מלגות סיוע דיור

מטרת המלגה לסייע בשכר דירה לסטודנטים בתארים מתקדמים.
בקישורים מטה ניתן למצוא מידע על זכאות, הנחיות למילוי טופס בקשת סיוע בדיור לסטודנטים בתארים מתקדמים וכן טופס הגשת בקשה לסיוע בדיור.

טרם נפתח מועד הגשת הבקשות לשנת 2017/2018. יש לעקוב אחר הודעות שישלחו לכתובות המייל של שרת ה- campus.

  • הנחיות למילוי טופס בקשת סיוע בדיור וזכאות
  • טופס בקשת לסיוע בדיור