מאוחר בפקולטה לפיסיקה. במקרים חריגים נא לפנות למזכירות תארים מתקדמים בפקולטה.

 

המחזור הבא באנרגיה- מסלול "גז טבעי ונפט" ייפתח באוקטובר 2019.
המחזור הבא ב"ייעוץ גנטי" ייפתח באוקטובר 2019.

מועדי רישום

מועדי רישום
סמסטר אביבמועד אחרוןסמסטר חורףמועד אחרון
הרשמה לסמסטר אביב
עד 30 בנובמברהרשמה לסמסטר חורף
עד 30 באפריל
הגשת בקשה למלגהעד 30 בנובמברהגשת בקשה למלגהעד 30 באפריל
הגשת בקשה למעונותעד 30 בנובמבר
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.11
הגשת בקשה למעונותעד 30 במאי
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.4
הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר חורף ב- 1 באפריל.
למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר אביב ב- 1 בנובמבר.
אין רישום לסמסטר אביב לתכניות ב:מדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, ארכיטקטורה I וכלכלה.

יש להגיש מועמדות באמצעות אתר רישום.
ניתן ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה קודם הגשת המועמדות בטלפון: 04-8292739, או בדוא"ל.