סילבוס מקצועות בפקולטה – תכן וניהול הייצור

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע