סילבוס מקצועות בפקולטה – חינוך למדע וטכנולוגיה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
216002 התנסות בתקשורת המדע 2 ב
216003 ליקויי למידה והתנהגות בילדים 2 א
216004 התפתחויות בהוראת הפיסיקה 3 א
216005 סוגיות מתקדמות בהוראת הפיזיקה 2 ב
216006 סוגיות מתקדמות ב"מוטל" בתיכון 3 ב
216007 פרויקט מעבדה בחקר המוח 5 ב
216008 חשיבה יצירתית אפקטיבית 2.5 א
216009 שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים 3 א
216101 הרשת כסביבה לימודית 2.5 א
216102 סמינר מחקר בחינוך במדע 1 2 א
216110 הוראת מדעים זיקה להוראת טכנולוגיה 2 א
216112 סדנה מתקדמת בהוראת המתמטיקה 2 א
216113 תהליכים בפתרון בעיות מחקר ויישום 2 ב
216116 התפתחויות בהוראת הביולוגיה 2 ב מערכת שעות
216117 תקשורת המדע 2.5 ב מערכת שעות
216122 נושאים חינוכיים במתימטיקה ובמדעי המחשב 2 ב
216123 היבטים חינוכיים בהתפתחות המתמטיקה 2 ב
216124 גישה מערכתית בהוראת המדעים 2 ב
216125 גישות מתקדמות להערכה בחינוך מתמטי 2.5 ב
216126 סדנת התנסות במדע בלווי מחקר פעולה 2.5 א
216127 שיטות הוראה במוזיאוני מדע 2 ב מערכת שעות
216128 שיטות הערכה בהוראת המדע 2.5 ב מערכת שעות
216129 התנסות בהנחית פרויקטים בטכנולוגיה 3 ב
216131 חינוך בלתי פורמאלי במדע וטכנולוגיה 2 ב
216132 הוכחות והנמקות בלימוד המתמטיקה 2 ב
216133 מחקר בחינוך מתמטי-השלכותיו להוראה 2 ב
216134 מודלים להנעה בלמידת המתמטיקה 2 ב
216135 סוגיות מתקדמות בהוראת המתמטיקה 3 א מערכת שעות
216136 למידה באמצעות חקר מדעי 2 ב
216141 טיפוח מצויינות במתמטיקה 2 ב
216142 טיפוח מצוינות במדעים ובטכנולוגיה 2 ב
216143 סוגיות באתנומתמטיקה 2 ב
216144 סוגיות מתקדמות בהוראת תכן וייצור 3 א
216150 פרויקט אישי במחקר חינוכי 2 א+ב
216200 סוגיות מתקדמות בהוראת סביבה-מוט"ב 3 ב
216300 סוגיות מתקדמות בהוראת מדעי המחשב 3 ב
216318 סמינר בגישת מדע-טכנולוגיה-חברה 2 ב
216319 שילוב מודלים בהוראת מדעים 2 ב
216320 התפתחויות בהוראת הכימיה 3 א מערכת שעות
216400 סוגיות מתקדמות בהוראת הכימיה 3 א
216500 סוגיות מתקדמות בהוראת הביולוגיה 3 א
218000 אתיקה של המחקר 0 א+ב
218001 סטטיסטיקה למחקר במדעי החברה 2.5 ב
218003 רגשות זהות והוגנות בלמידה 2 ב מערכת שעות
218004 דימות מוח- תיאוריה ופרקטיקה 2.5 ב מערכת שעות
218005 התפתחות נוירוקוגניטיבית בילדים-מתבגרים 2 א
218006 שיח בכתת המתמטיקה והמדעים 2 ב
218007 שיטות מחקר מתקדם בחינוך 3 ב מערכת שעות
218103 יסודות המחקר החינוכי 2 ב מערכת שעות
218105 התפתחויות בהוראת בעיות בפיסיקה 3 ב
218107 פסיכולוגיה חברתית ובית-הספר 2 ב
218109 פתוח מערכות למידה בטכנולוגיה ובהנדסה 2 ב
218113 הערכת פרויקטים חינוכיים 2 ב
218119 אינטליגנציה אנושית ומלאכותית 2 ב
218120 תיאוריות למידה ותכנון לימודים 2 ב
218121 נתוח תכניות לימודים בפיסיקה 2 ב
218122 סמינר במחקר חינוכי 1 1 א
218123 סמינר במחקר חינוכי 2 1 ב
218124 תורת המבחנים והמדידה בחינוך 2 ב
218125 סמינר מחקר בחינוך מתמטי 1 2 ב
218126 תוכניות הוראה לפיתוח החשיבה 2 ב
218127 סמינר מחקר בחינוך מתמטי 2 2 ב
218129 סוגיות בהדרכת מורים למתמטיקה 2 ב
218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במתמטיקה 5 ב
218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה 3 ב
218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב 3 ב
218134 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בכימיה 3 ב מערכת שעות
218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה 3 אחת לשנה
218136 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות 3 ב
218137 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה – חשמל 3 ב
218138 התנסות בהדרכת מורים למתמטיקה 3 ב
218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת 3 ב
218143 נושאים נבחרים בהערכת לומדים 2 ב
218144 נושאים נבחרים בהערכת פרויקטים 2 ב
218145 סמינר מתקדם בחינוך חוץ כיתתי 1 2 ב
218146 למידה והנחייה בסביבות מתוקשבות ב' 2 ב
218147 סמינר בעריכת פרוייקטים מחקריים 1 ב
218148 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע 5 ב
218149 סמינר מתקדם במחוננות ויצירתיות 2 ב
218150 שיטות מחקר כמותיות בחינוך 3 ב
218151 פרוייקט פיתוח ת"ל בטכנולוגיה 5 ב
218153 סמינר בחינוך לקיימות 2 אחת לשנה
218218 המדע מאחורי תקשורת המדע 2 א
218313 סוגיות בהדרכת מורים למדעים 2 ב
218314 יישום גישות פילוסופיות בהוראת המדעים 2 ב
218316 למידה אינטליגנציה והמח 2 ב
218317 הערכת פרויקט – עבודה מעשית 2 ב
218319 סמינר מתקדם במחקר איכותני 2 ב מערכת שעות
218321 נתוח תכניות למודים בכימיה 2 ב
218322 שיטות מחקר איכותניות בחינוך 2.5 א
218323 תורות אישיות – היבטים חינוכיים 2 ב
218324 למידה ברשת תיאוריה ומעשה 2 ב מערכת שעות
218325 מקורות החשיבה המדעית-מתמטית 2 ב
218326 מהות המדע בבית הספר העל יסודי 2 ב
218327 הדמיה בלמידת מדע-טכנ' ומתמטיקה 2 ב
218328 סמינר מחקר בחינוך במדע 2 2 ב