מלגות סיוע דיור

מטרת המלגה לסייע בשכר דירה לסטודנטים בתארים מתקדמים.
בקישורים מטה ניתן למצוא מידע על זכאות, הנחיות למילוי טופס בקשת סיוע בדיור לסטודנטים בתארים מתקדמים וכן טופס הגשת בקשה לסיוע בדיור.

את הטופס בצירוף האסמכתאות והנספחים יש להגיש באופן אישי ללשכת דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים, בבניין צ'רצ'יל.
מועד הגשת הבקשות לשנת תשע"ח 2017/2018 הסתיים.

עבור שנת הלימודים תשע"ט 2018/2019 יש לעקוב אחר פרסומים שישלחו במהלך שנת הלימודים הבאה.

  • קריטריונים וזכאות להגשת בקשת סיוע בדיור
  • הנחיות למילוי טופס בקשת סיוע בדיור
  • טופס בקשת סיוע בדיור