תחומי מחקר וחוקרים בלימודים מתקדמים

הרקע האקדמי שלי (תואר ראשון\שני) :

מסלולי לימוד מסלולי לימוד מדעי ההנדסה:
מבנה, תפקוד ותכן
טבע הדברים:
מדעים בסיסים
מדעי החיים והרפואה מחשוב, חישוב
וחשיבה
רקע אקדמי
אזרחית – מבנים אזרחית – מבנים  –  –  – הנדסה
אזרחית – סביבה, מים וחקלאות אזרחית – סביבה, מים וחקלאות  – אזרחית – סביבה, מים וחקלאות  – הנדסה, מדעים
אזרחית – תחבורה וגיאו-אינפורמציה אזרחית-תחבורה וגיאו-אינפורמציה  –  –  – הנדסה, מדעי החברה, מדעים
אנרגיה אנרגיה  –  – אנרגיה  הנדסה, מדעים
ארכיטקטורה ובינוי ערים ארכיטקטורה ובינוי ערים  –  – ארכיטקטורה ובינוי ערים  הנדסה
ארכיטקטורה: אדריכלות נוף ארכיטקטורה: אדריכלות נוף  –  –  –  הנדסה, מדעי החברה
ארכיטקטורה: עיצוב תעשייתי ארכיטקטורה: עיצוב תעשייתי  – ארכיטקטורה: עיצוב תעשייתי ארכיטקטורה: עיצוב תעשייתי  מדעי החברה
ארכיטקטורה: תכנון ערים ואזורים ארכיטקטורה: תכנון ערים ואזורים  – ארכיטקטורה: תכנון ערים ואזורים  –  הנדסה, מדעי החברה
ביולוגיה  – ביולוגיה ביולוגיה ביולוגיה מדעים
הנדסת אוירונוטיקה וחלל הנדסת אוירונוטיקה וחלל  –  – הנדסת אוירונוטיקה וחלל הנדסה, מדעים
הנדסה ביו-רפואית הנדסה ביו-רפואית הנדסה ביו-רפואית הנדסה ביו-רפואית  – הנדסה, מדעים
הנדסת גז טבעי ונפט הנדסת גז טבעי ונפט  –  –  – הנדסה
הנדסה כימית הנדסה כימית הנדסה כימית הנדסה כימית הנדסה כימית הנדסה, מדעים
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון  – הנדסה, מדעים
הנדסת חשמל הנדסת חשמל הנדסת חשמל  – הנדסת חשמל הנדסה
הנדסת מכונות הנדסת מכונות הנדסת מכונות הנדסת מכונות הנדסת מכונות הנדסה, מדעים
הנדסת תעשייה וניהול:
מדעי ההתנהגות והניהול, ניהול מידע,
חקר ביצועים וניתוח מערכות, כלכלה,
סטטיסטיקה, מנהל עסקים, פסיכולוגיה
ארגונית, פסיכולוגיה קוגנטיבית,
סטטיסטיקה
הנדסת תעשייה וניהול הנדסת תעשייה וניהול  – הנדסת תעשייה וניהול הנדסה, מדעי החברה
חינוך למדע וטכנולוגיה חינוך למדע וטכנולוגיה  – חינוך למדע וטכנולוגיה חינוך למדע וטכנולוגיה הנדסה, מדעים
כימיה כימיה כימיה כימיה  – הנדסה, מדעים
מדע והנדסה של חומרים  – מדע והנדסה של חומרים  –  – הנדסה, מדעים
מדעי המחשב מדעי המחשב  –  – מדעי המחשב הנדסה
מינהל עסקים מינהל עסקים  –  – מינהל עסקים הנדסה, מדעי החברה, מדעים
מערכות אוטונומיות ורובוטיקה מערכות אוטונומיות ורובוטיקה  –  – מערכות אוטונומיות ורובוטיקה הנדסה
מתמטיקה  – מתמטיקה  – מתמטיקה מדעים
מתמטיקה שימושית מתמטיקה שימושית מתמטיקה שימושית מתמטיקה שימושית מתמטיקה שימושית הנדסה, מדעים
ננו מדעים וננו טכנולוגיה ננו מדעים וננו טכנולוגיה ננו מדעים וננו טכנולוגיה ננו מדעים וננו טכנולוגיה ננו מדעים וננו טכנולוגיה הנדסה, מדעים
פיסיקה  – פיסיקה פיסיקה  – מדעים
רפואה  – רפואה רפואה  – מדעים
תכנית בין יחידתית ביוטכנולוגיה תכנית בין יחידתית ביוטכנולוגיה תכנית בין יחידתית ביוטכנולוגיה תכנית בין יחידתית ביוטכנולוגיה תכנית בין יחידתית ביוטכנולוגיה מדעים