סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת תעשיה וניהול- מנהל עסקים

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע