מועדי רישום

הרישום לסמסטר סתיו תשע"ט (אוקטובר 2018) יסתיים ב-30.04.2018

הרישום המאוחר, לסטודנטים מצטיינים, יתקיים בין התאריכים 01.05.2018-30.08.2018, פרט לתוכניות הבאות:

  • מדעי מחשב: רישום מאוחר יתאפשר לבוגרי טכניון מצטיינים בלבד.
  • מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה ארגונית וקוגנטיבית: הרישום יסתיים ב15.05.2018.
  • מדעי ההתנהגות, שיווק: הרישום המאוחר יסתיים ב30.08.2018
  • תכנון ערים ואזורים: הרישום המאוחר יסתיים ב30.06.2018.
  • פיסיקה: הרישום המאוחר יסתיים ב10.08.2018

המחזור הבא באנרגיה- מסלול "גז טבעי ונפט" ייפתח באוקטובר 2019.
המחזור הבא ב"ייעוץ גנטי" ייפתח באוקטובר 2019.

מועדי רישום

מועדי רישום
סמסטר אביבמועד אחרוןסמסטר חורףמועד אחרון
הרשמה לסמסטר אביב
עד 30 בנובמברהרשמה לסמסטר חורף
עד 30 באפריל
הגשת בקשה למלגהעד 30 בנובמברהגשת בקשה למלגהעד 30 באפריל
הגשת בקשה למעונותעד 30 בנובמבר
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.11
הגשת בקשה למעונותעד 30 במאי
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.4
הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

מדעי ההתנהגות והניהול: על הנרשמים לתואר שני במדעי ההתנהגות והניהול להירשם במקביל באתר המקוון המשותף לכל האוניברסיטאות. יש לפעול על פי הלו"ז המופיע באתר עצמו.
מועדי הרשמה  לשנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018): בין התאריכים 01.02.2018-30.04.2018

למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר חורף ב- 1 באפריל.
למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר אביב ב- 1 בנובמבר.
אין רישום לסמסטר אביב לתכניות ב:מדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, ארכיטקטורה I וכלכלה.

יש להגיש מועמדות באמצעות אתר רישום.
ניתן ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה קודם הגשת המועמדות בטלפון: 04-8292739, או בדוא"ל.