סילבוס מקצועות בפקולטה – לימודי מקרקעין

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע