סילבוס מקצועות בפקולטה – חינוך למדע וטכנולוגיה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
216002 התנסות בתקשורת המדע 2
216003 מוח וחינוך – לקויות למידה בילדים 2 א מערכת שעות
216004 התפתחויות בהוראת הפיסיקה 3 ב
216005 סוגיות מתקדמות בהוראת הפיזיקה 2 ב
216006 סוגיות מתקדמות ב"מוטל" בתיכון 3 ב
216007 פרויקט מעבדה בחקר המוח 5 א
216008 חשיבה יצירתית אפקטיבית 2.5 ב
216009 שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים 3 ב
216010 דרכי הוראת תכן וייצור הנדסי 3
216011 חינוך מדעי טכנולוגי בעידן דיגיטלי 2 ב
216012 טכנולוגיות בשירות החינוך המיוחד 2 ב מערכת שעות
216013 צרכים מיוחדים-שילוב והתנסות 3 ב
216014 קשיי למידה במתמטיקה ומדעים 2 א
216015 חינוך מדעי וטכנולוגי בעידן המהפכה 3 ב
216016 למידה אינטיליגנציה והמוח 2 ב
216017 תוכניות הוראה לפיתוח החשיבה 2 ב
216018 מדע בחיי יומיום מבט בינלאומי 3 ב
216020 דימות מוח – תיאוריה ופרקטיקה 2.5 ב
216019 מוח וחינוך התפתחות קוגנטיבית בילדים 2 ב
216021 מודלים למנהיגות חינוכית בארץ ובעולם 2 ב
216022 יזמות טכנולוגית בחינוך 2 ב
216023 פרויקט מנהיגות בארגונים לומדים 5 ב
216025 חקר תהליכי חשיבה של לומדים 2 ב
216026 מסע למערכת החינוך בישראל 2 ב
216024 הערכה למנהיגות חינוכית אפקטיבית 2 ב
216027 הערכת פרויקטים חינוכיים 3 ב
216028 עיצוב משחקי למידה 2.5 א
216031 סוגיות מתקדמות בחינוך הנדסי 2 ב
216030 כריית נתונים בלמידה 2.5 ב
216032 סוגיות מתקדמות בחינוך לתכן הנדסי 3 ב
216033 שיטות מחקר כמותיות בסיסי 2.5 ב
216034 הרשת כסביבה לימודית 2 ב
216035 מבוא לאתיקת מכונות חכמות 2 ב
216036 חינוך לקיימות 2.5 א
216037 תורת המבחנים והמדידה בחינוך 2 א מערכת שעות
216038 מחקר עיצוב בחינוך 2 ב
216102 סמינר מחקר בחינוך במדע 1 2
216110 הוראת מדעים זיקה להוראת טכנולוגיה 2 א+ב מערכת שעות
216112 סדנה מתקדמת בהוראת המתמטיקה 2.5
216113 תהליכים בפתרון בעיות מחקר ויישום 2
216116 התפתחויות בהוראת הביולוגיה 3
216117 תקשורת המדע 2.5 א מערכת שעות
216123 היבטים חינוכיים בהתפתחות המתמטיקה 2
216122 נושאים חינוכיים במתימטיקה ובמדעי המחשב 2
216124 גישה מערכתית בהוראת המדעים 2
216125 גישות מתקדמות להערכה בחינוך מתמטי 2.5 א מערכת שעות
216126 סדנת התנסות במדע בלווי מחקר פעולה 3 א מערכת שעות
216127 שיטות הוראה במוזיאוני מדע 2
216128 שיטות הערכה בהוראת המדע 3 ב מערכת שעות
216129 התנסות בהנחית פרויקטים בטכנולוגיה 3
216131 חינוך בלתי פורמאלי במדע וטכנולוגיה 2
216132 הוכחות והנמקות בלימוד המתמטיקה 2
216133 מחקר בחינוך מתמטי-השלכותיו להוראה 2.5
216134 מודלים להנעה בלמידת המתמטיקה 2
216135 סוגיות מתקדמות בהוראת המתמטיקה 3 א
216136 למידה באמצעות חקר מדעי 2.5 ב
216141 טיפוח מצויינות במתמטיקה 2
216142 טיפוח מצוינות במדעים ובטכנולוגיה 2
216143 סוגיות באתנומתמטיקה 2
216144 סוגיות מתקדמות בהוראת תכן וייצור 3
216150 פרויקט אישי במחקר חינוכי 2 א
216200 סוגיות מתקדמות בהוראת סביבה-מוט"ב 3
216300 סוגיות מתקדמות בהוראת מדעי המחשב 3 ב
216318 סמינר בגישת מדע-טכנולוגיה-חברה 2
216319 שילוב מודלים בהוראת מדעים 2
216320 התפתחויות בהוראת הכימיה 3 ב
216400 סוגיות מתקדמות בהוראת הכימיה 3
216500 סוגיות מתקדמות בהוראת הביולוגיה 3
218000 אתיקה של המחקר 0 א+ב
218003 רגשות זהות והוגנות בלמידה 2 ב
218006 שיח בכיתת המתמטיקה והמדעים 2 ב
218007 שיטות מחקר מתקדם בחינוך 3
218103 יסודות המחקר החינוכי 2 ב
218105 התפתחויות בהוראת בעיות בפיסיקה 3
218107 פסיכולוגיה חברתית ובית-הספר 2
218109 פתוח מערכות למידה בטכנולוגיה ובהנדסה 2
218119 אינטליגנציה אנושית ומלאכותית 2
218121 נתוח תכניות לימודים בפיסיקה 2
218122 סמינר במחקר חינוכי 1 – שלב א' 2 א מערכת שעות
218123 סמינר במחקר חינוכי 2- שלב ב' 2 ב
218124 תורת המבחנים והמדידה בחינוך 2
218120 תיאוריות למידה ותכנון לימודים 2
218127 סמינר מחקר בחינוך מתמטי 2 2
218129 סוגיות בהדרכת מורים למתמטיקה 2
218125 סמינר מחקר בחינוך מתמטי 1 2
218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה 5 א
218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה 3
218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב 3
218134 פרויקט בחינוך במדע וטכנולוגיה או ברפואה 3 ב
218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה 3
218136 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות 3
218137 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה – חשמל 3
218138 התנסות בהדרכת מורים למתמטיקה 3
218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת 3
218143 נושאים נבחרים בהערכת לומדים 2 א
218144 נושאים בהערכת פרויקטים חינוכיים וחברתיים ובמיומנויות 2
218145 סמינר מתקדם בחינוך חוץ כיתתי 1 2
218147 סמינר בעריכת פרוייקטים מחקריים 1
218146 למידה והנחייה בסביבות מתוקשבות ב' 2
218148 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע 5
218149 סמינר מתקדם במחוננות ויצירתיות 2
218151 פרוייקט פיתוח ת"ל בטכנולוגיה 5
218153 סמינר בחינוך לקיימות 2
218218 המדע מאחורי תקשורת המדע 2
218313 סוגיות בהכשרה והדרכה של מורים 2
218314 יישום גישות פילוסופיות בהוראת המדעים 2
218317 הערכת פרויקט – עבודה מעשית 2
218319 מחקר אכותני: היבטים מעשיים 2 ב מערכת שעות
218321 נתוח תכניות למודים בכימיה 2
218322 מחקר איכותני: היבטים תיאורטיים 2 א
218324 למידה ברשת תיאוריה ומעשה 2
218325 מקורות החשיבה המדעית-מתמטית 2
218326 מהות המדע בבית הספר העל יסודי 2 א
218327 הדמיה בלמידת מדע-טכנ' ומתמטיקה 2
218328 סמינר מחקר על מיומנויות המאה ה-21 בחינוך למדע וטכנולו 2
218329 פיתוח והערכה- מיומנויות בינאישיות 2 א מערכת שעות
218332 פרויקט יישום תיאוריות בחינוך 5 ב