מועדי רישום

 

נפתח הרישום לסמסטר ב' תשפ"ב

רישום לתואר דוקטור (PhD) מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

הרישום לסמסטר ב' (מרץ 2022) החל ב01.10.2021. וימשך עד 30.11.2021

הרישום המאוחר יתקיים בין התאריכים 01.12.2021 ועד 01.02.2022 – לתשומת לבכם: הרישום המואחר לא מתקיים בכל היחידות.

פירוט מועדי הרישום והנחיות מיוחדות לרישו מאוחר אנא ראו בעמוד ההרשמה.

הערות מיוחדות:

  • המחזור הבא ב"ייעוץ גנטי" ייפתח באוקטובר 2023.
  • לא יתקיים רישום  למסלול "גז טבעי ונפט" במסגרת התוכנית באנרגיה.

 

מועדי רישום

מועדי רישום
סמסטר אביבמועד אחרוןסמסטר חורףמועד אחרון
הרשמה לסמסטר אביב
עד 30 בנובמברהרשמה לסמסטר חורף
עד 30 באפריל
הגשת בקשה למלגהעד 30 בנובמברהגשת בקשה למלגהעד 30 באפריל
הגשת בקשה למעונותעד 30 בנובמבר
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.11
הגשת בקשה למעונותעד 30 במאי
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.4
למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר חורף ב- 1 באפריל.
למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר אביב ב- 1 בנובמבר.
אין רישום לסמסטר אביב לתכניות ב:מדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים,  מתמטיקה שימושית וכלכלה.

יש להגיש מועמדות באמצעות אתר רישום.
ניתן ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה קודם הגשת המועמדות בטלפון: 04-8292739, או בדוא"ל.