סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת חשמל

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
46001 הנדסת מערכות תוכנה מבוזרות 3
46002 תכן וניתוח אלגוריתמים 3 א+ב מערכת שעות
46003 נושאים מתקדמים 1 1 א
46004 נושאים מתקדמים 2 2
46005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 3 א+ב מערכת שעות
46006 נושאים מתקדמים 3 3
46021 רשתות תורים 3
46012 מבוא לאלקטרוניקה גמישה אורגנית 3 א
46041 רשתות עצביות ביולוגיות-חישוביות עיבוד מידע ולמידה 3
46042 מבוא למערכת הספר ורשת חכמה 3.5 א
46043 עיבוד הספק 3
46052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית 3 א
46055 ננו-פוטוניקה ומטא חומרים אופטיים 3 א
46129 פיסיקה של מצב מוצק ח' 3
46187 תכן מעגלים אנלוגיים 3 א
46188 מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים 3 ב מערכת שעות
46189 תכן מסננים אקטיביים 3 ב מערכת שעות
46195 מערכות לומדות 3.5 א+ב מערכת שעות
46196 בקרה לא לינארית 3
46197 שיטות חישוביות באופטימיזציה 3 א+ב מערכת שעות
46200 עבוד ונתוח תמונות 3 א+ב מערכת שעות
46201 עיבוד אותות אקראיים 3 א
46202 עיבוד וניתוח מידע 3 א
46203 תכנון ולמידה מחיזוקים 3 א מערכת שעות
46204 תקשורת אנלוגית 3 ב מערכת שעות
46205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת 3 ב מערכת שעות
46208 טכניקות תקשורת מודרניות 3 א
46206 מבוא לתקשורת ספרתית 3 א+ב מערכת שעות
46209 מבנה מערכות הפעלה 3.5 א+ב מערכת שעות
46210 מעבדה במערכות הפעלה 1 א+ב
46212 מבוא לרובוטיקה ח' 3 ב מערכת שעות
46216 מיקרוגלים 3 ב מערכת שעות
46225 עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ 3 א+ב מערכת שעות
46230 התקנים אלקטרוניים מתקדמים 3 ב מערכת שעות
46232 פרקים בננו-אלקטרוניקה 3 ב מערכת שעות
46235 התקני הספק משולבים 3 ב מערכת שעות
46239 מעבדה בננו-אלקטרוניקה 3 ב מערכת שעות
46237 מעגלים משולבים – מבוא ל-וי.ל.ס.י. 3 א+ב מערכת שעות
46241 מכניקה קוונטית 3 ב מערכת שעות
46242 פיסיקה סטטיסטית להנדסת חשמל 3
46243 טכנולוגיות קוונטיות 3 ב מערכת שעות
46249 מערכות אלקטרו-אופטיות 3 א
46244 תופעות גלים 3
46250 אי ליניאריות ומבנים מחזוריים בפוטוניקה 3
46256 אנטנות וקרינה 3 א
46265 ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים 3 א
46267 מבנה מחשבים 3 א+ב מערכת שעות
46266 שיטות הידור (קומפילציה) 3 א
46268 הנדסת מעבדי מחשב 3
46271 תכנות ותכן מונחה עצמים 3 א
46272 מערכות מבוזרות: עקרונות 3 ב
46274 נושאים נבחרים בהנדסת מחשבים 2
46273 תכנות פונקציונאלי מבוזר 3 ב מערכת שעות
46275 תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי 3 ב מערכת שעות
46278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות 3 ב מערכת שעות
46280 עקרונות וכלים באבטחת מחשבים 3 ב מערכת שעות
46332 מערכות ראיה ושמיעה 3 א+ב מערכת שעות
46326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים 3 א
46336 מעבדי רשת מהירים 3
46342 מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים 3 א
46345 גרפיקה ממוחשבת 3
46743 עיבוד אותות מרחבי 3
46733 תורת האינפורמציה 3 א+ב מערכת שעות
46745 עבוד ספרתי של אותות 3 א
46746 אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת 3 ב מערכת שעות
46773 התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגלוי 3 א
46851 לייזרים של מוליכים למחצה 3
46831 מבוא לדימות רפואי 3 ב מערכת שעות
46853 ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו-מעבדים 3 א
46864 תכן מערכות ספרתיות מהירות 3
46868 יסודות תהליכים אקראיים 3 ב מערכת שעות
46880 תכן לוגי של מערכות וי.אל.אסי.אי בעזרת מחשב 3 א
46903 מעגלים משולבים בתדר רדיו 3 א
46918 תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי. 3 ב מערכת שעות
46925 כלים לניתוח מערכות מחשבים 3
46968 מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניות 3 ב מערכת שעות
47004 נושאים מתקדמים 5 2
47003 נושאים מתקדמים 4 1
47006 נושאים מתקדמים 6 3
48661 תכן ויישום של מערכות למידה עמוקה 2
48703 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 1 2
48711 מעבדה באלקטרואופטיקה 1 2 א+ב
48704 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 2 2
48712 מעבדה באלקטרואופטיקה 2 2 א+ב
48715 נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 1 2 א+ב
48716 נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 2 2 ב מערכת שעות
48732 נושאים מתקדמים בתורת הגלים 1 2
48717 נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 3 2 ב מערכת שעות
48746 מערכות ביו-אקסיטביליות 2
48747 מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים 2 א+ב
48750 נושאים מתקדמים בתכנון מחשב 1 2
48760 תופעות רחש בתקשורת 2 א
48756 אופטימיזציה דינאמית 2
48771 פרקים בתקשורת ספרתית 1 2
48790 תכונות אופטיות של מוליכים למחצה 2
48811 רעש בהתקנים אלקטרוניים 2
48813 אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 1 2
48812 פיזיקה והתקנים של תחמוצות 2 מערכת שעות
48815 נושאים מתקדמים בתורת הגלים 2 2
48816 מעבדה לעבוד אותות 2 א+ב
48819 אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 2 2
48823 שיטות אנליטיות בתורת הגלים 1 2 ב מערכת שעות
48825 שערוך וזיהוי במערכות דינמיות 2
48828 עיבוד וניתוח אותות מרחביים 2 א
48831 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 1 2
48833 יסודות הבקרה הלינארית 2
48836 מעבדה במעגלים מהירים 2 א+ב
48840 הנדסת חשמל רלטיביסטית 2
48843 ניסוי ומיצוי בסוכנים טבעיים ומלאכותיים 2 ב מערכת שעות
48846 נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 1 2 ב מערכת שעות
48848 נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 1 2
48860 עבוד תמונות 2 ב מערכת שעות
48852 מעבדה בהמרת אנרגיה 2 א+ב
48864 נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 2 2 מערכת שעות
48865 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 2 2 ב מערכת שעות
48866 רשתות תקשורת בין מחשבים 2 2
48867 נושאים נבחרים באלקטרו-אופטיקה 2 2
48870 פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 1 1 א+ב
48871 פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 2 1 א+ב
48873 ראיה ממוחשבת 2
48874 ארכיטקטורות מחשבים מקביליים 2
48877 מעבדה לתכנה וחומרה 2 א+ב
48876 נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 3 2 א
48878 ארכיטקטורות וי.ל.ס.י. 2
48879 סמינר בארכיטקטורות וי.ל.ס.י. 2 ב מערכת שעות
48884 סמינר בארכיטקטורות לחישוב מקבילי 2
48886 סמינר במערכות מחשב 2 א
48885 נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 2 א
48887 מבוא למחקר הפקולטי 1 ב מערכת שעות
48888 פרוטוקולי בלוקצ'יין ומטבעות 2
48903 נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 1 2 ב
48907 נושאים מתקדמים באופטיקה דיפוסיבית בדימות ביו-רפואי 2 א
48905 אופטיקה לא לינארית ושימושית 2
48912 תכן מודרני של מערכות בקרה 2
48921 נושאים מתקדמים בראיה מבנה תמונות וראיה ממוחשבת. 2 א
48908 נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2 2 ב מערכת שעות
48922 מעבדה בראייה מבנה תמונות וראיה ממוחשבת. 2 א+ב
48923 סמינר במיקרואלקטרוניקה 2
48929 עיבוד אותות מסתגל (אדפטיבי) 2 ב מערכת שעות
48926 נושאים מתקדמים בעבוד תמונות 2
48930 נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה 2
48933 מעבדה לתקשורת 2 א+ב
48931 מידות אינפורמציה ושימושיהן 2 ב מערכת שעות
48937 בקרה של מערכות בתנאי אי ודאות 2
48934 תקשורת מקודדת 2 א
48938 לייזרי מל"מ ננומטרים 2
48940 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4 2
48939 נושאים מתקדמים בעבוד אותות 3 2
48944 תנודות רחבות משיווי משקל ושמושיהן 3
48942 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3 2
48949 פרקים בתקשורת ספרתית 3 2
48951 מודלים סטטיסטיים בתקשורת אופטית 2 א
48954 שיטות סטטיסטיות בעיבוד תמונה 2 ב מערכת שעות
48955 קדוד ספרתי של אותות דבור ותמונות 2
48958 התקני מל"מ עם צמתים-מעורבים 2
48959 נושאים מתקדמים ברשתות עצביות 2
48961 נושאים מתקדמים במחשוב 1 2 א
48962 נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 4 2
48963 מערכות תקשורת פורסות ספקטרום 2
48964 הצגות משולבות ויישומיהן 2
48966 מעבדה במיקרואלקטרוניקה 2 א+ב
48967 מעבדה לרשתות מחשבים 2 א+ב
48969 עיבוד אותות לא לינארי בעזרת שיטות גאומטריות 2
48972 נושאים מתקדמים בראיה מבנה תמונות וראיה ממוחשבת 2 2
48976 מעבדה במערכות מקביליות 2 א+ב
48978 מקורות קרינה מבוססים על אלומות אלקטרוניים 2 ב מערכת שעות
48980 תיכנון וניהול רשתות תקשורת לא שיתופיות 2 א
48979 נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 2 ב מערכת שעות
48982 גילוי וספירה ברשתות מהירות 2
48983 אנליזה וזיהוי תוכן בתמונות וידאו 2
48984 אפקטי רעש וסינכרון במתנדים 2
48986 שיטות ומודלים סטוכסטיים 2 ב
48985 שיטות טופולוגיות בהנדסה רשתות וניתוח נתונים 2 ב מערכת שעות
48987 נושאים מתקדמים באנרגיה 1 להנדסת חשמל 2
48988 נושאים מתקדמים באנרגיה 2 להנדסת חשמל 2
48989 דינאמיקה של מערכות הספק 2 ב מערכת שעות
48990 סמינריון 1 3 א+ב
48991 סמינריון 2 3 א+ב
48993 שיטות אופטימיזציה בקומפילרים 2
48995 זיהוי תבניות 2
48996 גלים במבנים מחזוריים 2
49004 למידה ע"י חיזוקים ובקרה מסתגלת 2
49003 ויזואליזציה ואנימציה 2
49005 מעבדה בנושאי בקרה 2 א+ב
49006 מעבדה לגלים אלקטרומגנטיים 2 א+ב
49010 קריפטוגרפיה: תיאוריה ויישום 2
49014 נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 2 2
49011 נושאים מתקדמים במחשוב 2 2 ב מערכת שעות
49015 עיבוד אותות וידאו 2
49016 תכן ומודלים של מיקרומערכות אלקטרומכניות 2
49017 נושאים מתקדמים במחשוב 3 2 א
49018 נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3 2
49020 פענוח רך של קודים לינאריים 2
49022 נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה 3 2 א
49023 תקשורת סלולרית ואלחוטית 2
49024 התפשטות הבזקי אור בסיבים ובתווכים בעלי פיזור גבוה 2
49026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות 2 ב
49027 תורת אינפורמציה למערכות מרובות משתמשים 2 ב מערכת שעות
49028 עיבוד תמונות מורפולוגי 2
49029 סמינריון בעיבוד אותות ותקשורת 2
49030 נושאים במערכות אחסון 2 ב מערכת שעות
49031 מודלים ואופטימיזציה של קווי חיבור בוי.ל.ס.י. 2
49032 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 4 2
49033 שיטות דגימה מוכללות 2
49034 מערכות דימות לראייה ממוחשבת 2
49035 עיבוד אותות דיבור בסביבה רועשת 2
49036 נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 1 2
49037 נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 2 2
49040 קודי גרף ואלגוריתמי פענוח איטרטיביים 2
49042 מעגלים פוטוניים מתקדמים 2 ב
49043 דחיסת מידע אוניברסלית 2
49044 דחיסת מידע עם עיוותים 2
49047 מבוא לאלקטרוניקה מולקולרית 2
49049 גישות מידול ושיטות חישוביות בתורת הגלים 2
49050 נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה 1 2 מערכת שעות
49051 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת 2
49053 מעבדה בלמידה חישובית 2 א+ב
49054 פיסיקה סטטיסטית ותורת האינפורמציה 2
49056 נושאים בראיה ממוחשבת: ניתוח צורה 2 ב מערכת שעות
49057 תכן זכרונות בלתי נדיפים משולבים 2
49058 למידה ממוחשבת לבעיות מורכבות 2
49060 היבטים מערכתיים של רשתות תקשורת 2
49059 תורת הגרפים ושימושיה בהנדסת מחשבים 2
49061 צפני קיטוב 2 ב מערכת שעות
49062 דימות ושחזור תלת-מימדי 2 א
49063 מידע בהתקני איחסון 2 ב מערכת שעות
49064 שיטות וריאציוניות בעיבוד תמונה 2 א