סילבוס מקצועות בפקולטה – אנרגיה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
516101 מבוא לגיאולוגיה למהנדסי נפט 2
516102 מבוא לגיאופיסיקה שימושית 2
518001 טכנולוגיות לאנרגיה נקיה 2 א
518002 סמינר באתגרים לאומיים וגלובליים באנרגיה 2 ב
518003 כלכלה וניהול של מערכות אנרגיה 2 ב
518004 קורס מתקדם בקטליזה הטרוגנית 2
518006 אנרגיה של ביו-מסה 2
518007 מערכות מתקדמות להולכת אנרגיה 2
518005 אנרגיה סולרית ופוטו-וולטאית 2
518008 חדשנות אנרגיה 2
518009 נושאים נבחרים באנרגיה 1 2 א
518010 נושאים מתקדמים באנרגיה 2 2 ב
518103 גיאולוגיה של גז טבעי ונפט 2
518104 חומרים ותקנים בגז טבעי ובנפט 2
518105 תרמודינמיקה וקינטיקה כימית 2.5
518106 הפקה אחסון הובלה ובטיחות 2.5
518107 זרימה דו-פאזית 2
518108 פיתוח והפעלה של שדות גז ימיים 2.5
518109 פעולות קידוח 1 2.5
518110 קידוח והפקה של בארות מים עמוקים 2
518111 זרימה בתווך נקבובי 2
518112 הנדסת הפקת גז 2
518114 אכשור ועיבוד גז טבעי 2
518113 הפקה תת קרקעית ותת ימית 2
518115 הנדסת מאגרים 1 2
518116 פרויקט בהנדסת גז ונפט 5
518117 משפט וכלכלה של גז טבעי ונפט 2
518120 בקרת הסביבה והנדסת גז ונפט 2
518121 ניהול ומנהיגות בגז ונפט 2
518122 ראקציות ונגזרותיהן בגז טבעי 2