סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסה ביורפואית

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
336001 רגולציה ומחקר קליני במכשור רפואי 2 א
336004 תהליכים ביולוגיים 2.5
336011 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 6 3 א+ב
336014 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 1 2 א+ב
336016 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 2 2 א+ב
336017 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 3 2.5 א+ב
336018 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 4 2.5 א+ב
336019 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 5 3 א+ב
336020 תופעות ביו-חשמליות 2.5 א
336021 ננו-חלקיקים בביולוגיה מכניקה וריאולוגיה 2.5
336022 מתא לרקמה 2.5 א
336023 יישומי אופטיקה בה. ביו-רפואית 2.5 א
336024 חדשנות רפואית במודל ביודזיין 1 3 א
336025 חדשנות רפואית במודל ביודזיין 2 3 ב מערכת שעות
336026 מחקרים עדכניים בהנדסה ביו-רפואית 1 א
336027 עיבוד תמונות רפואיות (עתר) 2.5 א
336028 יישומי למידה עמוקה בדימות תהודה מגנטית 2 ב מערכת שעות
336030 נוש. מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 10 2.5 א+ב
336031 נושא נבחרים בהנ.ביורפואית: תכונות מכניות של חלבונים 1 ב
336032 נושאים נבחרים בהנדסה ביורפואית – הדמיה מולקולרית 2 ב מערכת שעות
336100 פיזיולוגיה של מערכות הגוף למהנדסים 3.5 א
336207 עיבוד תמונות רפואיות 3 א
336208 שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים 3 ב
336209 למידה עמוקה לאותות פיזיולוגיים 2.5 ב מערכת שעות
336214 נתוח תהליכים במערכת הראיה 2.5
336325 אולטרסאונד ברפואה – עקרונות וישומם 2.5 ב
336326 נתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו רפואית 2.5 א
336404 ביו-חומרים לממשקים ביואלקטרוניים 2.5 ב
336405 יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה 2.5 ב מערכת שעות
336501 סיווג ואישכול בזיהוי תבניות ביולוגיות 2.5
336502 עקרונות הדמיה ברפואה 2.5 א
336504 עקרונות דימות תהודה מגנטית 2.5 ב מערכת שעות
336506 ביומכניקה שיקומית 2.5 ב מערכת שעות
336509 ביומכניקה של רקמות 2.5
336517 ביו הנדסה של התא 2.5 ב מערכת שעות
336518 מעבר חום במערכות ביולוגיות 3
336520 שתלים אורתופדיים ותחליפי רקמה 2.5 ב מערכת שעות
336521 עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית 3.5 א
336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות 3 ב מערכת שעות
336523 מכשור רפואי סטנדרטים ובטיחות 2.5
336527 מבוא למערכת מחזור הדם 3
336528 שחרור מבוקר של תרופות 2.5 א
336529 הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים 2.5 ב מערכת שעות
336531 עקרונות של חיישנים ביוכימיים בהנדסה ביו-רפואית 2.5
336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית 3 ב מערכת שעות
336535 אולטראסאונד טיפולי 2.5
336536 שיטות במדעי העצב 2.5 ב
336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים 3 ב מערכת שעות
336538 עקרונות ביוהנדסיים לחישת מולקולות 3 א
336539 זרימה במערכת הנשימה ומתן תרופות בשאיפה 2.5 ב מערכת שעות
336540 תכן מיכשור רפואי ממוחשב 2.5 א+ב מערכת שעות
336541 זרימה במערכות הקרדיווסקולרית וסירקולציה של הדם 2.5 מערכת שעות
336543 יזמות – מרעיון למוצר 2 א מערכת שעות
336542 שיטות באנליזה של ביומולקולות 2.5
336544 תכן ומימוש של מעגלים גנטיים 2.5 ב מערכת שעות
336545 הפיזיקה של הרפואה הגרעינית והרדיותרפיה 2 ב מערכת שעות
336546 מערכות לומדות בתחום הבריאות 3 א
336547 דימות אופטי חישובי בהנדסה ביו-רפואית 2.5
336549 טכניקות ריצוף ד.נ.א. מסנגר עד ננו-חרירים 3 ב מערכת שעות
336548 מעבדה לתכן מעגלים גנטיים 2 א+ב מערכת שעות
336550 ביופיזיקה חישובית 2.5 א
337001 ביופיסיקה ונוירופיסיקה למהנדסים 2.5 ב מערכת שעות
337002 פיזיולוגית מערכות הגוף למהנדסים 3 א
337004 אנטומיה למהנדסים 1 א
337403 תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות 3
338001 בקרת ביואנרגטיקה תאית 2.5 ב
338002 מרעיון קליני לפתרון בהנדסה ביו-רפואית 1 א
338003 שיטות מתקדמות לטיפול בסרטן 2 א
338014 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 7 2 א+ב
338017 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 8 2.5 א+ב
338019 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 9 3 א+ב
338319 פרוייקט מתקדם בהנדסה ביו-רפואית 6 א+ב
338328 שיטות מתקדמות של אולטראסאונד ברפואה 2
338401 ביו-חומרים 2
338402 ביומכניקה של מערכת הדם 2.5
338500 סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית 1 א+ב
338515 הצימוד החשמלי-מכני בשרירי הלב והשלד 2 ב מערכת שעות
338534 שיטות במיקרוסקופיה אופטית ביו-רפו 2
338535 מיקרוסקופיה אופטית ביו-רפואית 2.5 ב מערכת שעות
338536 שיטות במדעי העצב 2.5