סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת מערכות

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
748000 נושאים נבחרים בהנדסת מערכות 2 3 ב
748001 מדיניות ואסטרטגיה של ניהול מחקר ופיתוח 3 ב
748004 הנדסת מערכות דיגטליות 3 ב
748003 ניהול סיכונים והזדמנויות למערכות 3 ב