סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת חשמל ומחשבים

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
46002 תכן וניתוח אלגוריתמים 3 א+ב מערכת שעות
46003 נושאים מתקדמים 1 1 א
46004 נושאים מתקדמים 2 2
46005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 3 א+ב מערכת שעות
46006 נושאים מתקדמים 3 3 א
46010 הסקה סטטיסטית 3 ב מערכת שעות
46012 מבוא לאלקטרוניקה גמישה אורגנית 3 מערכת שעות
46021 רשתות תורים 3
46041 רשתות עצביות ביולוגיות-חישוביות עיבוד מידע ולמידה 3
46043 עיבוד הספק 3
46044 מערכות אנרגיה מתחדשת 3 ב
46045 תכן של ממירי מתח ממותגים 3 ב
46052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית 3 מערכת שעות
46055 ננו-פוטוניקה ומטא חומרים אופטיים 3 א
46129 פיסיקה של מצב מוצק ח' 3
46187 תכן מעגלים אנלוגיים 3 א מערכת שעות
46188 מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים 3 ב
46192 מערכות בקרה 2 3 א מערכת שעות
46195 מערכות לומדות 3.5 א+ב מערכת שעות
46196 בקרה לא לינארית 3
46197 שיטות חישוביות באופטימיזציה 3 ב
46201 עיבוד אותות אקראיים 3 א מערכת שעות
46202 עיבוד וניתוח מידע 3 א מערכת שעות
46203 תכנון ולמידה מחיזוקים 3 ב
46042 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה 3.5 א מערכת שעות
46204 תקשורת אנלוגית 3 א
46053 אופטיקה קוונטית 3 ב
46206 מבוא לתקשורת ספרתית 3 א+ב מערכת שעות
46189 תכן מסננים אנלוגיים 3 ב מערכת שעות
46208 טכניקות תקשורת מודרניות 3 ב מערכת שעות
46209 מבנה מערכות הפעלה 3.5 א+ב מערכת שעות
46200 עבוד ונתוח תמונות 3 א+ב מערכת שעות
46210 מעבדה במערכות הפעלה 1 א+ב
46205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת 3 ב
46211 למידה עמוקה 3 א מערכת שעות
46212 מבוא לרובוטיקה ח' 3 א מערכת שעות
46213 רובוטים ניידים 3 ב
46214 פרויקט ברובוטים ניידים 1 ב
46215 למידה עמוקה וחבורות 3 ב
46225 עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ 3 א+ב מערכת שעות
46230 התקנים אלקטרוניים מתקדמים 3
46232 פרקים בננו-אלקטרוניקה 3 א מערכת שעות
46235 התקני הספק משולבים 3
46216 מיקרוגלים 3 ב
46239 מעבדה בננו-אלקטרוניקה 3
46240 התקנים קוונטיים על-מוליכים 3 ב
46237 מעגלים משולבים – מבוא ל-וי.ל.ס.י. 3 א+ב מערכת שעות
46241 מכניקה קוונטית 3 א מערכת שעות
46242 פיסיקה סטטיסטית להנדסת חשמל 3
46243 טכנולוגיות קוונטיות 3 א+ב מערכת שעות
46244 תופעות גלים 3 א
46248 פוטוניקה ולייזרים 3 א מערכת שעות
46249 מערכות אלקטרו-אופטיות 3 א+ב מערכת שעות
46256 אנטנות וקרינה 3 א מערכת שעות
46265 ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים 3 א
46250 אי ליניאריות ומבנים מחזוריים בפוטוניקה 3 ב
46266 שיטות הידור (קומפילציה) 3 מערכת שעות
46267 מבנה מחשבים 3 א+ב מערכת שעות
46268 הנדסת מעבדי מחשב 3
46271 תכנות ותכן מונחה עצמים 3 ב
46272 מערכות מבוזרות: עקרונות 3 מערכת שעות
46273 תכנות פונקציונאלי מבוזר 3 א מערכת שעות
46274 נושאים נבחרים בהנדסת מחשבים 2
46275 תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי 3 ב
46277 הבטחת נכונות של תוכנה 3 א
46278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות 3 ב
46279 חישוב מקבילי מואץ 3 ב
46280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים 3 א מערכת שעות
46326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים 3 א מערכת שעות
46332 מערכות ראיה ושמיעה 3 א+ב מערכת שעות
46336 מעבדי רשת מהירים 3
46342 מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים 3
46345 גרפיקה ממוחשבת 3
46733 תורת האינפורמציה 3 א+ב מערכת שעות
46734 תורת האינפורמציה לתקשורת קוונטית 3 א מערכת שעות
46743 עיבוד אותות מרחבי 3
46745 עבוד ספרתי של אותות 3 א מערכת שעות
46746 אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת 3 א+ב מערכת שעות
46747 למידה עמוקה לאותות דיבור 3 א מערכת שעות
46773 התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגלוי 3 א מערכת שעות
46831 מבוא לדימות רפואי 3 ב
46851 לייזרים של מוליכים למחצה 3
46853 ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו-מעבדים 3 א מערכת שעות
46864 ערוצי תקשורת מהירים בין שבבים 3
46868 יסודות תהליכים אקראיים 3 ב
46880 תכן לוגי ממוחשב של שבבים 3 א מערכת שעות
46881 אימות פורמלי לחומרה 3 ב
46887 מבוא למחקר בפקולטה 1 ב
46903 מעגלים משולבים בתדר רדיו 3 ב
46918 תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי. 3 ב
46925 כלים לניתוח מערכות מחשבים 3
46954 נושאים נבחרים בתכן מעגלים אנלוגיים: שיפור דיוק 1 ב
46968 מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניות 3 ב
47003 נושאים מתקדמים 4 1 א
47004 נושאים מתקדמים 5 2
47006 נושאים מתקדמים 6 3 ב
47100 נושאים נבחרים במקורות אולטרה מהירים מבוססי סיבים 3 א מערכת שעות
48000 צילום חישובי 2 א מערכת שעות
48001 נושאים מתקדמים בעיבוד וניתוח גאומטרי של מידע 2 ב
48004 עיבוד וניתוח גיאומטרי של מידע 2 א
48010 נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה: טרנספורמרים 2 א מערכת שעות
48025 אלקטרודינמיקה קוונטית מאקרוסקופית 2
48050 צינורות פחמן גרפן וומרי ואן-דר-ואלס דו מימדיים 2 ב
48051 פיזור אנרגיה בהתקנים אלקטרוניים 2 א
48052 אופטו-אלקטרוניקה בחומרים דו-ממדיים 2 א
48075 נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 1 2
48076 נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 2 2
48077 נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 3 2
48078 נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 4 2
48079 נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 5 2
48080 נושאים במערכות מחשבים: ארכיטקטורות תוכנה-חומרה מתקדמו 2 א מערכת שעות
48100 אמינות במערכות לומדות 2 א
48101 נושאים בתיאוריה של למידה עמוקה 2 א
48102 נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה על גרפים 2 א מערכת שעות
48104 שיטות מונטה-קרלו לחישוב למידה ותכנון 2 ב
48150 הסתברות בממד גבוה למדע הנתונים 2 א
48250 קידוד רשת למערכות מידע ותקשורת מתקדמות 2 ב
48661 תכן ויישום של מערכות למידה עמוקה 2
48703 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 1 2
48704 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 2 2
48710 נושאים מתקדמים באופטואלקטרוניקה 1 2
48711 מעבדה באלקטרואופטיקה 1 2
48712 מעבדה באלקטרואופטיקה 2 2 א+ב
48715 נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 1 2 א מערכת שעות
48716 נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 2 2
48717 נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 3 2 א
48718 נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 4 2
48719 נושאים במערכות למידה ובקרה 5 2 א
48720 נושאים מתקדמים בלמידת מכונה 1 2
48721 נושאים מתקדמים בלמידת מכונה 2 2 א
48722 נושאים נבחרים בלמידה: אופטימיזציה לבעיות למידה מודרני 2 א מערכת שעות
48723 נושאים נבחרים בלמידה עמוקה: אותות דיבור 2 א
48725 נושאים בבקרה ותורת המערכות 1 2
48726 נושאים בבקרה ותורת המערכות 2 2
48732 נושאים מתקדמים בתורת הגלים 1 2
48746 מערכות ביו-אקסיטביליות 2
48747 מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים 2 א+ב
48750 נושאים מתקדמים בתכנון מחשב 1 2
48756 אופטימיזציה דינאמית 2
48760 תופעות רחש בתקשורת 2
48771 פרקים בתקשורת ספרתית 1 2
48790 תכונות אופטיות של מוליכים למחצה 2
48811 רעש בהתקנים אלקטרוניים 2
48812 פיזיקה והתקנים של תחמוצות 2 ב
48813 אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 1 2
48815 נושאים מתקדמים בתורת הגלים 2 2
48816 מעבדה לעבוד אותות 2 א+ב
48819 אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 2 2
48823 שיטות אנליטיות בתורת הגלים 1 2 ב
48825 שערוך וזיהוי במערכות דינמיות 2
48828 עיבוד וניתוח אותות מרחביים 2 א מערכת שעות
48831 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 1 2
48833 יסודות הבקרה הלינארית 2
48836 מעבדה במעגלים מהירים 2 א+ב
48840 הנדסת חשמל רלטיביסטית 2
48843 ניסוי ומיצוי במערכות לומדות 2 ב
48846 נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 1 2
48848 נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 1 2 א
48852 מעבדה בהמרת אנרגיה 2 א+ב
48860 עבוד תמונות 2 ב
48864 נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 2 2
48865 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 2 2
48866 רשתות תקשורת בין מחשבים 2 2
48867 נושאים נבחרים באלקטרו-אופטיקה 2 2
48870 פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 1 1
48871 פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 2 1
48873 ראיה ממוחשבת 2
48874 ארכיטקטורות מחשבים מקביליים 2
48876 נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 3 2
48878 ארכיטקטורות וי.ל.ס.י. 2
48877 מעבדה לתכנה וחומרה 2 א+ב
48879 סמינר בארכיטקטורות וי.ל.ס.י. 2 ב
48884 סמינר בארכיטקטורות לחישוב מקבילי 2
48885 נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 2
48886 סמינר במערכות מחשב 2
48887 מבוא למחקר הפקולטי 1
48888 פרוטוקולי בלוקצ'יין ומטבעות 2 א מערכת שעות
48889 סמינר בלמידה חישובית לרשתות מחשב 2 ב
48890 סמינר בהבטחת נכונות של למידה עמוקה 2 ב מערכת שעות
48891 אבטחת מערכות חומרה – מתיאוריה להתנסות 2 א
48892 אתגרים אלגוריתמים בבלוקציין 2 א
48903 נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 1 2
48905 אופטיקה לא לינארית ושימושית 2
48907 אופטיקה בתווכים מפזרים ויישומיה בדימות ביו-רפואי 2 א מערכת שעות
48908 נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2 2
48912 תכן מודרני של מערכות בקרה 2
48921 נושאים מתקדמים בראיה מבנה תמונות וראיה ממוחשבת. 2
48922 מעבדה בראייה מבנה תמונות וראיה ממוחשבת. 2 א+ב
48923 סמינר במיקרואלקטרוניקה 2
48926 נושאים מתקדמים בעבוד תמונות 2
48929 עיבוד אותות מסתגל (אדפטיבי) 2
48930 נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה 2 מערכת שעות
48931 מידות אינפורמציה ושימושיהן 2 א
48933 מעבדה לתקשורת 2 א+ב
48934 תקשורת מקודדת 2
48937 בקרה של מערכות בתנאי אי ודאות 2
48938 לייזרי מל"מ ננומטרים 2
48939 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 3 2
48940 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4 2 ב מערכת שעות
48942 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3 2 ב
48944 תנודות רחבות משיווי משקל ושמושיהן 3
48949 פרקים בתקשורת ספרתית 3 2
48951 תקשורת וחישה פוטוניות 2 ב
48954 שיטות סטטיסטיות בעיבוד תמונה 2 ב
48955 קדוד ספרתי של אותות דבור ותמונות 2
48958 התקני מל"מ עם צמתים-מעורבים 2
48959 נושאים מתקדמים ברשתות עצביות 2
48961 נושאים מתקדמים במחשוב 1 2
48962 נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 4 2
48963 מערכות תקשורת פורסות ספקטרום 2
48964 הצגות משולבות ויישומיהן 2
48966 מעבדה במיקרואלקטרוניקה 2 א+ב
48967 מעבדה לרשתות מחשבים 2 א+ב
48969 עיבוד אותות לא לינארי בעזרת שיטות גאומטריות 2
48972 נושאים מתקדמים בראיה מבנה תמונות וראיה ממוחשבת 2 2 ב
48976 מעבדה במערכות מקביליות 2 א+ב
48979 נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 2 ב
48978 מקורות קרינה מבוססים על אלומות אלקטרוניים 2
48980 תיכנון וניהול רשתות תקשורת לא שיתופיות 2 א מערכת שעות
48982 גילוי וספירה ברשתות מהירות 2
48983 אנליזה וזיהוי תוכן בתמונות וידאו 2
48984 אפקטי רעש וסינכרון במתנדים 2
48985 שיטות טופולוגיות בהנדסה רשתות וניתוח נתונים 2
48986 שיטות ומודלים סטוכסטיים 2
48987 נושאים מתקדמים באנרגיה 1 להנדסת חשמל 2
48988 נושאים מתקדמים באנרגיה 2 להנדסת חשמל 2
48989 דינאמיקה של מערכות הספק 2 ב
48990 סמינריון 1 3
48991 סמינריון 2 3
48993 שיטות אופטימיזציה בקומפילרים 2
48995 זיהוי תבניות 2
48996 גלים במבנים מחזוריים 2 א
49003 ויזואליזציה ואנימציה 2
49004 למידה ע"י חיזוקים ובקרה מסתגלת 2
49005 מעבדה בנושאי בקרה 2 א+ב
49006 מעבדה לגלים אלקטרומגנטיים 2 א+ב
49010 קריפטוגרפיה: תיאוריה ויישום 2
49011 נושאים מתקדמים במחשוב 2 2 ב
49014 נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 2 2
49015 עיבוד אותות וידאו 2
49016 תכן ומודלים של מיקרומערכות אלקטרומכניות 2
49017 נושאים מתקדמים במחשוב 3 2
49018 נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3 2 א
49020 פענוח רך של קודים לינאריים 2
49022 נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה 3 2
49023 תקשורת סלולרית ואלחוטית 2
49024 התפשטות הבזקי אור בסיבים ובתווכים בעלי פיזור גבוה 2
49026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות 2 א
49027 תורת אינפורמציה למערכות מרובות משתמשים 2 א
49028 עיבוד תמונות מורפולוגי 2
49029 סמינריון בעיבוד אותות ותקשורת 2
49030 נושאים במערכות אחסון 2 ב
49031 מודלים ואופטימיזציה של קווי חיבור בוי.ל.ס.י. 2
49032 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 4 2
49033 שיטות דגימה מוכללות 2
49034 מערכות דימות לראייה ממוחשבת 2
49035 עיבוד אותות דיבור בסביבה רועשת 2
49036 נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 1 2 א
49037 נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 2 2
49040 קודי גרף ואלגוריתמי פענוח איטרטיביים 2
49042 מעגלים פוטוניים מתקדמים 2 ב
49043 דחיסת מידע אוניברסלית 2 א
49044 דחיסת מידע עם עיוותים 2
49047 מבוא לאלקטרוניקה מולקולרית 2
49049 גישות מידול ושיטות חישוביות בתורת הגלים 2
49050 נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה 1 2
49051 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת 2
49053 מעבדה בלמידה חישובית 2 א+ב
49054 פיסיקה סטטיסטית ותורת האינפורמציה 2
49056 נושאים בראיה ממוחשבת: ניתוח צורה 2 ב
49057 תכן זכרונות בלתי נדיפים משולבים 2
49058 למידה ממוחשבת לבעיות מורכבות 2
49059 תורת הגרפים ושימושיה בהנדסת מחשבים 2
49060 היבטים מערכתיים של רשתות תקשורת 2
49061 צפני קיטוב 2 ב
49062 דימות ושחזור תלת-מימדי 2 א
49063 מידע בהתקני איחסון 2 ב
49064 שיטות וריאציוניות בעיבוד תמונה 2 א מערכת שעות