קרן לסיוע חירום בעת משבר למלגאים בבית הספר לתארים מתקדמים בטכניון

מטרת הקרן

הקרן מיועדת לסייע למלגאים בבית הספר לתארים מתקדמים בעת משבר / במצב חירום אשר בעקבותיו הם מצויים במצוקה כלכלית זמנית.
לדוגמא: מחלה של בן זוג המחייבת סעד בבית חולים וקושי כלכלי במימון עזרה בטיפול בילדים; פטירה של בן משפחה מדרגה ראשונה בחו"ל וקושי כלכלי עקב הצורך בנסיעה לחו"ל, מימון הוצאות הקבורה וכדומה.

קריטריונים בסיסיים לקבלת סיוע מהקרן

הסיוע יוענק על בסיס המצב הכלכלי של המלגאי/ת ויתנהל תוך שמירה על חיסיון הפונה.

מקורות הקרן לסיוע

תרומות של חברי וחברות סגל ושל עובדי ועובדות הטכניון. התרומות מועברות לתקציב ייעודי לקרן ומנוהלים ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים ע"ש ג'ייקובס.

סכום הסיוע מהקרן

בכפוף למשאבים בקרן סכום של עד 5,000 ש"ח.

מועדי הגשת בקשה לקרן

במהלך כל השנה.

אופן הגשת בקשה לקרן

פנייה ללשכת דיקן בית הספר לתארים מתקדמים באמצעות דוא"ל או באמצעות פנייה טלפונית למספר: 077-8872478.

הפנייה תכלול הסבר כיצד התמיכה, אם תאושר, תקיים את מטרת הקרן כפי שמתוארת לעיל.