סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
66011 פרויקט איג'ם 6
66012 פרויקט מתקדם בביוטכנולוגיה והנדסת מזון 1 3 א+ב
66013 פרויקט מתקדם בביוטכנולוגיה והנדסת מזון 1 3 א+ב
66015 נושאים נבחרים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 2 1 א+ב
66016 נושאים נבחרים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 3 1 א+ב
66120 מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים 2
66215 טכנולוגיה של מוצרי חלב 2 ב
66217 אריזת מזון תרופות ומוצרים ביולוגיים 3 א מערכת שעות
66226 טכנולוגיה לייצור יין 2 א מערכת שעות
66230 הערכת מזון באמצעות החושים 2.5 א מערכת שעות
66237 הערכת חיי מדף של מזון ותרופות 2.5 ב
66241 פרקים מתקדמים באריזת מוצרים 2 ב
66243 אבקות – מדע וטכנולוגיה 2.5
66246 איכות הסביבה ותעשיית המזון 2
66247 חומרים מתקדמים לבוטכנולוגיה ומזון 2
66248 ריאולוגיה-עקרונות ויישומים 2 ב
66329 אמולסיות במזון ובביוטכנולוגיה 2.5 ב
66332 ביו-ננו היברידים וביוסנסורים 2.5 ב
66333 ביורוקחות – פרמקולוגיה והובלה 2.5
66418 מקרוביולוגיה של פתוגנים 2 א מערכת שעות
66505 תהליכי הפרדה והשבה בביוטכנולוגיה 2.5 ב
66513 ביוטכנולוגיה של תאים אנימליים 2.5 ב
66516 מעבדה בביוטכנולוגיה מולקולרית 2 ב
66517 טכנולוגיות גנטיות מתקדמות 3 ב
66518 ביוקטליזה שימושית 2 ב
66521 הנדסת רקמות 2 א מערכת שעות
66524 ביוטכנולוגיה של פפטידים 2 ב
66525 יזמות בביוטכנולוגיה 2.5 א מערכת שעות
66526 ביולוגיה סינתטית 3
66527 מהמעבדה ועד לשוק – תעשיית הביוטק 3 ב
66528 שיטות מחקר במדעי המוח 3 ב
66529 ביואינפורמטיקה של סרטן 3 א מערכת שעות
66605 תזונה מונעת היבטים בריאותיים 2 ב
66613 מזון פונקציונלי נוטרסיאוטיקלים תוספי מזון ותזונה 2
66614 תזונה אישית 2 ב
68006 פרויקט מיוחד 1 א+ב
68009 סמינר מתקדם בהנדסת מזון 5 א+ב
68238 מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים 3 ב
68509 תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה 3.5 א מערכת שעות
68512 שיטות אנליטיות חדישות בביוטכנולוגיה 2.5 ב