סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת מערכות רכב

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע