מלגות סיוע דיור

החל משנת תשע"ט 2018/2019, הטיפול במלגות סיוע בדיור הועבר ללשכת דיקן הסטודנטים.

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

  • נעמה דרור, ראש מדור מלגות ומ"מ ראש היחידה לסיוע:

מייל: naamadr@technion.ac.il

טלפון: 04-8292535