סילבוס מקצועות בפקולטה – מערכות אוטונומיות ורובוטיקה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
738001 פרויקט במערכות אוטונומיות 5 ב