סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת תעשיה וניהול

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
96110 ניהול כולל של איכות ופיריון 3
96119 מדידות כבסיס לאיכות 3.5
96120 הנדסת איכות 3.5 א מערכת שעות
96121 הנדסת אמינות 3.5 ב
96124 תיכון לייצוריות ולהרכבה 3.5
96125 אבטחת איכות יישומית 2.5
96130 ארגונומיה תעשייתית 3
96131 סיכוני פער ידע בניהול פרויקטים 2
96208 בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות 2.5
96210 יסודות בינה מלאכותית וישומיה 3.5 א מערכת שעות
96211 מודלים למסחר אלקטרוני 3.5 ב
96212 מודלים גרפים הסתברותיים 2 א+ב
96215 סמינר במערכות מידע 3
96220 מערכות עיבוד מאורעות 3
96224 ניהול מידע מבוזר 3 ב
96226 חישוב תורת המשחקים וכלכלה 2.5 א
96227 מערכות מרובות סוכנים 3.5
96228 מערכות אילוצים 2.5
96230 מערכות מידע שיתופיות 2.5
96231 מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם 3
96232 אתיקה של נתונים 2 ב
96235 מערכות נבונות אינטראקטיביות 3 מערכת שעות
96240 תכן מערכות זמן אמת 2.5
96250 מערכות מידע מבוזרות 3.5 ב מערכת שעות
96255 פיתוח מערכות מבוססות מארג 3.5 א
96260 נושאים מתקדמים במערכות מידע 3.5
96261 נושאים נבחרים במערכות מידע 2.5 א+ב
96262 אחזור מידע 3.5 א מערכת שעות
96263 בחינה והערכה של מנשקי משתמש-מחשב 2.5
96264 תיכון ועיצוב מנשקי משתמש-מחשב 2.5
96265 אלגוריתמים בלוגיקה 3 א מערכת שעות
96266 חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות 3.5 א
96275 הגורם האנושי באיסוף נתונים 3.5 א מערכת שעות
96290 נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע 2.5 א מערכת שעות
96291 מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה 2 ב
96292 שיטות חיזוי בפינטק 3 א
96293 למידה חישובית בבחירת תיק השקעות 2.5 ב
96310 תהליכים אקראיים ושימושיהם 2.5 א
96320 שיטות מתקדמות בסימולציה 2.5
96324 הנדסת מערכות שירות 3.5 ב
96326 אלגוריתמים בתזמון 3.5
96327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים 3.5 ב
96328 ניתוח החלטות כמותי 3.5
96335 אופטימיזציה בתנאי אי ודאות 3.5
96336 שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה 2
96350 קירובים באופטימיזציה קומבינטורית 2 א
96351 שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים 2.5 ב
96400 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 3.5 א
96401 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 2.5 ב מערכת שעות
96410 אבטחת איכות סטטיסטית 2.5 א+ב
96411 למידה חישובית 1 3.5 א מערכת שעות
96412 ניהול וכריית תהליכים עסקיים 3
96414 סטטיסטיקה תעשייתית 3.5 א מערכת שעות
96415 נושאים ברגרסיה 3 א מערכת שעות
96420 רגרסיה ותכנון ניסויים 2.5
96425 סדרות עתיות וחיזוי 2.5
96430 מודלים סטטיסטיים באמינות 2.5
96444 מודלים לינאריים מוכללים בניתוח נתונים 2.5
96450 השוואות מרובות 3 א
96465 אמינות מערכות 2.5
96475 תכנון ניסויים וניתוחם 2.5
96501 כלכלה למהנדסי מערכות 3
96502 מימון חברות 2.5
96505 כלכלת אי וודאות 3.5
96520 תאוריה מיקרו כלכלית 1 3.5
96527 צמיחה כלכלית 2.5
96530 תאוריה מיקרו כלכלית 2 3.5 ב
96531 שיטות מתמטיות בכלכלה 2.5
96536 כלכלת עבודה 3.5
96537 כלכלת מגזר השירות 3
96540 תיאוריה מיקרו-כלכלית 3 3.5
96552 מימון ציבורי מתקדם 2.5
96553 כלכלת סביבה 2.5
96555 כלכלת סקטור ציבורי 2.5
96556 שוקי אופציות 2.5
96567 כלכלת מיקום 2.5
96568 ניתוח עלות – תועלת 2.5
96570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית 3.5 ב
96572 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים 2 א
96573 תורת המכרזים 2.5 א
96574 סמינר בסחר בין-לאומי 2.5
96575 משחקים לא-שיתופיים 3.5
96576 למידה וסיבוכיות בתורת המשחקים 2
96577 תולדות המחשבה הכלכלית 2
96578 בחירה חברתית והחלטות משותפות 2.5 א
96580 נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית 2
96581 נושאים נבחרים בכלכלה 2.5
96582 נושאים מתקדמים בכלכלה 3.5
96586 אקונומטריקה 3.5 ב
96588 אקונומטריקה פיננסית 3.5
96589 אקונומטריקה למתקדמים 3.5
96590 תאוריה מאקרו כלכלית 3
96600 התנהגות ארגונית 3.5 א מערכת שעות
96601 נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות 3.5
96602 נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות 2.5
96606 כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית 3 א+ב מערכת שעות
96609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות 2.5
96616 אסטרטגית משאבי אנוש 3
96617 חשיבה וקבלת החלטות 2.5 ב
96620 הנדסת גורמי אנוש 3.5 א מערכת שעות
96625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה 3 א
96630 הגורם האנושי בניהול איכות 2.5
96631 שיטות אימון והדרכה לכישורים 2 א
96648 סדנה למיומנות בינאישית 2
96676 שיטות בחקר ארגונים ובחקר שווקים 2.5
96690 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים 2.5 ב
96691 כלכלת שיתוף וקיימות 3.5
96692 נתוני עתק בחקר מדעי ההתנהגות 3 א מערכת שעות
96693 רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות 3 ב
96694 מטה קוגניציה 2.5 א
96700 התנסות מעשית בארגון 3
96807 יזמות חברתית 3.5 א מערכת שעות
96808 נושאים נבחרים בניהול 2.5
96809 נושאים מתקדמים בניהול 3.5
96813 פרוייקטים: הכנת תכנית עסקית למסחור טכנולוגי 3
96814 היבטים משפטיים ומימוניים ביזמות 2.5
96815 יזמות וקנין רוחני 3
96816 שיווק למיזמים טכנולוגיים 2 ב
96817 ניהול וייזום חדשנות בארגונים 2 ב
96818 חקר יצירתיות ויזמות 2
96820 מערכות ניהול קשרי לקוחות 3.5
96912 מבוא לניהול סיכונים תפעוליים 3.5
97114 תיכון מערכות הרכבה 2.5
97120 נושאים נבחרים בהנדסת תעשיה 2.5
97121 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה 3.5
97122 ניהול אמינות 3.5 א
97129 פריון ומדידתו 2
97130 מידול וניהול משאבי מערכות עסקיות 3.5
97131 תיכון ארגונומי 3.5
97135 מחקר רב תחומי במערכות שירות 3.5 א מערכת שעות
97136 בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות 3.5
97139 ניהול שרשראות אספקה מתקדם 2.5
97140 שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים 3.5 א מערכת שעות
97142 תפעול מערכות ייצור מתקדם 3.5
97163 תכנון ותכנות עבודת רובוטים 2.5
97151 תכן מתקנים 3.5 א
97200 למידה עמוקה תיאוריה ומעשה 3.5 א
97209 למידה חישובית 2 3.5 ב מערכת שעות
97210 בינה מלאכותית בסביבות מבוזרות ואי-ודאיות 2.5
97211 פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות 3.5
97215 עיבוד שפה טבעית 3 א מערכת שעות
97216 עיבוד שפה טבעית מתקדם 2.5 א
97225 שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת 2.5
97230 מתודולוגיות לפיתוח מערכות מידע 2.5
97240 ניתוח אירועים בהנדסת מערכות מידע 3
97244 רובוטים קוגניטיביים 2.5 ב
97245 תכנון מנגנונים למדעי הנתונים 2 מערכת שעות
97246 מודלי חישוב חברתי 2.5
97247 אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות 3
97248 למידת מכונה ברפואה 3 ב
97250 בקרת רשתות תקשורת 2.5
97260 נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע 2.5
97272 סמינר בשילוב נתונים באי ודאות 2.5 א
97280 אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות 3 ב
97311 אופטימיזציה 1 3
97317 תורת המשחקים השיתופיים 2.5 א מערכת שעות
97324 שיטות אופטימיזציה 2.5
97329 אלגוריתמים הסתברותיים 2.5
97330 נושאים נבחרים בחקר ביצועים 2.5
97328 נושאים מתקדמים בחקר ביצועים 3.5
97332 תכנות דינמי 2.5
97333 שיטות היוריסטיות 2.5
97334 שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים 2.5 א מערכת שעות
97353 חקר ביצועים בבעיות צבאיות 2
97400 מבוא להסקה סיבתית 2.5 א
97414 תאוריה סטטיסטית לניתוח נתונים 3 ב מערכת שעות
97447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות 2.5
97449 סטטיסטיקה אי פרמטרית 2.5
97465 ניתוח רב משתני 3.5
97470 מודלים סמי-פרמטרים 2 א
97510 מודלים של זמן רציף במימון 2 מערכת שעות
97520 ניהול סיכוני ריבית 2
97540 הנדסה פיננסית 3.5
97616 בחירת עובדים והשמתם 3
97638 מערכת אדם-מכונה: תצוגות ובקרות 3
97657 אירגונים ויזמות 2.5
97659 הדרכה ופיתוח משאבי אנוש 2
97800 עקרונות השיווק 3.5 א
98001 פרויקט ביישום מחקר במדעי החיים 5
98002 יישומים כמותיים בניהול מדעי החיים 2
98113 מחקר בהנדסת תעשיה 3
98120 סמינר מתקדם בהנדסת תעשיה וניהול 5
98123 ניהול פרויקטים להנדסת מערכות 3
98127 ניהול תהליך החדשנות 2
98130 סמינר שטח בהנדסת תעשייה .5
98142 הבסיס הביומכני במערכות אדם-מכונה 2
98148 הגורם האנושי במערכות הנדסיות 2.5
98168 גישות קיברנטיות למערכות ייצור 2
98192 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה 2
98210 מבוא לעיבוד נתונים מינהלי למינהל עסקים 2
98212 יסודות תיאורטיים של מערכות מידע 2.5
98223 סמינר מוסמכים במערכות מידע 2
98291 פרקטיקום (התנסות מעשית) בארגונים 2 ב
98310 חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות 3
98311 אופטמיזציה 1 3.5 א מערכת שעות
98312 אופטמיזציה 2 3
98313 ניתוח ותכנון מערכות 1 2.5
98314 ניתוח ותכנון מערכות 2 3
98324 סמינר במערכות שרות סטוכסטיות 2.5
98331 תכנות לינארי וקומבינטורי 3.5 א מערכת שעות
98333 אופטמיזציה מתקדמת 2
98343 סמינר באופטימיזציה 2 א מערכת שעות
98361 סמינר תזה .5
98409 סמינר משתלמים 1 0 א
98410 סמינר משתלמים .5 א+ב
98413 תהליכים סטוכסטיים 4 ב
98414 תיאוריה סטטיסטית 3 א
98416 תורת ההסתברות 3 א מערכת שעות
98417 סטטיסטיקה יישומית 3.5
98425 סמינר בסדרות עתיות 2
98418 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 3.5
98435 סמינר בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2
98436 נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית 3
98444 סטטיסטי הסדר 3
98454 סמינר בספרות המקצועית של סטטיסטיקה 2
98455 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2 2
98460 יישומי ניתוח רב-משתני 3.5 א+ב
98459 רגרסיה 3.5 ב
98501 תאוריה מיקרו כלכלית 1 3.5
98506 תורת המשחקים 2
98510 סמינר מחקר בכלכלה 2
98511 תאוריה מקרו כלכלית 3
98517 תורת המכרזים 2
98541 כלכלת משאבי אנוש 2
98555 כלכלת אינפורמציה 2
98562 ניתוח תיקי השקעות 2
98563 הכלכלה של שוק ההון 2
98564 תאורית מימון 2
98568 סמינר מתקדם בכלכלה 1 3
98569 סמינר מתקדם בכלכלה 2 3
98571 נושאים נבחרים בכלכלה 1 2
98572 נושאים נבחרים בכלכלה 2 3
98573 נושאים מתקדמים בתורת המימון 2
98581 אקונומטריקה למתקדמים 3.5
98603 איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות 2.5 א מערכת שעות
98610 הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות 3
98614 ניהול עובדים – עקרונות נוהלים ביצוע 2
98615 משפט העבודה 2
98616 ניהול עובדי-ידע 2
98617 ארגונים מורכבים 1 2
98618 נושאים בארגונים מורכבים 2
98619 הגירה וניידות עובדים 2.5
98622 כח העבודה: הבטים חברתיים ודמוגרפיים 2.5
98624 הנחיית קבוצות 2
98652 פיתוח קריירות בארגונים 2
98658 תהליכים דמוגרפיים של שוקי העבודה הפנימיים בארגונים 2.5
98660 רגשות בארגונים 2
98662 ייעוץ ואבחון ארגוני 2 ב
98663 סמינר בהתנהגות צרכנים 2 א
98692 יחסי עבודה וניהול כח-אדם למינהל עסקים 2
98694 מטה קוגניציה 2.5 ב
98701 נושאים בטכנולוגיות בתקשורת למנהלים 2
98708 ניהול ידע ארגוני 1.5
98709 נהול בינתרבותי 1.5
98710 ניהול התפעול 2 ב
98711 נהול התפעול בסביבה בינלאומית 1.5
98712 ניהול פרויקטי פיתוח מוצרים חדשים 2
98713 ניהול מרובה פרויקטים 1.5
98715 ניהול שרשראות אספקה 2
98716 ניהול התפעול ושרשרות האספקה 1.5
98717 ניהול טכנולוגי 1.5
98718 ניהול פרוייקטים 1.5 א
98719 ניהול משאבי אנוש 1.5
98720 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע 2 א
98721 מודלים למסחר אלקטרוני 2 א
98722 נושאים נבחרים בניהול מערכות מידע למנהלים 2 א
98724 קניין רוחני – ההגנה המשפטית על משאבי ידע 2 ג
98726 מסחר אלקטרוני מתקדם 1
98727 יזמות לחברות אינטרנט 1.5
98728 שוק ההון 1.5
98729 אסטרטגית התאגיד 1.5
98730 שיטות כמותיות למנהלים 2
98731 שיטות כמותיות 2 1
98732 ממשל ואתיקה עסקית 1.5
98733 הערכת שווי ומימון מיזמים חדשים 1.5
98734 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע 1.5
98735 ייעוץ ביזמות – מסחור 3
98736 אסטרטגית התאגיד 2 א
98737 אסטרטגיה תחרותית 1.5 ב
98739 סטטיסטיקה ושיטות כמותיות 2
98740 סטטיסטיקה למנהלים 2 א
98741 מערכות ניהול בסין 1
98742 שיטות סטטיסטיות לחיזוי עיסקי 1
98743 אסטרטגיה שיתופית 1.5
98744 נהול חדשנות 1.5
98745 סמינר במינהל עסקים 1
98746 מנהיגות 1.5
98747 קניין רוחני – ההגנה המשפטית על משאבי ידע 1.5
98748 כלכלה התנהגותית ואתיקה 2 א+ב
98749 נושאים נבחרים במנהל עסקים 2 א
98750 כלכלה ניהולית 2 ב
98751 מאקרו – כלכלה למנהלים 1.5
98752 מבוא לניהול פיננסי 2
98753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים 2
98758 התנהגות צרכנים 1.5 ב
98760 התנהגות אירגונית 2 א
98761 מבנים ותהליכים ארגוניים 1
98762 ניהול משאבי אנוש 2
98763 נהול בינתרבותי 2 א
98764 ניהול שינויים ארגוניים 1.5
98766 ניהול צוותי מחקר ופיתוח 1
98767 ניהול תגמולים 2
98770 מימון מיזמים טכנולוגיים 2 א
98771 שוק ההון והשקעות 2 א
98772 מימון חברות 2 ג
98773 מימון בינלאומי 2
98774 סמינר בהערכת חברות 1.5
98775 מבוא לדיני מיסים 1
98777 אירועים בחשבונאות פיננסית וניהולית 1
98778 מבוא לשוקי נגזרים פיננסיים 2
98779 מיסוי בינלאומי 1
98781 תמחיר וחשבונאות ניהולית 1.5
98780 חשבונאות פיננסית וניהולית 2 ב
98782 אסטרטגיה תחרותית 2 ב
98783 ניהול השיווק 2 א
98784 אסטרטגית שיווק 2
98785 דיווח וניתוח של דוחות כספיים 2 ג
98786 ניתוח דו"חות כספיים 1.5
98787 היבטים משפטיים בניהול חברות טכנולוגי 1.5
98788 יזמות ופיתוח עסקי 2 א
98789 שיווק מוצרים עתירי ידע 1
98790 היבטים שיווקים בפיתוח מוצרים חדשים 2
98791 יזמות ותכנון עיסקי 2 1.5
98792 ניהול מודיעין תחרותי 2
98793 נושאים נבחרים במימון 2
98795 מנהיגות עיסקית 2 א
98796 פיתוח מוצר חדש 1.5
98797 ניתוח שוק 1.5
98798 ניהול השיווק 1.5
98799 יזמות 1.5
98800 ניהול בינלאומי 1.5
98801 ייעוץ ביזמות – תוכנית עסקית 3
98802 יזמות ופיתוח עסקי 1.5
98852 אסטרטגיה עסקית 2
98870 הבדלי תרבות בהתנהגות ארגונית 2.5
99002 תהליכים ארגוניים ובטיחות 2.5
99005 מבוא לניהול מערכות בטיחות ובריאות 2
99006 טכניקות וכלים לא כמותיים לאיתור והערכת סיכונים 2
99101 ויזואליזציה של המידע 2 ג
99100 פרויקט בנתוני עתק ובינה עסקית 5 ב
99102 מבוא לניתוח נתונים בשפת פייתון 2 א
99103 מרשתת של הדברים טכנולוגיה ושימושים 2 א
99104 סדנא בניהול צוותים 2 א
99400 סדנה בסטטיסטיקה לדוקטורנטים 3.5 א מערכת שעות
99601 סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי 2 א מערכת שעות
99609 הנעה ופריון בעבודה 2
99611 השפעת לחץ על יעילות ביצוע 2
99612 פרויקט בניהול משאבי אנוש 6
99621 סמינר בדינמיקה קבוצתית 2 ב
99624 סמינר מחקר אישי 2
99627 תהליך קשב הערכת מגבלותיו של מפעיל 2
99628 אישיות והתנהגות ארגונית 2
99629 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2 ב
99635 סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול .5 א
99694 סדנה בנושאי התנהגות ומנהיגות 2.5
99720 סדנה בתקשורת עיסקית 2 ב
99739 פרויקט התמחות ביזמות 6 א
99740 יזמות גלובלית 1
99741 מחקרי שיווק 2 א
99742 ניהול קשרי לקוחות 2 ב
99743 סוגיות נבחרות בשיווק 2
99744 התנהגות צרכנים 2 ב
99745 נושאים נבחרים ביזמות 2 א
99746 נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי 2 ב
99747 שיווק באינטרנט 1
99748 עיצוב העדפות צרכנים 1 א
99749 אסטרטגיה שיתופית 2 א
99750 סדנה בחדשנות עסקית 2
99756 סוגיות בשליטת חברות 1.5
99758 יזמות חברתית 1.5 א
99760 ניהול משא ומתן 2 א+ב
99761 הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים 2 א
99762 יישומים ארגוניים של תורת משחקים 1
99765 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2 אחת לשנה
99766 מנהיגות ותהליכים קבוצתיים 2 ב
99767 סמינר בפיתוח מיומנויות ניהול 3
99768 פרויקט אסטרטגי גלובלי – יישום כלי ניהול 5 א+ב
99769 עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים 2 ב
99770 חשבונאות בינלאומית 1.5 אחת לשנה
99771 נושאים בחשבונאות בחברות עתירות טכנולוגיה 1
99772 נושאים נבחרים בחשבונאות 2 א
99773 שוקי אופציות 1.5
99774 נגזרי ריבית 1.5
99775 פרויקט בניהול 5 א+ב
99776 פרויקט אסטרטגי גלובאלי – שיווק 5 ב
99777 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה 5 ב
99778 ניהול סיכוני ריבית 2 א
99780 משחק מנהלים 3 ב
99781 ניהול של העברת טכנולוגיה בינלאומית 1
99782 אסטרטגיה לחברות רב-לאומיות 2
99783 שיווק בינלאומי 1.5
99784 אתיקה עסקית 2 ב
99786 ניהול פרסום וקידום מכירות 1.5
99787 נושאים נבחרים בשיווק 1 1
99789 שיווק מוצרים עתירי-ידע 1.5
99790 ניהול מחקר ופיתוח 2 אחת לשנה
99792 נהול תהליך החדשנות 2 א
99793 הזדמנות שוק לחדשנות טכנולוגית 2 א
99794 סוגיות בשיווק עכשווי 2 א
99795 מדיניות מוצרים 1.5
99796 מדיניות מחירים 1.5
99797 נושאים נבחרים במנהל עסקים 1 1 א+ב
99798 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות 1
99852 נושאים נבחרים בניהול תעשיתי 2 ב
99853 נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2 2 א
99854 נושאים נבחרים בחשבונאות 2 א
99856 פיתוח עסקי וצמיחת חברות הי-טק 2 אחת לשנה
99859 נושאים נבחרים בשיווק 2 א
99860 ניהול בכלכלה הגלובלית 2 ב
99861 ניהול השירות 1.5 ב
99862 משפט עיסקי 2 ב
99864 ניהול בינלאומי 2 ג
99863 נהול אתרי מסחר אלקטרוני 2 ג