קולות קוראים למלגות הצטיינות ופרסים

משרד המדע והטכנולוגיה – קול קורא למלגות בתחום החלל ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי, לשנת תשפ"א 2020-2021

מועד הגשה הסתיים

 • הנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים
 • קול קורא

משרד המדע והטכנולוגיה – קול קורא למלגות למגזרים בייצוג נמוך במקצועות ה-STEM לתלמידי תואר שני ושלישי, לשנת תשפ"א 2020-2021

מועד הגשה הסתיים

 • הנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים
 • קול קורא

משרד המדע והטכנולוגיה – קול קורא למלגות לסטודנטיות במקצועות ה-STEM בתואר שני ושלישי, לשנת תשפ"א 2020-2021

מועד הגשה הסתיים

 • הנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים
 • קול קורא

משרד המדע והטכנולוגיה – קול קורא למלגות ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי, לשנת תשפ"א 2020-2021

מועד הגשה הסתיים

 • הנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים
 • דירוג חברתי כלכלי של ישובים בתוך מועצות אזוריות
 • מדד חברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2015
 • קול קורא

משרד המדע והטכנולוגיה – קול קורא למלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ע"ש גולדה מאיר, לשנת תשפ"א 2020-2021

מועד הגשה הסתיים

 • הנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים
 • הצהרת כוונות של המנחים
 • קול קורא

מלגות BSF – The Prof. Rahamimoff Travel Grants – מחזור מאי 2020

מועד הגשה נדחה עד להודעה חדשה.

 • הנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים
 • קול קורא
 • טופס הגשת מועמדות
 • נהלים והנחיות
 • טופס דיווח