סילבוס מקצועות בפקולטה – מערכות אוטונומיות ורובוטיקה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע