מנהל עסקים (MBA)

פרטי התוכנית

אנשי קשר בפקולטה

מנהל עסקים (MBA) - אנשי קשר בפקולטה
שם איש קשרדוא"לטלפוןהערות
אפרת מרגוליןmba@ie.technion.ac.il
ganorilanit@technion.ac.il
04-8294248
04-8294448
נתיב ללא תזה בלבד. ממוצע 80 לפחות בתואר ראשון.
נדרש ניסיון מקצועי ועמידה ב-GMAT

רשימת מנחים

מנהל עסקים (MBA) - רשימת מנחים
מנחהתחום מחקר / תחום התמחות / תוכנית לימודטלפוןדוא"ל
----