סילבוס מקצועות בפקולטה – חינוך למדע וטכנולוגיה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
216002 התנסות בתקשורת המדע 2
216003 מוח וחינוך – לקויות למידה בילדים 2
216004 התפתחויות בהוראת הפיסיקה 3 א מערכת שעות
216005 סוגיות מתקדמות בהוראת הפיזיקה 2 ב
216006 סוגיות מתקדמות ב"מוטל" בתיכון 3
216007 פרויקט מעבדה בחקר המוח 5
216008 חשיבה יצירתית אפקטיבית 2.5
216009 שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים 3 א מערכת שעות
216010 דרכי הוראת תכן וייצור הנדסי 3
216011 חינוך מדעי טכנולוגי בעידן דיגיטלי 2 א
216012 טכנולוגיות בשירות החינוך המיוחד 2 א מערכת שעות
216013 צרכים מיוחדים-שילוב והתנסות 3 א מערכת שעות
216014 קשיי למידה במתמטיקה ומדעים 2 א
216015 חינוך מדעי וטכנולוגי בעידן המהפכה 3 ב
216016 למידה אינטיליגנציה והמוח 2 א
216017 תוכניות הוראה לפיתוח החשיבה 2 ב
216018 מדע בחיי יומיום מבט בינלאומי 3 ב
216019 מוח וחינוך התפתחות קוגנטיבית בילדים 2 א
216020 דימות מוח – תיאוריה ופרקטיקה 2.5 ב
216021 מודלים למנהיגות חינוכית בארץ ובעולם 2 א
216022 יזמות טכנולוגית בחינוך 2 ב
216023 פרויקט מנהיגות בארגונים לומדים 5 ב
216024 הערכה למנהיגות חינוכית אפקטיבית 2 א
216025 חקר תהליכי חשיבה של לומדים 2 ב
216026 מסע למערכת החינוך בישראל 2 ב
216027 הערכת פרויקטים חינוכיים 3 א
216028 עיצוב משחקי למידה 2.5 ב
216030 כריית נתונים בלמידה 2.5 א
216101 הרשת כסביבה לימודית 2.5 א מערכת שעות
216102 סמינר מחקר בחינוך במדע 1 2 ב
216110 הוראת מדעים זיקה להוראת טכנולוגיה 2 א מערכת שעות
216112 סדנה מתקדמת בהוראת המתמטיקה 2 א מערכת שעות
216113 תהליכים בפתרון בעיות מחקר ויישום 2
216116 התפתחויות בהוראת הביולוגיה 2 ב
216117 תקשורת המדע 2.5
216122 נושאים חינוכיים במתימטיקה ובמדעי המחשב 2
216123 היבטים חינוכיים בהתפתחות המתמטיקה 2
216124 גישה מערכתית בהוראת המדעים 2
216125 גישות מתקדמות להערכה בחינוך מתמטי 2.5 ב
216126 סדנת התנסות במדע בלווי מחקר פעולה 2.5 א מערכת שעות
216127 שיטות הוראה במוזיאוני מדע 2
216128 שיטות הערכה בהוראת המדע 2.5 א מערכת שעות
216129 התנסות בהנחית פרויקטים בטכנולוגיה 3
216131 חינוך בלתי פורמאלי במדע וטכנולוגיה 2
216132 הוכחות והנמקות בלימוד המתמטיקה 2
216133 מחקר בחינוך מתמטי-השלכותיו להוראה 2
216134 מודלים להנעה בלמידת המתמטיקה 2
216135 סוגיות מתקדמות בהוראת המתמטיקה 3 ב
216136 למידה באמצעות חקר מדעי 2 ב
216141 טיפוח מצויינות במתמטיקה 2 ב
216142 טיפוח מצוינות במדעים ובטכנולוגיה 2
216143 סוגיות באתנומתמטיקה 2 ב
216144 סוגיות מתקדמות בהוראת תכן וייצור 3
216150 פרויקט אישי במחקר חינוכי 2
216200 סוגיות מתקדמות בהוראת סביבה-מוט"ב 3
216300 סוגיות מתקדמות בהוראת מדעי המחשב 3 א
216318 סמינר בגישת מדע-טכנולוגיה-חברה 2
216319 שילוב מודלים בהוראת מדעים 2 א
216320 התפתחויות בהוראת הכימיה 3 ב
216400 סוגיות מתקדמות בהוראת הכימיה 3 א מערכת שעות
216500 סוגיות מתקדמות בהוראת הביולוגיה 3 א מערכת שעות
218000 אתיקה של המחקר 0 א+ב
218003 רגשות זהות והוגנות בלמידה 2 ב
218006 שיח בכתת המתמטיקה והמדעים 2 ב
218007 שיטות מחקר מתקדם בחינוך 3 ב
218103 יסודות המחקר החינוכי 2 א
218105 התפתחויות בהוראת בעיות בפיסיקה 3
218107 פסיכולוגיה חברתית ובית-הספר 2
218109 פתוח מערכות למידה בטכנולוגיה ובהנדסה 2
218119 אינטליגנציה אנושית ומלאכותית 2
218120 תיאוריות למידה ותכנון לימודים 2 א
218121 נתוח תכניות לימודים בפיסיקה 2
218122 סמינר במחקר חינוכי 1 – שלב א' 2 א
218123 סמינר במחקר חינוכי 2- שלב ב' 2 ב
218124 תורת המבחנים והמדידה בחינוך 2 א מערכת שעות
218125 סמינר מחקר בחינוך מתמטי 1 2
218127 סמינר מחקר בחינוך מתמטי 2 2 ב
218129 סוגיות בהדרכת מורים למתמטיקה 2
218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה 5 א
218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה 3 ב
218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב 3
218134 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע וטכנולוגיה 3 ב
218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה 3
218136 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות 3
218137 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה – חשמל 3
218138 התנסות בהדרכת מורים למתמטיקה 3
218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת 3
218143 נושאים נבחרים בהערכת לומדים 2
218144 נושאים נבחרים בהערכת פרויקטים 2 א
218145 סמינר מתקדם בחינוך חוץ כיתתי 1 2
218146 למידה והנחייה בסביבות מתוקשבות ב' 2
218147 סמינר בעריכת פרוייקטים מחקריים 1 א
218148 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע 5
218149 סמינר מתקדם במחוננות ויצירתיות 2
218151 פרוייקט פיתוח ת"ל בטכנולוגיה 5
218153 סמינר בחינוך לקיימות 2
218218 המדע מאחורי תקשורת המדע 2 א
218313 סוגיות בהכשרה והדרכה של מורים 2
218314 יישום גישות פילוסופיות בהוראת המדעים 2
218317 הערכת פרויקט – עבודה מעשית 2
218319 סמינר מתקדם במחקר איכותני 2 א
218321 נתוח תכניות למודים בכימיה 2
218322 שיטות מחקר איכותניות בחינוך 2.5 ב
218324 למידה ברשת תיאוריה ומעשה 2 ב
218325 מקורות החשיבה המדעית-מתמטית 2
218326 מהות המדע בבית הספר העל יסודי 2
218327 הדמיה בלמידת מדע-טכנ' ומתמטיקה 2 ב
218328 סמינר מחקר בחינוך במדע 2 2