משך קבלת המלגה

 • המלגות בטכניון מוענקות במנות חודשיות.
 • סטודנט יכול לקבל 1-6 מנות מלגה בחודש מסוים.
 • מספר מנות המלגה נקבע ע"י היחידה האקדמית.
 • כל חודש בו מוענקת מלגה, ייספר כחודש מלא (מסך חודשי המלגה האפשריים בהתאם לתואר הנלמד) , ללא קשר למספר מנות המלגה המוענקות באותו חודש.
 • מלגאי שקבל אישור להארכת מלגה, נדרש להגיש את חיבור הגמר בתום תקופת ההארכה.
 • מידע נוסף על שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה ולהארכת משך קבלת המלגה.

משך קבלת המלגה

 • משך קבלת המלגה למשתלם לתואר מגיסטר הוא עד 24 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.
 • משך קבלת המלגה למשתלם לתואר דוקטור במסלול הרגיל הוא עד 42 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.
 • משך קבלת המלגה למשתלם לתואר דוקטור במסלול הישיר (החודשים נספרים מתחילת ההשתלמות למגיסטר) ובמסלול המיוחד הוא עד 60 חודשי מלגה במשך הזמן המוקצב להשתלמותו.

הארכת משך קבלת המלגה

הארכת משך קבלת המלגה תינתן בהתאם לשיקולה של הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.

 • מגיסטר – הארכה של עד 6 חודשים (6-A).
 • דוקטור במסלול הרגיל, במסלול הישיר ובמסלול המיוחד – הארכה של עד *12 חודשים (6-A-6 ;O).

*בפקולטות פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ורפואה: ההארכה של 6 החודשים הראשונים (6-O) נכללת בתקופת הלימודים הנומינאלית ואינה דורשת את אישורה של הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.

טופס בקשה להארכת משך קבלת המלגה

הערה: במקרים מאד חריגים ומיוחדים תישקל, ע"י הוועדה היחידתית ודיקן ביה"ס, הארכה חריגה נוספת של עד 6 חודשים (6-B), לכל היותר, מעבר לכל המכסות הנ"ל, עבור התואר מגיסטר, דוקטור במסלול הרגיל, במסלול הישיר ובמסלול המיוחד.

מובהר כי בתקופת הארכה חריגה מסוג 6-B אין מניעה, באישור דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים, להקטין את מספר מנות המלגה למלגאי.

משך קבלת המלגה והארכת משך קבלת המלגה

משך קבלת המלגה והארכת משך קבלת המלגה
סוג תוארמשך המלגה הרגיל מספר חודשי מלגה מרבי כולל הארכת מלגה מסוג O-6* (לתואר ד"ר בלבד) מספר חודשי מלגה מרבי בהארכת מלגה רגילה מסוג 6-Aמספר חודשי מלגה מרבי בהארכת מלגה חריגה מסוג 6-B
מגיסטר242466
ד"ר במסלול הרגיל424866
ד"ר במסלול ישיר ובמסלול המיוחד606666

משך קבלת המלגה למשתלם במעמד משלים

משך קבלת המלגה למשתלם במעמד משלים מוגבל ל-12 חודשים לכל היותר, ללא שום אפשרות הארכה. מספר חודשי המלגה המוענקים בתקופה בה הנך סטודנט במעמד משלים, הם חלק מסה"כ חודשי המלגה האפשריים בתואר.