סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסה ביורפואית

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
336004 תהליכים ביולוגיים 2.5
336014 נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 1 2 א+ב
336016 נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 2 2 א+ב
336017 נושאים מתקדמים בהנדסה ביו רפואית 3 2.5 א+ב מערכת שעות
336018 נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 4 2.5 א+ב מערכת שעות
336020 תופעות ביו-חשמליות 2.5 א
336021 ננו-חלקיקים בביולוגיה מכניקה וריאולוגיה 2.5 א
336022 מתא לרקמה 2.5 א
336023 יישומי אופטיקה בביורפואה 2.5 ב מערכת שעות
336208 שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים 3 ב מערכת שעות
336214 נתוח תהליכים במערכת הראיה 2.5
336325 אולטרסאונד ברפואה – עקרונות וישומם 2.5 ב מערכת שעות
336326 נתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו רפואית 2.5
336405 יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה 2.5 ב מערכת שעות
336501 סיווג ואישכול בזיהוי תבניות ביולוגיות 2.5
336502 עקרונות הדמיה ברפואה 2.5 א
336504 עקרונות תהודה מגנטית בהדמיה רפואית 2.5 ב
336506 ביומכניקה שיקומית 2.5
336509 ביומכניקה של רקמות 2.5
336517 ביו הנדסה של התא 2.5 ב מערכת שעות
336518 מעבר חום במערכות ביולוגיות 3 א
336520 שתלים אורתופדיים ותחליפי רקמה 2.5 ב מערכת שעות
336521 עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית 3.5 א
336522 מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות 3 ב מערכת שעות
336523 מכשור רפואי סטנדרטים ובטיחות 2.5 א
336527 מבוא למערכת מחזור הדם 3
336528 שחרור מבוקר של תרופות 2.5 א
336529 הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים 2.5 ב מערכת שעות
336530 ניתוח הנדסי של מערכות נשימה 2.5
336531 עקרונות של חיישנים ביוכימיים בהנדסה ביו-רפואית 2.5
336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית 3 א
336535 אולטראסאונד טיפולי 2.5 ב מערכת שעות
336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים 3 ב מערכת שעות
336538 עקרונות ביוהנדסיים לחישת מולקולות 2.5 א
336539 זרימה במערכת הנשימה ומתן תרופות בשאיפה 2.5 ב מערכת שעות
336540 תכן מיכשור רפואי ממוחשב 2.5 א
336541 זרימה במערכות הקרדיווסקולרית וסירקולציה של הדם 2.5
336542 שיטות באנליזה של ביומולקולות 2.5
336543 יזמות בהנדסה ביורפואית 2 ב מערכת שעות
336544 תכן ומימוש של מעגלים גנטיים 2.5 ב מערכת שעות
336545 הפיזיקה של הרפואה הגרעינית והרדיותרפיה 2 ב מערכת שעות
336547 דימות אופטי חישובי בהנדסה ביו-רפואית 2.5 א
337403 תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות 3 א
338001 בקרת ביואנרגטיקה תאית 2.5 א
338319 פרוייקט מתקדם בהנדסה רפואית 6
338328 שיטות מתקדמות של אולטראסאונד ברפואה 2 ב
338401 ביוחמרים 2
338500 סמינר מתקדם בהנדסה רפואית וביולוגית 1 א+ב
338515 הצימוד החשמלי-מכני בשרירי הלב והשלד 2 ב
338534 שיטות במיקרוסקופיה אופטית ביו-רפו 2 ב מערכת שעות
338536 שיטות במדעי העצב 2.5