סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסה אזרחית וסביבתית

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
16102 נושאים נבחרים בהנדסת מבנים: מבוא לאופטימיזציה הנדסית 3 ב
16111 בטון דרוך 3 א מערכת שעות
16122 תכן מבנים תחת עומסי הדף ואימפקט 3 א מערכת שעות
16124 מבנים מרחביים 3 ב
16142 הנדסת רעידות אדמה 3 א מערכת שעות
16143 מבני בטון 3 3 א מערכת שעות
16144 מבוא לאלמנטים סופיים 3 ב
16203 הנדסת מערכות משאבי מים 1 2.5 א מערכת שעות
16206 מכניקת זורמים סביבתית 3 ב
16208 הנדסה ימית 2.5 ב
16209 הנדסת נמלים וחופים 2.5 ב
16210 גלי מים 2.5 א מערכת שעות
16211 הידרולוגיה של נגר על קרקעי 2.5 ב
16215 מיקרוביולוגיה ימית 3
16220 נושאים באוקינוגרפיה פיסיקלית 2 א
16221 נושאים מתקדמים באוקינוגרפיה פיזיקאלית 2 א
16223 הידרולוגיה של מי תהום: זרימה הסעת מומסים ושיקום 4.5 ב
16302 זיהום אויר 2.5 ב
16303 מעבדה לאיכות האויר 2 ב
16304 פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה 2.5 א מערכת שעות
16305 פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה 3
16306 זיהום אויר 3.5
16328 הפרדה ממברנלית בטיפול בשפכים 3 ב
16329 הידרוביולוגיה 2 א מערכת שעות
16336 טכנולוגיות לניהול משאבי אויר 2 א מערכת שעות
16337 אלקטרוכימיה סביבתית 3 א+ב
16338 טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקה 3
16339 גורל מזהמים אנתרופוגנים בסביבה 3.5 א מערכת שעות
16403 מבוא למכניקת הסלע 2.5 ב
16421 חקירות שדה בגיאומכניקה 2 ב מערכת שעות
16503 קיים של חומרי בנייה ומבנים 2 ב
16504 אבטחת איכות ובקרת איכות בבנייה 2 א מערכת שעות
16512 אקוסטיקה בבניינים 2.5 ב
16513 קיימות בבנייה 3 א
16505 בנייה בעץ – חומרים וטכנולוגיה 2 א מערכת שעות
16514 מיחזור בבניה 2
16619 תכן טפסות לבטון 2 א מערכת שעות
16620 מערכות מכניות וחשמליות בבניינים 2.5
16630 מבוא לניתוח השקעות בשוק הנדל"ן 3 ב
16631 יזמות בינלאומית בנדל"ן 3
16709 התכנון העירוני האזורי והארצי וההשפעה התחבורתית עליו 2 א מערכת שעות
16712 מיסעות קשיחות 2.5 ב מערכת שעות
16713 בקרה אופטימלית – תיאוריה ויישומים בתחבורה 2 ב
16714 נושאים מיוחדים בהנדסת תחבורה 2.5 א
16801 חשבון תאום 2 2.5 א מערכת שעות
16815 פוטוגרמטריה ספרתית 2.5 ב
16818 היבטים בקדסטר מודרני 3 ב
16819 מיפוי ימי מתקדם 3 א מערכת שעות
16820 חישה מרחוק למיפוי סביבתי 2.5
16826 מיפוי ומדידה 3
16827 מיסוי מקרקעין 3
16828 עקרונות בהערכת שווי מקרקעין 4 א מערכת שעות
16829 סדנה בהערכת שווי מקרקעין 2 ב
16831 גיאו-אינפורמטיקה חישובית וכמותית 3 ב
16832 ניווט ומערכות אינרציאליות 2.5 א
16833 שירותים מבוססי מיקום 2.5 ב
16834 סדנא בפיתוח מערכות מידע גיאוגרפי 2.5 מערכת שעות
16835 היבטים נומריים בפתרון תצלומים 3 ב
16836 התוויית גבולות בינלאומים 3 ב
16837 למידת מכונה בהנדסה גיאו-סביבתית 3 א מערכת שעות
17010 נושאים נבחרים בדינמיקה של רכב 2.5
17033 מבוא לכמומטריה 2.5 ב
17034 הנדסת רכב מערכות וביצועים 3 א
18001 תהליכים אקראיים בהנדסה אזרחית 2
18002 אתיקה בהנדסה 2 א מערכת שעות
18101 תכן בנינים רבי-קומות 1 2
18104 נושאים נבחרים בהנדסת מבנים: אופטימיזציה טופולוגית 3 ב
18116 מבנים מבטון דרוך 2 ב
18121 עקרונות היציבות של מבנים 2 א מערכת שעות
18130 סמינר מתקדם בהנדסת מבנים 5 א+ב
18138 גשרי בטון 2
18139 נושאים נבחרים באופטימיזציה טכנולוגית ופרויקטלית 2 מערכת שעות
18140 נושאים נבחרים במבני פלדה 2 ב
18141 בקרת מבנים תחת עומסים דינמיים 2
18142 תכנון בר קייא של מבנים תשתיות וערים 2 ב
18222 נושאים מתקדמים בגלי ים: מתיאוריה לניסוי 3 ב
18310 סמינר מתקדם בהנדסת סביבה ומים 5 א+ב
18315 ביופילמים זיהום ושיתוך 2
18417 חלחול ויציבות מדרונות 2 ב
18418 מבנים תומכים 2 ב
18420 מכניקת הקרקע מתקדמת 3 א
18423 סמינר מתקדם בגיאוטכניקה 5 א+ב
18500 בטיחות קרינה בבניינים 2 ב
18501 הערכת מחזור חיים במערכות הנדסה אזרחית וסביבתית 2.5 א מערכת שעות
18503 שיטות ניסוי מתקדמות בחומרי בניה 3 ב
18504 טכנולוגיה של בניה מבטון טרום 2 ב
18506 בצוע וטכנולוגיה של עבודות בטון 2
18507 סמינר מתקדם במדעי הבנייה 5 א+ב
18600 ייזום ובדיקת כדאיות פרויקטים הנדסיים 3 ב
18601 ניהול חברת בנייה 2.5 א מערכת שעות
18603 ניהול פיננסי בחברת בניה 3 ב
18616 אספקטים משפטיים בבניה 2 א מערכת שעות
18617 ניהול וביצוע של פרוייקטי בניה תת-קרקעיים 2 ב
18623 סמינר מתקדם בניהול הבנייה 5 א+ב מערכת שעות
18703 סמינר מתקדם בהנדסת תחבורה ודרכים 5 א+ב
18704 מערכות מתקדמות בתחבורה ציבורית 2 ב
18706 תכנון תחבורה מבוסס פעילויות 2 ב
18708 מודלים מתקדמים בתכנון התחבורה 2 ב מערכת שעות
18709 מודלים בסימולצית תעבורה 2 א מערכת שעות
18710 הנדסת מערכות חכמות לתחבורה ולערים 2 ב
18812 חשבון תאום 3 2 א
18814 אנליזה של רשתות גיאודטיות 2 מערכת שעות
18817 עיבוד מידע גיאו-מרחבי 3 א
18819 חישה מרחוק רב מימדית 2.5 אחת לשנה
18821 סדנה יישומית ב-ג'י.אי.אס 2
18823 גיאודזיה לווינית 2
18825 ניתוח ספקטראלי בגיאודזיה 2 א
18827 יישומים מתקדמים במערכות אינרציאליות 2 ב
19001 יסודות מתמטיים למהנדסים 3 א מערכת שעות
19002 משואות דיפרנציאליות 3
19003 שיטות נומריות למהנדסים 3 א מערכת שעות
19004 מבוא למכניקת הרצף 3 ב
19006 שיטות כמותיות במערכות הנדסה וניהול 3 ב מערכת שעות
19007 פרקים נבחרים בסטטיסטיקה 3 ב
19053 סמינר במיכון חקלאי 1 א
19054 סמינר בבעיות מתקדמות בהנדסה חקלאית 1 א+ב
19057 סמינר בהנדסת סביבה ומים 1 א+ב מערכת שעות
19058 נושאים מתקדמים בהנדסת מים קרקע וסביבה 2 א+ב
19062 מודלים וסימולציה של מערכות טבעיות 3 ב
19128 מכניקת מבנים מתקדמת 2 ב
19136 תכן אופטימלי של מבנים 2 ב
19140 אלמנטים סופיים באנליזה של מבנים 2 ב
19141 דינמיקה של מיבנים 1 2 א מערכת שעות
19145 נושאים נבחרים בבטון מזויין 2 א מערכת שעות
19148 נושאים מתקדמים בקונסטרוקציות 2 ב
19149 מכניקה של חומרים רכים 2 א מערכת שעות
19150 הנדסת גשרים מתקדמת 2
19206 הנדסת מערכות משאבי מים 2 3 ב
19225 נושאים מתקדמים בהידרודינמיקה ומשאבי מים 2 א+ב
19309 טיפול מתקדם במים 3 ב
19310 טיפול מתקדם בשפכים 3 א מערכת שעות
19315 סמינר בהנדסת הסביבה 1 א+ב מערכת שעות
19318 כימיה של הסביבה 3 א מערכת שעות
19319 מיקרוביולוגיה של הסביבה 3 ב
19324 עקרונות התברואה של מים ושפכים 2 א
19326 טיפול בפסולת מוצקת 2 ב
19335 אירוסולים באטמוספירה 2 ב
19340 נושאים מתקדמים בהנדסת הסביבה 2 א+ב
19341 נושאים מתקדמים במדעי איכות הסביבה 2 א+ב
19427 חוקים קונסטיטוטיביים בגיאומכניקה 3
19428 נושאים מתקדמים בהנדסת קרקע 2
19430 ביסוס 2
19431 מנהור בקרקעות רכות 2
19432 מכניקת מבנים טמונים 2 ב
19512 פרקים מתקדמים במערכות צמנטיות 2 א מערכת שעות
19520 נושאים מתקדמים במדעי הבנייה 2
19521 נושאים מתקדמים במדעי הבניה 2
19606 ניתוח כלכלי של פרויקטים ציבוריים 2
19619 בניה רזה-ניהול הייצור בתכן ובבנייה 2 א
19621 נושאים מתקדמים בניהול הבניה 2 ב
19624 ניהול פרוייקטי בניה בשלב היזום 2 ב
19625 ניהול פרוייקטים בסביבה דינמית 3 א מערכת שעות
19627 מידול מידע בניין מתקדם בתכן ובביצוע 3 א
19702 תכן מתקדם של מיסעות כפיפות 2 א
19704 מעבדה לחמרי מבנה דרכים 1 2 א
19705 מעבדה לחמרי מבנה דרכים 2 2 ב
19709 ניתוח רשתות תחבורה 2 א
19710 מודלים לניתוח ביקושים 2 א
19713 פרקים נבחרים בהנדסת תעבורה 2 א
19714 הנדסת תעבורה מתקדמת 2 א מערכת שעות
19717 בטיחות במערכת התעבורה 2 ב
19718 בקרת תנועה 2 ב
19719 הנדסת אנוש במערכת התעבורה 1 2 א מערכת שעות
19721 כלכלת תחבורה 2
19722 מודלים ומאפיינים של זרימת התנועה 2 ב
19725 נושאים מתקדמים בהנדסת תחבורה 2 א+ב
19726 נושאים מתקדמים בהנדסת דרכים 2 א+ב
19813 נושאים מתקדמים במפוי וגיאואינפורמציה 2 א+ב
19814 יישומים מתקדמים בפוטוגרמטריה אנליטית 2.5
19908 גיאולוגיה הנדסית מתקדמת 1 2