סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת פולימרים

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
858120 סמינר מתקדם בהנדסת פולימרים 6 א+ב
858121 ריאולוגית פולימרים 2
858124 נושאים מתקדמים בהנדסת פולימרים 1 2