מועדי רישום

 

הרישום לתואר שני עבור סמסטר אביב תשע"ט (מרץ 2019) הסתיים ב-01.02.2019.
בסמסטר אביב לא מתקיים רישום לתוכנית: מנהל עסקים, מדעי ההתנהגות, כלכלה, תכנון ערים וארכיטקטורה 1.

רישום לסמסטר אוקטובר 2019

הרישום הרגיל לסמסטר אוקטובר 2019 יחל ב01.03 ויסתיים ב30.04.

לא יפתח רישום לתוכנית הלא מחקרית (ללא תיזה) באדריכלות ירוקה.

התוכנית בניהול הבניה בקמפוס שרונה – הרישום יחל ב09.01 ויסתיים ב03.03.2019. המועמדים מתבקשים לציין בתוכנית המבוקשת כי מדובר בקמפוס שרונה.

התוכנית בארכ' 1 (לבוגרי תואר ראשון ארבע שנתי באדריכלות בטכניון) – הרישום יסתיים ב31.03.

רישום מאוחר

הרישום המאוחר, לסטודנטים מצטיינים בלבד, יסתיים ב18.08 פרט לתוכניות הבאות:

מדעי ההתנהגות  – לא יתקיים רישום מאוחר לתוכניות בפסיכולוגיה ארגונית וקוגנטיבית.

מדעי מחשב – הרישום המאוחר פתוח לבוגרי הטכניון בלבד, בעלי ממוצע 90 לפחות.

תכנון ערים – לא יתקיים רישום מאוחר.

תכנית צוערים של משרד הפנים ("עתידים", קרן רוטשילד) עבור תכנון ערים – מועמדים שקיבלו את אישור הקרן ירשמו בין 21.07-01.08

ייעוץ גנטי – הרישום המאוחר יסתיים ב15.07

פיסיקה – הרישום המאוחר יסתיים ב11.08

מנהל עסקים – למועמדים החייבים בבחינת ה-GMAT הרישום ימשך עד 05.09, למועמדים שזכאים לפטור מהבחינה הרישום הוא עד 12.09.

לא יתקיים רישום למסלול "גז טבעי ונפט" במסגרת התוכנית באנרגיה.
המחזור הבא ב"ייעוץ גנטי" ייפתח באוקטובר 2019.

המחזור הבא בתוכנית הלא מחקרית בארכיטקטורה, התמחות בבניה ירוקה, יפתח באוקטובר 2020.

מועדי רישום

מועדי רישום
סמסטר אביבמועד אחרוןסמסטר חורףמועד אחרון
הרשמה לסמסטר אביב
עד 30 בנובמברהרשמה לסמסטר חורף
עד 30 באפריל
הגשת בקשה למלגהעד 30 בנובמברהגשת בקשה למלגהעד 30 באפריל
הגשת בקשה למעונותעד 30 בנובמבר
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.11
הגשת בקשה למעונותעד 30 במאי
מיועד למועמדים שנרשמו ללימודים במועדי הרישום הרגיל עד 30.4
הרישום לתואר דוקטור מתקיים במשך כל השנה, למעט במסלול המיוחד לדוקטורט, אליו ניתן להירשם רק במועדי הרישום לתואר מגיסטר.

למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר חורף ב- 1 באפריל.
למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים שלמדו בחו"ל, יסתיים הרישום לסמסטר אביב ב- 1 בנובמבר.
אין רישום לסמסטר אביב לתכניות ב:מדעי ההתנהגות והניהול, מנהל עסקים, תכנון ערים ואזורים, ארכיטקטורה I וכלכלה.

יש להגיש מועמדות באמצעות אתר רישום.
ניתן ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה קודם הגשת המועמדות בטלפון: 04-8292739, או בדוא"ל.