סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסה אזרחית וסביבתית

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
16124 מבנים מרחביים 3 ב
16143 מבני בטון 3 3 א מערכת שעות
16144 מבוא לאלמנטים סופיים 3 ב
16142 הנדסת רעידות אדמה 3 א מערכת שעות
16208 הנדסה ימית 2.5 ב
16209 הנדסת נמלים וחופים 2.5 ב
16206 מכניקת זורמים סביבתית 3 א
16210 גלי מים 2.5 א מערכת שעות
16214 מכניקת זורמים חישובית סביבתית 3
16215 מיקרוביולוגיה ימית 3
16220 נושאים באוקינוגרפיה פיסיקלית 2 א
16221 נושאים מתקדמים באוקינוגרפיה פיזיקאלית 2 א
16302 זיהום אויר 2.5 ב
16304 פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה 2.5 א מערכת שעות
16303 מעבדה לאיכות האויר 2 ב
16305 פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה 3 א
16328 הפרדה ממברנלית בטיפול בשפכים 3 א
16329 הידרוביולוגיה 2 א מערכת שעות
16336 טכנולוגיות לניהול משאבי אויר 2 א מערכת שעות
16337 אלקטרוכימיה סביבתית 3 ב
16339 גורל מזהמים אנתרופוגנים בסביבה 3.5 א מערכת שעות
16403 מבוא למכניקת הסלע 2.5
16421 חקירות שדה בגיאומכניקה 2 ב
16501 יסודות קלימטולוגית הבנייה 2
16504 אבטחת איכות ובקרת איכות בבנייה 2 א מערכת שעות
16505 בנייה בעץ – חומרים וטכנולוגיה 2 א מערכת שעות
16514 מיחזור בבניה 2 ב
16619 תכן טפסות לבטון 2 א מערכת שעות
16630 מבוא לניתוח השקעות בשוק הנדל"ן 3 ב
16709 התכנון העירוני האזורי והארצי וההשפעה התחבורתית עליו 2 א מערכת שעות
16712 מיסעות קשיחות 2.5 ב
16631 יזמות בינלאומית בנדל"ן 3
16714 נושאים מיוחדים בהנדסת תחבורה 2.5 א
16803 מערכות מידע גיאוגרפי 3
16815 פוטוגרמטריה ספרתית 2.5 א מערכת שעות
16801 חשבון תאום 2 2.5 א מערכת שעות
16817 עיבוד תמונה מתקדם למיפוי 2.5
16819 מיפוי ימי מתקדם 3 א מערכת שעות
16820 חישה מרחוק למיפוי סביבתי 2.5 ב
16818 היבטים בקדסטר מודרני 3 א
16828 עקרונות בהערכת שווי מקרקעין 4 א
16829 סדנה בהערכת שווי מקרקעין 2 א
16830 מיפוי גרפי תלת מימדי 3
16827 מיסוי מקרקעין 3 א
16832 ניווט ומערכות אינרציאליות 2.5 א מערכת שעות
16834 סדנא בפיתוח מערכות מידע גיאוגרפי 2.5 א מערכת שעות
16833 שירותים מבוססי מיקום 2.5 ב
16835 היבטים נומריים בפתרון תצלומים 3 א מערכת שעות
17002 תכונות פיסיקליות של מוצרים טבעיים 2.5
17003 מערכות ובקרה 3
17004 תכן מערכות בקרה 3
17005 חישת מיקרוגלים בחקלאות ובסביבה 2.5
17010 נושאים נבחרים בדינמיקה של רכב 2.5
17022 תהליכים ביולוגיים בהנדסת סביבתית 2.5 א מערכת שעות
17023 ניתוח סיכונים הסתברותי 2.5
17012 פיזיקה של סביבה נקבובית 2.5 ב
17033 מבוא לכמומטריה 2.5 ב
17036 מבוא לחקלאות מדייקת 3 ב
17034 הנדסת רכב מערכות וביצועים 3
18001 תהליכים אקראיים בהנדסה אזרחית 2
18101 תכן בנינים רבי-קומות 1 2
18102 תכן בנינים רבי-קומות 2 2
18103 תכן מערכות מבנים מתקדמים 2
18112 מבנים על מצע אלסטי 2
18116 מבנים מבטון דרוך 2
18117 אנליזה ותכן מבנים לא-לינאריים 2
18121 עקרונות היציבות של מבנים 2 א מערכת שעות
18126 מבנים טרומיים מבטון מזוין 2
18130 סמינר מתקדם בהנדסת מבנים 5 א+ב
18141 בקרת מבנים תחת עומסים דינמיים 2
18222 נושאים מתקדמים בגלי ים: מתיאוריה לניסוי 3 ב
18140 נושאים נבחרים במבני פלדה 2 ב
18315 ביופילמים זיהום ושיתוך 2
18415 גיאולוגיה יישומית-הנדסית וסביבתית 2
18138 גשרי בטון 2
18310 סמינר מתקדם בהנדסת סביבה ומים 5 א+ב
18420 מכניקת הקרקע מתקדמת 3 א
18500 בטיחות קרינה בבניינים 2 ב
18423 סמינר מתקדם בגיאוטכניקה 5 א+ב
18418 מבנים תומכים 2
18502 בעיות רטיבות בבנינים 2
18504 טכנולוגיה של בניה מבטון טרום 2 ב
18506 בצוע וטכנולוגיה של עבודות בטון 2
18503 שיטות ניסוי מתקדמות בחומרי בניה 3 ב
18508 עמידות אש של בניינים 2
18601 ניהול חברת בנייה 2.5 א מערכת שעות
18600 ייזום ובדיקת כדאיות פרויקטים הנדסיים 3 ב
18602 שיטות המחשב בניהול הבנייה 2.5
18604 ניהול איכות וערך בבניה 2
18616 אספקטים משפטיים בבניה 2
18617 ניהול וביצוע של פרוייקטי בניה תת-קרקעיים 2 ב
18611 כלכלה הנדסית בבניה 2
18623 סמינר מתקדם בניהול הבנייה 5 א+ב
18624 סדנא בייזום פרויקטים הנדסיים 2 ב
18625 שיתוף פעולה בינלאומי בניהול הבניה 2
18622 ייזום והפעלת פרוייקטים 2
18703 סמינר מתקדם בהנדסת תחבורה ודרכים 5 א+ב
18705 משפט ותחבורה 2
18706 תכנון תחבורה מבוסס פעילויות 2 ב
18704 מערכות מתקדמות בתחבורה ציבורית 2 ב
18709 מודלים בסימולצית תעבורה 2 א
18811 אינטגרציה של מיפוי וחישה מרחוק 3
18812 חשבון תאום 3 2 א
18814 אנליזה של רשתות גיאודטיות 2 א מערכת שעות
18817 עיבוד מידע גיאו-מרחבי 3 א
18819 חישה מרחוק רב מימדית 2.5
18820 נושאים מודרניים בכרטוגרפיה ספרתית 2.5
18818 שיטות מתקדמות להרכשת תמונות 2
18823 גיאודזיה לווינית 2
18824 כרטוגרפיה ספרתית 3
18825 ניתוח ספקטראלי בגיאודזיה 2 א מערכת שעות
16111 בטון דרוך 3 א מערכת שעות
18822 מבנה נתונים מרחבי למיפוי 2.5
16203 הנדסת מערכות משאבי מים 1 2.5 א מערכת שעות
18827 יישומים מתקדמים במערכות אינרציאליות 2 ב
16211 הידרולוגיה של נגר על קרקעי 2.5 ב
19002 משואות דיפרנציאליות 3
16223 הידרולוגיה של מי תהום: זרימה הסעת מומסים ושיקום 4.5 ב
19003 שיטות נומריות למהנדסים 3 א מערכת שעות
16306 זיהום אויר 3.5 א
19001 יסודות מתמטיים למהנדסים 3 א מערכת שעות
16338 טכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקה 3 ב
19006 שיטות כמותיות במערכות הנדסה וניהול 3 ב מערכת שעות
16503 קיים של חומרי בנייה ומבנים 2 ב
16620 מערכות מכניות וחשמליות בבניינים 2.5
19053 סמינר במיכון חקלאי 1 א
19054 סמינר בבעיות מתקדמות בהנדסה חקלאית 1 א+ב
16713 בקרה אופטימלית – תיאוריה ויישומים בתחבורה 2 ב
19007 פרקים נבחרים בסטטיסטיקה 3 ב
16816 גיאודזיה פיסיקלית 1 3
19058 נושאים מתקדמים בהנדסת מים קרקע וסביבה 2 א+ב
16826 מיפוי ומדידה 3 ב
16831 גיאו-אינפורמטיקה חישובית וכמותית 3 ב
19128 מכניקת מבנים מתקדמת 2 ב
19136 תכן אופטימלי של מבנים 2 ב
17001 מערכות אקולוגיות 3 ב
19062 מודלים וסימולציה של מערכות טבעיות 3 ב
17009 שימוש במים מליחים וקולחין 2.5
19141 דינמיקה של מיבנים 1 2 מערכת שעות
17031 חישה מרחוק באקולוגיה וסביבה 3
19143 תכנון מבנים לרעידת אדמה 2
18002 אתיקה בהנדסה 2 א מערכת שעות
19145 נושאים נבחרים בבטון מזויין 2 א מערכת שעות
19140 אלמנטים סופיים באנליזה של מבנים 2 ב
18113 פעולה משולבת של מבנה וקרקע 2
18127 ניסוח במכניקת מבנים לפתרון במחשב 3
19149 מכניקה של חומרים רכים 2 א מערכת שעות
18142 תכנון בר קייא של מבנים תשתיות וערים 2 ב
19206 הנדסת מערכות משאבי מים 2 3 ב
18417 חלחול ויציבות מדרונות 2 ב
19225 נושאים מתקדמים בהידרודינמיקה ומשאבי מים 2 א+ב
19150 הנדסת גשרים מתקדמת 2
18501 הערכת מחזור חיים במערכות הנדסה אזרחית וסביבתית 2.5 א מערכת שעות
18507 סמינר מתקדם במדעי הבנייה 5 א+ב
19315 סמינר בהנדסת הסביבה 1 א+ב מערכת שעות
18603 ניהול פיננסי בחברת בניה 3 ב
19318 כימיה של הסביבה 3 א מערכת שעות
18621 סדנא במחשוב מתקדם בבניה 2
19319 מיקרוביולוגיה של הסביבה 3 ב
19310 טיפול מתקדם בשפכים 3 א מערכת שעות
18702 תכן מתקדם של מסעות קשיחות 2
19326 טיפול בפסולת מוצקת 2 ב
18708 מודלים מתקדמים בתכנון התחבורה 2 ב
18816 אנליזה טופוגרפית 3
19337 טפול במים ושפכים בתעשיה 2
18821 סדנה יישומית ב-ג'י.אי.אס 2
19340 נושאים מתקדמים בהנדסת הסביבה 2 א+ב
19335 אירוסולים באטמוספירה 2 ב
18826 סמינר מתקדם בלימודי מקרקעין 5
19004 מבוא למכניקת הרצף 3 ב
19424 אספקטים גיאוטכניים של רעידות אדמה 2
19057 סמינר בהנדסת סביבה ומים 1 א+ב מערכת שעות
19427 חוקים קונסטיטוטיביים בגיאומכניקה 2 ב
19428 נושאים מתקדמים בהנדסת קרקע 2
19137 אנליזה מכוונת לתכן מבנים 2
19425 תורת הפלסטיות במכניקת הקרקע 2
19148 נושאים מתקדמים בקונסטרוקציות 2 א מערכת שעות
19430 ביסוס 2 א מערכת שעות
19309 טיפול מתקדם במים 3 ב
19324 עקרונות התברואה של מים ושפכים 2 א
19432 מכניקת מבנים טמונים 2 ב
19511 תאורה טבעית ומלאכותית בבנינים 2
19341 נושאים מתקדמים במדעי איכות הסביבה 2 א+ב
19431 מנהור בקרקעות רכות 2 א
19429 שיפור קרקע ויצוב מדרונות 2
19516 חומרים פלסטיים בבניה 2
19512 פרקים מתקדמים במערכות צמנטיות 2 מערכת שעות
19517 חמרי בניה מרוכבים 2
19518 אקוסטיקת הבניה 1 2
19513 פרקים נבחרים בתורת הבטון 2
19520 נושאים מתקדמים במדעי הבנייה 2
19523 אנרגיה בבניינים 2
19606 ניתוח כלכלי של פרויקטים ציבוריים 2 ב
19521 נושאים מתקדמים במדעי הבניה 2
19618 שיטות מעשיות להנעת עובדים בבניה 2
19519 אקוסטיקת הבניה 2 2
19619 בניה רזה-ניהול הייצור בתכן ובבנייה 2 א מערכת שעות
19621 נושאים מתקדמים בניהול הבניה 2 א
19615 מערכות בניה מתועשת 2
19608 חקר עבודה ושיפור שיטות בבנייה 2
19623 פיתוח ידע ומנהלים בעולם הפרויקטים 2
19624 ניהול פרוייקטי בניה בשלב היזום 2 ב
19627 מידול מידע בניין מתקדם בתכן ובביצוע 3 ב
19702 תכן מתקדם של מיסעות כפיפות 2 א
19704 מעבדה לחמרי מבנה דרכים 1 2 א
19625 ניהול פרוייקטים בסביבה דינמית 3 א מערכת שעות
19707 טכנולוגיות מתקדמות בסלילת מיסעות 2
19709 ניתוח רשתות תחבורה 2 א
19705 מעבדה לחמרי מבנה דרכים 2 2 ב
19710 מודלים לניתוח ביקושים 2 א מערכת שעות
19713 פרקים נבחרים בהנדסת תעבורה 2 א
19714 הנדסת תעבורה מתקדמת 2 א מערכת שעות
19717 בטיחות במערכת התעבורה 2 ב
19718 בקרת תנועה 2 ב
19719 הנדסת אנוש במערכת התעבורה 1 2 ב מערכת שעות
19721 כלכלת תחבורה 2 א
19722 מודלים ומאפיינים של זרימת התנועה 2 ב
19725 נושאים מתקדמים בהנדסת תחבורה 2 א+ב
19726 נושאים מתקדמים בהנדסת דרכים 2 א+ב
19813 נושאים מתקדמים במפוי וגיאואינפורמציה 2 א+ב
19814 יישומים מתקדמים בפוטוגרמטריה אנליטית 2.5
19815 יישומים מתקדמים בפוטוגרמטריה ספרתית 2.5
19816 גיאודזיה פיסיקלית 2 2
19817 מודלים מתמטיים של סנסורים 2.5
19908 גיאולוגיה הנדסית מתקדמת 1 2