מידע והנחיות לסטודנט שקבל אישור למגורים במעונות

סטודנט שקבל אישור זכאות למגורים במעונות נדרש להסדיר את הסעיפים שלהלן:

 • לאשר בכתב את רצונו להתאכלס במעונות, כפי שמצוין במכתב אישור קבלת הדיור במעונות שנשלח מלשכת דיקן בית הספר לתארים מתקדמים.
 • לקרוא היטב את תקנון מעונות הסטודנטים.
 • להסדיר את חוזה ההרשאה למגורים במעונות בהתאם למועד שנקבע במכתב הזכאות למעונות ולפני מועד הכניסה לחדר/לדירה. להלן הנחיות להסדרת חוזה המגורים:
  • עליך להדפיס את חוזה ההרשאה למגורים במעונות, מלא את הפרטים האישיים ולחתום על החוזה.
  • להחתים 2 ערבים על גבי החוזה בהתאם לדרישה בעמוד מספר 4 (אחרון).
  • למסור את החוזה המקורי למחלקת חשבונות סטודנטים, בנין אולמן, חדר 414, או לשלוח באמצעות הדואר.
 • לאחר שיימסר חוזה המגורים למחלקת חשבונות סטודנטים, יישלח השיבוץ לחדר/לדירה באמצעות הדוא"ל לכתובת הטכניונית של הסטודנט. השיבוץ יישלח במועד סמוך לתאריך הכניסה לחדר/לדירה שאושר/ה.
 • לא תתאפשר כניסה למעונות ללא הסדר חוזה המגורים.
 • גביית שכר הדירה תחל ממועד לקיחת המפתח ובהתאם לרשום בסעיף מספר 11 ב"חוזה ההרשאה למגורים במעונות הסטודנטים".