סילבוס מקצועות בפקולטה – מדעי הנתונים וההחלטות

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
96120 הנדסת איכות 3.5 א
96121 הנדסת אמינות 3.5
96124 תיכון לייצוריות ולהרכבה 3.5
96125 אבטחת איכות יישומית 2.5
96200 כלים מתמטיים למדעי הנתונים 3.5 ב מערכת שעות
96208 בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות 2.5 ב מערכת שעות
96210 יסודות בינה מלאכותית ויישומיה 3.5 א
96211 מודלים למסחר אלקטרוני 3.5 ב מערכת שעות
96212 מודלים גרפים הסתברותיים 2 ב מערכת שעות
96215 סמינר במערכות מידע 3
96222 שפה חישוביות וקוגניציה 3 ב מערכת שעות
96224 ניהול מידע מבוזר 3 ב מערכת שעות
96226 חישוב תורת המשחקים וכלכלה 2.5 ב מערכת שעות
96231 מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם 3
96232 אתיקה של נתונים 2
96235 מערכות נבונות אינטראקטיביות 3 א
96250 מערכות מידע מבוזרות 3.5 א מערכת שעות
96255 פיתוח מערכות מבוססות מארג 3.5
96260 נושאים מתקדמים במערכות מידע 3.5 ב
96261 נושאים נבחרים במערכות מידע 2.5
96262 אחזור מידע 3.5 ב מערכת שעות
96265 אלגוריתמים בלוגיקה 3 א
96266 חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות 3.5 ב מערכת שעות
96275 הגורם האנושי באיסוף נתונים 3.5 א
96290 נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע 2.5 א+ב
96291 מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה 2 ב מערכת שעות
96292 שיטות חיזוי בפינטק 3 ב מערכת שעות
96293 למידה חישובית בבחירת תיק השקעות 2.5 ב מערכת שעות
96310 תהליכים אקראיים ושימושיהם 2.5
96324 הנדסת מערכות שירות 3.5 ב מערכת שעות
96327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים 3.5 ב מערכת שעות
96335 אופטימיזציה בתנאי אי ודאות 3.5 ב מערכת שעות
96336 שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה 2 ב מערכת שעות
96351 שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים 2.5 ב מערכת שעות
96350 קירובים באופטימיזציה קומבינטורית 2
96400 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 3.5
96401 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 2.5
96411 למידה חישובית 1 3.5 א+ב מערכת שעות
96414 סטטיסטיקה תעשייתית 3.5 א
96415 נושאים ברגרסיה 3
96425 סדרות עתיות וחיזוי 2.5
96450 השוואות מרובות 3 ב מערכת שעות
96470 מודלים סמי-פרמטריים 2.5 א
96475 תכנון ניסויים וניתוחם 2.5 מערכת שעות
96501 כלכלה למהנדסי מערכות 3 א
96502 מימון חברות 2.5
96520 תאוריה מיקרו כלכלית 1 3.5
96530 תאוריה מיקרו כלכלית 2 3.5
96531 שיטות מתמטיות בכלכלה 2.5
96553 כלכלת סביבה 2.5 ב מערכת שעות
96556 שוקי אופציות 2.5 מערכת שעות
96570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית 3.5 א+ב מערכת שעות
96572 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים 2
96573 תורת המכרזים 2.5
96575 משחקים לא-שיתופיים 3.5
96576 למידה וסיבוכיות בתורת המשחקים 2
96578 בחירה חברתית והחלטות משותפות 2.5 א
96580 נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית 2
96581 נושאים נבחרים בכלכלה 2.5
96582 נושאים מתקדמים בכלכלה 3.5
96586 אקונומטריקה 3.5
96589 אקונומטריקה למתקדמים 3.5
96600 התנהגות ארגונית 3.5 ב מערכת שעות
96601 נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות 3.5
96602 נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות 2.5 ב
96606 כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית 3 א
96609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות 2.5 ב
96617 חשיבה וקבלת החלטות 2.5 ב מערכת שעות
96620 הנדסת גורמי אנוש 3.5 א
96622 זהות ותהליכים קבוצתיים 2 א
96625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה 3 ב מערכת שעות
96631 שיטות אימון והדרכה לכישורים 2
96690 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים 2.5 ב מערכת שעות
96693 רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות 3 ב מערכת שעות
96692 נתוני עתק בחקר מדעי ההתנהגות 3 ב מערכת שעות
96694 מטה קוגניציה 2.5 א מערכת שעות
96807 יזמות חברתית 3.5 א
96808 נושאים נבחרים בניהול 2.5
96809 נושאים מתקדמים בניהול 3.5
96816 שיווק למיזמים טכנולוגיים 2 א
96817 ניהול וייזום חדשנות בארגונים 2
96912 מבוא לניהול סיכונים תפעוליים 3.5
97120 נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה 2.5
97122 ניהול אמינות 3.5
97121 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשייה 3.5
97135 מחקר רב תחומי במערכות שירות 3.5
97136 בדיקות שמישות 3.5
97139 ניהול שרשראות אספקה מתקדם 2.5
97140 שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים 3.5
97151 תכן מתקנים 3.5
97200 למידה עמוקה תיאוריה ומעשה 3.5 א
97209 למידה חישובית 2 3.5 ב
97211 פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות 3.5
97216 עיבוד שפה טבעית 2.5 ב
97215 שיטות בעיבוד שפה טבעית 3 א
97217 סמינר בעיבוד שפה טבעית 2.5 א
97222 ראייה ממוחשבת ויישומיה בחדר ניתוח 2.5 א
97225 שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת 2.5
97244 רובוטים קוגניטיביים 2.5 א
97245 תכנון מנגנונים למדעי הנתונים 2 א
97246 מודלי חישוב חברתי 2.5 ב מערכת שעות
97247 אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות 3 ב מערכת שעות
97248 למידת מכונה ברפואה 3 ב מערכת שעות
97260 נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע 2.5 א
97272 סמינר בשילוב נתונים באי ודאות 2.5
97280 אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות 3 ב מערכת שעות
97292 יצירתיות: קוגניציה מוח וארגון 2.5 א
97317 תורת המשחקים השיתופיים 2.5 א
97328 נושאים מתקדמים בחקר ביצועים 3.5
97325 תיאוריה ושיטות באופטימיזציה דלילה 3 א
97329 אלגוריתמים הסתברותיים 2.5
97330 נושאים נבחרים בחקר ביצועים 2.5
97334 שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים 2.5 א
97400 הסקה סיבתית 2.5 א
97414 סטטיסטיקה 2 3 א
97447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות 2.5 ב מערכת שעות
97449 סטטיסטיקה אי פרמטרית 2.5 א
97510 מודלים של זמן רציף במימון 2
97540 הנדסה פיננסית 3.5
97622 מבוא למדעי הקוגניציה 2 א
97800 עקרונות השיווק 3.5 ב מערכת שעות
97920 נושאים נבחרים בעיבוד שפה טבעית מחקרי 2.5 ב מערכת שעות
97921 נ. נבחרים באספקטים אסטרטגיים וחברתיים בלמידת מכונה 3 ב מערכת שעות
97980 נושאים נבחרים בפרטיות ואתיקה של מידע 2 ב מערכת שעות
98001 פרויקט ביישום מחקר במדעי החיים 5
98002 יישומים כמותיים בניהול מדעי החיים 2
98113 מחקר בהנדסת תעשיה 3
98120 סמינר מתקדם בהנדסת תעשיה וניהול 5
98123 ניהול פרויקטים להנדסת מערכות 3 א
98192 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה 2
98223 סמינר מוסמכים במערכות מידע 2
98290 פרויקט מתקדם בהנדסת נתונים ומידע 7
98291 פרקטיקום (התנסות מעשית) בארגונים 2
98311 אופטמיזציה 1 3.5 א
98292 יצירתיות: קוגניציה מוח וארגון 2.5 א
98310 חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות 3 א
98331 תכנות לינארי וקומבינטורי 3.5 א
98343 סמינר באופטימיזציה 2
98409 סמינר משתלמים 1 0
98410 סמינר משתלמים .5
98322 סמינר במתודולוגיות באופטימיזציה 2 א
98414 תיאוריה סטטיסטית 3 ב מערכת שעות
98416 תורת ההסתברות 3
98436 נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית 3
98455 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2 2
98460 יישומי ניתוח רב-משתני 3.5 ב מערכת שעות
98413 תהליכים סטוכסטיים 4 ב
98571 נושאים נבחרים בכלכלה 1 2
98512 תאוריה מקרו-כלכלית 2 3
98602 התנהגות בארגונים 2.5 א
98610 הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות 3 א
98459 רגרסיה 3.5
98617 ארגונים מורכבים 1 2 א
98618 נושאים בארגונים מורכבים 2 א
98660 רגשות בארגונים 2
98603 איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות 2.5 א
98663 סמינר בהתנהגות צרכנים 2 ב מערכת שעות
98694 מטה קוגניציה 2.5 ב
98666 מדעי הקוגניציה המתקדמים 2 ב מערכת שעות
98710 ניהול התפעול 2
98662 ייעוץ ואבחון ארגוני 2
98720 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע 2
98721 מודלים למסחר אלקטרוני 2
98722 נושאים נבחרים בניהול מערכות מידע למנהלים 2 א
98724 קניין רוחני – ההגנה המשפטית על משאבי ידע 2 ג
98712 ניהול פרויקטי פיתוח מוצרים חדשים 2
98736 אסטרטגית התאגיד 2
98737 אסטרטגיה תחרותית 1.5
98738 נושאים נבחרים בניהול תחרותי 1 א
98730 שיטות כמותיות למנהלים 2
98740 סטטיסטיקה למנהלים 2 א
98749 נושאים נבחרים במנהל עסקים 2 א
98748 כלכלה התנהגותית ואתיקה 2 א+ב
98750 כלכלה ניהולית 2 א
98753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים 2
98754 נושאים נבחרים ביזמות ורגולציה 2 א
98759 נושאים נבחרים בכלכלה סביבתית 2 א
98758 התנהגות צרכנים 1.5
98763 נהול בינתרבותי 2 א
98760 התנהגות אירגונית 2 א
98770 מימון מיזמים טכנולוגיים 2 א
98771 שוק ההון והשקעות 2 א
98772 מימון חברות 2 ג
98780 חשבונאות פיננסית וניהולית 2 ב
98782 אסטרטגיה תחרותית 2 ב
98783 ניהול השיווק 2 ב
98785 דיווח וניתוח של דוחות כספיים 2 ג
98788 יזמות ופיתוח עסקי 2 א
98792 ניהול מודיעין תחרותי 2
98790 היבטים שיווקים בפיתוח מוצרים חדשים 2
98795 מנהיגות עיסקית 2 א
98960 ביצועים ומיטביות סוביק. של עובדים 2.5 ב מערכת שעות
98920 נ.נ. במדעי הנתונים וההחלטות: אינטר. אדם-בינה מלאכותית 2.5 ב מערכת שעות
99100 פרויקט בנתוני עתק ובינה עסקית 5 ב
99101 ויזואליזציה של המידע 2 ב
99102 מבוא לניתוח נתונים בשפת פייתון 2 ג
99104 סדנא בניהול צוותים 2 א
99103 מרשתת של הדברים טכנולוגיה ושימושים 2 א
99105 נושאים נבחרים במימון מיזמים 1 א
99400 סדנה בסטטיסטיקה לדוקטורנטים 3.5 ב מערכת שעות
99601 סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי 2
99621 סמינר בדינמיקה קבוצתית 2 מערכת שעות
99624 סמינר מחקר אישי 2 א
99629 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2
99720 סדנה בתקשורת עיסקית 2 ב
99739 פרויקט התמחות ביזמות 6
99741 מחקרי שיווק 2
99742 ניהול קשרי לקוחות 2
99743 סוגיות נבחרות בשיווק 2
99744 התנהגות צרכנים 2
99745 נושאים נבחרים ביזמות 2 א
99746 נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי 2
99748 עיצוב העדפות צרכנים 1
99758 יזמות חברתית 1.5
99749 אסטרטגיה שיתופית 2
99760 ניהול משא ומתן 2 ב
99761 הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים 2 א
99765 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2
99766 מנהיגות ותהליכים קבוצתיים 2 ג
99768 פרויקט אסטרטגי גלובלי – יישום כלי ניהול 5
99769 עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים 2
99772 נושאים נבחרים בחשבונאות 2 א
99770 חשבונאות בינלאומית 1.5
99775 פרויקט בניהול 5 ב
99776 פרויקט אסטרטגי גלובאלי – שיווק 5 ב
99777 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה 5 ב
99780 משחק מנהלים 3 ב
99778 ניהול סיכוני ריבית 2
99787 נושאים נבחרים בשיווק 1 1 אחת לשנה
99790 ניהול מחקר ופיתוח 2
99784 אתיקה עסקית 2
99793 הזדמנות שוק לחדשנות טכנולוגית 2 א
99792 נהול תהליך החדשנות 2 ג
99794 סוגיות בשיווק עכשווי 2 א
99797 נושאים נבחרים במנהל עסקים 1 1 א+ב
99852 נושאים נבחרים בניהול תעשיתי 2
99854 נושאים נבחרים בחשבונאות 2 א
99853 נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2 2 א
99856 פיתוח עסקי וצמיחת חברות הי-טק 2
99859 נושאים נבחרים בשיווק 2
99860 ניהול בכלכלה הגלובלית 2
99861 ניהול השירות 1.5
99862 משפט עיסקי 2 ב
99863 נהול אתרי מסחר אלקטרוני 2 ג
99864 ניהול בינלאומי 2