הרצאות משתלמים

סדרת הרצאות "יש חדש תחת השמש"

שם הסטודנט
תאריך ההרצאה
תקציר
פוסטר
Rawan Damouni
27.05.2015
Shani Elitzur
29.04.2015
Davide Schaumann
18.03.2015
Yoav Green
15.01.2015
Assaf Zinger
10.12.2014
Roy Pinhassi
12.11.2014
Rami Fishler
11.06.2014
Noam Weiss
23.04.2014
Alon Dana
12.03.2014
Eytan Magen Debbi
22.01.2014
Yohay Swirski
18.12.2013
html  
Shahar Kvatinsky
13.11.2013
Anat Marom
22.05.2013
Adi Balter
24.04.2013
Hen Dotan
20.03.2013
Naama Toledano Furman
23.01.2013
Naama Toledano Furman
23.01.2013
Assaf Hoogi
19.12.2012
Gil Manor
21.11.2012
Michal Samuni-Blank
09.05.2012
Sarit Avrani
14.03.2012
Inna Reutsky-Gefen
11.01.2012
Gal Haimovich
07.12.2011
Yaron Kodriano
16.11.2011
Yonatan Shemesh
18.05.2011
Moran Yadid
13.04.2011
Yael Gilboa
16.03.2011
Shirley Larom
12.01.2011
Matan Protter
15.12.2010
Orna Barash
10.11.2010
html  
Amir Minerbi
05.05.2010
Shiran Yehezkel
07.04.2010
Michal Bassani Sternberg
10.03.2010
Ze'ev Shpilman
30.12.2009
Amir Haim
02.12.2009
Moran Brouk
04.11.2009
Liran Shlush
17.06.2009
html  
Lior Davidovich
22.04.2009
Erez Ben-Yaakov
01.04.2009
Liat Birnhack
21.01.2009
Daniel Golubchik
31.12.2008
Dafna Carmon
03.12.2008
Moshe Mishali
14.05.2008
Eran Toch
16.04.2008
Aviad Applebaum
02.04.2008
Tal Schwartz
16.01.2008
Yael Bamberger
26.12.2007
Uri Lesmes
21.11.2007
Irit Sasson
30.05.2007
Mariana Hainrichson
18.04.2007
Avi Niv
21.03.2007
Yael Yaniv
10.01.2006
Raanan Nordon
06.12.2006
08.11.2006
Shlomit Valensi
21.06.2006
Helena Chechik-Lankin
22.03.2006
28.12.2005
html  
Chen Zolkov
21.12.2005
Ziv Shragai
30.11.2005
Oren Shapir
02.11.2005
Aaron Ciechanover
13.04.2005
Alon Altman
30.03.2005
Esti Yeger-Lotem
16.02.2005
Danny Eitan
05.01.2005
– 
01.12.2004
– 
Dan V. Regelman
10.11.2004
– 
Yotam Sagi
05.05.2004
– 
Amir Shapiro
10.03.2004
html 
Alon Spira, Alexander
Bronstein, Michael Bronstein
17.12.2003
Izhak Kehat
19.11.2003
Anelia Baruch
18.06.2003
Ronny Lempel
30.04.2003
Tal Carmon
12.03.2003