סילבוס מקצועות בפקולטה – ביוטכנולוגיה

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע