סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
66011 פרויקט איג'ם 6 ב
66012 פרויקט מתקדם בביוטכנולוגיה והנדסת מזון 1 3 א+ב
66013 פרויקט מתקדם בביוטכנולוגיה והנדסת מזון 1 3 א+ב
66015 נושאים נבחרים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 2 1 א+ב
66016 נושאים נבחרים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 3 1 א+ב
66121 דיאגנוסטיקה רפואית 3 א
66215 טכנולוגיה של מוצרי חלב 2 ב מערכת שעות
66217 אריזה וחיי מדף: מזון ומוצרים ביולוגיים 3 א
66226 טכנולוגיה לייצור יין 2
66230 הערכת מזון באמצעות החושים 2.5 ב
66237 הערכת חיי מדף של מזון ותרופות 2.5
66241 פרקים מתקדמים באריזת מוצרים 2 ב
66247 חומרים מתקדמים לביוטכנולוגיה ומזון 2 א
66252 מזון וקיימות 2 ב
66255 מכניקה של חומרים רכים בביוטכנולוגיה ומזון 2.5 ב
66327 שיטות פיסקליות לאפיון ביומולקולות 2 א
66329 אמולסיות במזון ובביוטכנולוגיה 2.5 ב
66332 ביו-ננו היברידים וביוסנסורים 2.5 ב מערכת שעות
66333 ביורוקחות – פרמקולוגיה והובלה 2.5
66334 מיקרו-ננו אנקפסולציה לשחרור מבוקר 3
66418 מיקרוביולוגיה של פתוגנים 2 א
66421 אנליזה של המיקרוביום 2
66513 ביוטכנולוגיה של תאים אנימליים 2.5 ב מערכת שעות
66505 תהליכי הפרדה והשבה בביוטכנולוגיה 2.5 ב
66517 טכנולוגיות גנטיות מתקדמות 3 ב מערכת שעות
66516 מעבדה בביוטכנולוגיה מולקולרית 2 ב
66518 ביוקטליזה שימושית 2 ב
66521 הנדסת רקמות 2 א
66524 ביוטכנולוגיה של פפטידים 2
66525 יזמות בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 2.5 א
66526 ביולוגיה סינתטית 3 ב
66527 מהמעבדה ועד לשוק – תעשיית הביוטק 3 ב
66528 שיטות מחקר במדעי המוח 3 ב מערכת שעות
66529 ביואינפורמטיקה של סרטן 3 א
66530 מגן לחלבון 4
66531 סמינר בביוטכנולוגיה חישובית 1
66533 לקראת תאים סינטטיים 2 ב מערכת שעות
66534 נושאים נבחרים בנתוני עתק לביוטכולוגיה 2 א
66605 תזונה מונעת היבטים בריאותיים 2 ב מערכת שעות
66614 תזונה אישית 2 ב
66616 אספקטים קולינריים בפיתוח מוצר 2
68006 פרויקט מיוחד 1 א+ב
68009 סמינר מתקדם בהנדסת מזון 5 א+ב
68238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים 3 ב
68505 סטטיסטיקה לתכנון ניסויים ואנליזה 3 א
68509 תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה 3.5 א
68512 שיטות אנליטיות חדישות בביוטכנולוגיה 2.5 ב מערכת שעות