סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת תעשיה וניהול

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
96110 ניהול כולל של איכות ופיריון 3
96120 הנדסת איכות 3.5 א
96121 הנדסת אמינות 3.5 ב מערכת שעות
96119 מדידות כבסיס לאיכות 3.5
96124 תיכון לייצוריות ולהרכבה 3.5 מערכת שעות
96131 סיכוני פער ידע בניהול פרויקטים 2
96130 ארגונומיה תעשייתית 3
96202 מבוא לניתוח נתונים 3.5 א+ב
96208 בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות 3.5
96125 אבטחת איכות יישומית 2.5
96215 סמינר במערכות מידע 3
96210 יסודות בינה מלאכותית וישומיה 3.5 א
96220 מערכות עיבוד מאורעות 3
96224 ניהול מידע מבוזר 3 ב מערכת שעות
96211 מודלים למסחר אלקטרוני 3.5 ב מערכת שעות
96228 מערכות אילוצים 2.5
96227 מערכות מרובות סוכנים 3.5
96230 מערכות מידע שיתופיות 2.5
96226 חישוב תורת המשחקים וכלכלה 2.5 א
96231 מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם 3
96232 אתיקה של נתונים 2 ב מערכת שעות
96240 תכן מערכות זמן אמת 2.5
96250 מערכות מידע מבוזרות 3.5 ב מערכת שעות
96255 פיתוח מערכות מבוססות מארג 3.5 א
96235 מערכות נבונות אינטראקטיביות 3 מערכת שעות
96261 נושאים נבחרים במערכות מידע 2.5 א+ב מערכת שעות
96262 אחזור מידע 3.5 א
96263 בחינה והערכה של מנשקי משתמש-מחשב 2.5
96264 תיכון ועיצוב מנשקי משתמש-מחשב 2.5
96260 נושאים מתקדמים במערכות מידע 3.5
96265 אלגוריתמים בלוגיקה 3 א
96275 הגורם האנושי באיסוף נתונים 3.5 ב מערכת שעות
96290 נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע 2.5
96291 מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה 2 ב
96266 חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות 3.5 א
96293 למידה חישובית בבחירת תיק השקעות 2.5 ב מערכת שעות
96310 תהליכים אקראיים ושימושיהם 2.5 א
96320 שיטות מתקדמות בסימולציה 2.5
96292 שיטות חיזוי בפינטק 3 א
96324 הנדסת מערכות שירות 3.5 ב מערכת שעות
96326 אלגוריתמים בתזמון 3.5
96328 ניתוח החלטות כמותי 3.5
96335 אופטימיזציה בתנאי אי ודאות 3.5 מערכת שעות
96327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים 3.5 ב מערכת שעות
96336 שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה 2 מערכת שעות
96351 שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים 2.5 ב מערכת שעות
96400 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 3.5
96401 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 2.5 ב
96350 קירובים באופטימיזציה קומבינטורית 2 א
96410 אבטחת איכות סטטיסטית 2.5 א+ב
96411 למידה סטטיסטית מבוססת נתונים 3.5 א מערכת שעות
96414 סטטיסטיקה תעשייתית 3.5 א
96415 נושאים ברגסיה 3 מערכת שעות
96412 ניהול וכריית תהליכים עסקיים 3
96420 רגרסיה ותכנון ניסויים 2.5
96430 מודלים סטטיסטיים באמינות 2.5
96444 מודלים לינאריים מוכללים בניתוח נתונים 2.5
96450 השוואות מרובות 3 א
96425 סדרות עתיות וחיזוי 2.5
96465 אמינות מערכות 2.5
96475 תכנון ניסויים וניתוחם 2.5 מערכת שעות
96502 מימון חברות 2.5
96505 כלכלת אי וודאות 3.5
96501 כלכלה למהנדסי מערכות 3
96520 תאוריה מיקרו כלכלית 1 3.5
96527 צמיחה כלכלית 2.5
96531 שיטות מתמטיות בכלכלה 2.5
96536 כלכלת עבודה 3.5
96530 תאוריה מיקרו כלכלית 2 3.5 ב מערכת שעות
96537 כלכלת מגזר השירות 3
96540 תיאוריה מיקרו-כלכלית 3 3.5
96553 כלכלת סביבה 2.5
96555 כלכלת סקטור ציבורי 2.5
96552 מימון ציבורי מתקדם 2.5
96556 שוקי אופציות 2.5
96567 כלכלת מיקום 2.5
96570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית 3.5 ב מערכת שעות
96568 ניתוח עלות – תועלת 2.5
96572 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים 2 ב מערכת שעות
96573 תורת המכרזים 2.5 א
96574 סמינר בסחר בין-לאומי 2.5
96576 למידה וסיבוכיות בתורת המשחקים 2
96577 תולדות המחשבה הכלכלית 2
96575 משחקים לא-שיתופיים 3.5
96578 בחירה חברתית והחלטות משותפות 2.5 א
96580 נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית 2
96582 נושאים מתקדמים בכלכלה 3.5
96586 אקונומטריקה 3.5 ב מערכת שעות
96581 נושאים נבחרים בכלכלה 2.5
96588 אקונומטריקה פיננסית 3.5
96589 אקונומטריקה למתקדמים 3.5
96600 התנהגות ארגונית 3.5 א+ב מערכת שעות
96601 נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות 3.5
96590 תאוריה מאקרו כלכלית 3
96602 נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות 2.5 מערכת שעות
96616 אסטרטגית משאבי אנוש 3
96617 חשיבה וקבלת החלטות 2.5 ב מערכת שעות
96620 הנדסת גורמי אנוש 3.5 א+ב מערכת שעות
96609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות 2.5
96625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה 3 א
96630 הגורם האנושי בניהול איכות 2.5
96648 סדנה למיומנות בינאישית 2
96676 שיטות בחקר ארגונים ובחקר שווקים 2.5
96631 שיטות אימון והדרכה לכישורים 2 א
96690 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים 2.5 ב מערכת שעות
96692 נתוני עתק בחקר מדעי ההתנהגות 3 א
96691 כלכלת שיתוף וקיימות 3.5
96700 התנסות מעשית בארגון 3
96694 מטה קוגניציה 2.5 א מערכת שעות
96807 יזמות חברתית 3.5 א
96808 נושאים נבחרים בניהול 2.5
96813 פרוייקטים: הכנת תכנית עסקית למסחור טכנולוגי 3
96809 נושאים מתקדמים בניהול 3.5
96814 היבטים משפטיים ומימוניים ביזמות 2.5
96815 יזמות וקנין רוחני 3
96816 שיווק למיזמים טכנולוגיים 2 ב
96817 ניהול וייזום חדשנות בארגונים 2 ב מערכת שעות
96818 חקר יצירתיות ויזמות 2
96820 מערכות ניהול קשרי לקוחות 3.5
96912 מבוא לניהול סיכונים תפעוליים 3.5
97120 נושאים נבחרים בהנדסת תעשיה 2.5
97121 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה 3.5
97122 ניהול אמינות 3.5
97114 תיכון מערכות הרכבה 2.5
97129 פריון ומדידתו 2
97130 מידול וניהול משאבי מערכות עסקיות 3.5
97135 מחקר רב תחומי במערכות שירות 3.5
97136 בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות 3.5
97131 תיכון ארגונומי 3.5
97139 ניהול שרשראות אספקה מתקדם 3.5
97142 תפעול מערכות ייצור מתקדם 3.5
97151 תכן מתקנים 3.5 א
97163 תכנון ותכנות עבודת רובוטים 2.5
97140 שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים 3.5 א
97200 למידה עמוקה תיאוריה ומעשה 3.5 א
97209 למידה חישובית ואופטימזציה מקוונת 3.5 ב מערכת שעות
97211 פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות 3.5
97210 בינה מלאכותית בסביבות מבוזרות ואי-ודאיות 2.5
97215 עיבוד שפה טבעית 3 א מערכת שעות
97216 עיבוד שפה טבעית מתקדם 2.5
97225 שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת 2.5
97240 ניתוח אירועים בהנדסת מערכות מידע 3
97244 רובוטים קוגניטיביים 2.5 ב מערכת שעות
97230 מתודולוגיות לפיתוח מערכות מידע 2.5
97245 תכנון מנגנונים למדעי הנתונים 2 מערכת שעות
97246 מודלי חישוב חברתי 2.5
97248 למידת מכונה ברפואה 3 ב מערכת שעות
97247 אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות 3 מערכת שעות
97250 בקרת רשתות תקשורת 2.5
97260 נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע 2.5
97272 סמינר בשילוב נתונים באי ודאות 2.5 א
97311 אופטימיזציה 1 3
97317 תורת המשחקים השיתופיים 2.5 א
97280 אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות 3 ב מערכת שעות
97324 שיטות אופטימיזציה 2.5
97328 נושאים מתקדמים בחקר ביצועים 3.5
97330 נושאים נבחרים בחקר ביצועים 2.5
97332 תכנות דינמי 2.5
97329 אלגוריתמים הסתברותיים 2.5
97333 שיטות היוריסטיות 2.5
97334 שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים 2.5 א
97400 מבוא להסקה סיבתית 2.5
97414 תאוריה סטטיסטית לניתוח נתונים 3 ב מערכת שעות
97353 חקר ביצועים בבעיות צבאיות 2
97447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות 2.5 מערכת שעות
97449 סטטיסטיקה אי פרמטרית 2.5
97470 מודלים סמי-פרמטרים 3 מערכת שעות
97465 ניתוח רב משתני 3.5
97510 מודלים של זמן רציף במימון 2
97520 ניהול סיכוני ריבית 2
97540 הנדסה פיננסית 3.5
97638 מערכת אדם-מכונה: תצוגות ובקרות 3
97616 בחירת עובדים והשמתם 3
97657 אירגונים ויזמות 2.5
97659 הדרכה ופיתוח משאבי אנוש 2
97800 עקרונות השיווק 3.5 א
98002 יישומים כמותיים בניהול מדעי החיים 2
98001 פרויקט ביישום מחקר במדעי החיים 5
98113 מחקר בהנדסת תעשיה 3
98120 סמינר מתקדם בהנדסת תעשיה וניהול 5
98123 ניהול פרויקטים להנדסת מערכות 3
98130 סמינר שטח בהנדסת תעשייה .5
98127 ניהול תהליך החדשנות 2
98142 הבסיס הביומכני במערכות אדם-מכונה 2
98148 הגורם האנושי במערכות הנדסיות 2.5
98168 גישות קיברנטיות למערכות ייצור 2
98210 מבוא לעיבוד נתונים מינהלי למינהל עסקים 2
98192 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה 2
98212 יסודות תיאורטיים של מערכות מידע 2.5
98223 סמינר מוסמכים במערכות מידע 2
98310 חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות 3
98312 אופטמיזציה 2 3
98311 אופטמיזציה 1 3.5
98313 ניתוח ותכנון מערכות 1 2.5
98314 ניתוח ותכנון מערכות 2 3
98324 סמינר במערכות שרות סטוכסטיות 2.5
98333 אופטמיזציה מתקדמת 2
98331 תכנות לינארי וקומבינטורי 3.5 א
98343 סמינר באופטימיזציה 2 א
98361 סמינר תזה .5
98409 סמינר משתלמים 1 0
98413 תהליכים סטוכסטיים 3.5 ב מערכת שעות
98410 סמינר משתלמים .5 א+ב
98414 תיאוריה סטטיסטית 3 א מערכת שעות
98416 תורת ההסתברות 3 א
98417 סטטיסטיקה יישומית 3.5
98425 סמינר בסדרות עתיות 2
98418 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 3.5
98435 סמינר בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2 מערכת שעות
98436 נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית 3
98444 סטטיסטי הסדר 3
98455 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2 2
98459 רגרסיה 3.5 ב
98454 סמינר בספרות המקצועית של סטטיסטיקה 2
98460 יישומי ניתוח רב-משתני 3.5 א+ב מערכת שעות
98501 תאוריה מיקרו כלכלית 1 3.5
98510 סמינר מחקר בכלכלה 2
98511 תאוריה מקרו כלכלית 3
98506 תורת המשחקים 2
98517 תורת המכרזים 2
98555 כלכלת אינפורמציה 2
98562 ניתוח תיקי השקעות 2
98563 הכלכלה של שוק ההון 2
98541 כלכלת משאבי אנוש 2
98564 תאורית מימון 2
98568 סמינר מתקדם בכלכלה 1 3
98571 נושאים נבחרים בכלכלה 1 2
98572 נושאים נבחרים בכלכלה 2 3
98569 סמינר מתקדם בכלכלה 2 3
98573 נושאים מתקדמים בתורת המימון 2
98603 איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות 2.5 א
98610 הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות 3
98614 ניהול עובדים – עקרונות נוהלים ביצוע 2
98581 אקונומטריקה למתקדמים 3.5
98615 משפט העבודה 2
98616 ניהול עובדי-ידע 2
98618 נושאים בארגונים מורכבים 2
98619 הגירה וניידות עובדים 2.5
98617 ארגונים מורכבים 1 2
98622 כח העבודה: הבטים חברתיים ודמוגרפיים 2.5
98652 פיתוח קריירות בארגונים 2
98658 תהליכים דמוגרפיים של שוקי העבודה הפנימיים בארגונים 2.5
98660 רגשות בארגונים 2
98624 הנחיית קבוצות 2
98662 ייעוץ ואבחון ארגוני 2 ב מערכת שעות
98663 סמינר בהתנהגות צרכנים 2 א
98694 מטה קוגניציה 2.5 ב
98701 נושאים בטכנולוגיות בתקשורת למנהלים 2
98692 יחסי עבודה וניהול כח-אדם למינהל עסקים 2
98708 ניהול ידע ארגוני 1.5
98710 ניהול התפעול 2
98711 נהול התפעול בסביבה בינלאומית 1.5
98712 ניהול פרויקטי פיתוח מוצרים חדשים 2
98709 נהול בינתרבותי 1.5
98713 ניהול מרובה פרויקטים 1.5
98715 ניהול שרשראות אספקה 2
98717 ניהול טכנולוגי 1.5
98718 ניהול פרוייקטים 1.5 א
98716 ניהול התפעול ושרשרות האספקה 1.5
98719 ניהול משאבי אנוש 1.5
98721 מודלים למסחר אלקטרוני 2 א
98722 נושאים נבחרים בניהול מערכות מידע למנהלים 2
98724 קניין רוחני – ההגנה המשפטית על משאבי ידע 2
98720 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע 2 א
98726 מסחר אלקטרוני מתקדם 1
98727 יזמות לחברות אינטרנט 1.5
98729 אסטרטגית התאגיד 1.5
98730 שיטות כמותיות למנהלים 2
98728 שוק ההון 1.5
98731 שיטות כמותיות 2 1
98732 ממשל ואתיקה עסקית 1.5
98734 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע 1.5
98735 ייעוץ ביזמות – מסחור 3
98733 הערכת שווי ומימון מיזמים חדשים 1.5
98736 אסטרטגית התאגיד 2 א
98737 אסטרטגיה תחרותית 1.5 ב
98740 סטטיסטיקה למנהלים 2
98739 סטטיסטיקה ושיטות כמותיות 2
98741 מערכות ניהול בסין 1
98742 שיטות סטטיסטיות לחיזוי עיסקי 1
98743 אסטרטגיה שיתופית 1.5
98745 סמינר במינהל עסקים 1
98744 נהול חדשנות 1.5
98746 מנהיגות 1.5
98747 קניין רוחני – ההגנה המשפטית על משאבי ידע 1.5
98748 כלכלה התנהגותית ואתיקה 2 ב
98750 כלכלה ניהולית 2
98749 נושאים נבחרים במנהל עסקים 2
98751 מאקרו – כלכלה למנהלים 1.5
98752 מבוא לניהול פיננסי 2
98753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים 2
98760 התנהגות אירגונית 2
98758 התנהגות צרכנים 1.5 ב
98761 מבנים ותהליכים ארגוניים 1
98762 ניהול משאבי אנוש 2
98763 נהול בינתרבותי 2
98766 ניהול צוותי מחקר ופיתוח 1
98764 ניהול שינויים ארגוניים 1.5
98767 ניהול תגמולים 2
98770 מימון מיזמים טכנולוגיים 2
98772 מימון חברות 2
98773 מימון בינלאומי 2
98774 סמינר בהערכת חברות 1.5
98771 שוק ההון והשקעות 2
98775 מבוא לדיני מיסים 1
98777 אירועים בחשבונאות פיננסית וניהולית 1
98779 מיסוי בינלאומי 1
98780 חשבונאות פיננסית וניהולית 2 ב
98778 מבוא לשוקי נגזרים פיננסיים 2
98781 תמחיר וחשבונאות ניהולית 1.5
98783 ניהול השיווק 2
98784 אסטרטגית שיווק 2
98785 דיווח וניתוח של דוחות כספיים 2 ב
98782 אסטרטגיה תחרותית 2 ב
98786 ניתוח דו"חות כספיים 1.5
98787 היבטים משפטיים בניהול חברות טכנולוגי 1.5
98789 שיווק מוצרים עתירי ידע 1
98790 היבטים שיווקים בפיתוח מוצרים חדשים 2
98788 יזמות ופיתוח עסקי 2
98791 יזמות ותכנון עיסקי 2 1.5
98792 ניהול מודיעין תחרותי 2
98795 מנהיגות עיסקית 2
98796 פיתוח מוצר חדש 1.5
98793 נושאים נבחרים במימון 2
98797 ניתוח שוק 1.5
98798 ניהול השיווק 1.5
98800 ניהול בינלאומי 1.5
98801 ייעוץ ביזמות – תוכנית עסקית 3
98799 יזמות 1.5
98802 יזמות ופיתוח עסקי 1.5
98870 הבדלי תרבות בהתנהגות ארגונית 2.5
99002 תהליכים ארגוניים ובטיחות 2.5
99005 מבוא לניהול מערכות בטיחות ובריאות 2
98852 אסטרטגיה עסקית 2
99006 טכניקות וכלים לא כמותיים לאיתור והערכת סיכונים 2
99100 פרויקט בנתוני עתק ובינה עסקית 5 א
99102 מבוא לניתוח נתונים בשפת פייתון 2 א
99103 מרשתת של הדברים טכנולוגיה ושימושים 2 א
99101 ויזואליזציה של המידע 2 א
99104 סדנא בניהול צוותים 2 א
99609 הנעה ופריון בעבודה 2
99611 השפעת לחץ על יעילות ביצוע 2
99612 פרויקט בניהול משאבי אנוש 6
99601 סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי 2 א
99621 סמינר בדינמיקה קבוצתית 2 ב מערכת שעות
99624 סמינר מחקר אישי 2
99628 אישיות והתנהגות ארגונית 2
99629 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2 ב
99627 תהליך קשב הערכת מגבלותיו של מפעיל 2
99635 סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול .5 א+ב
99720 סדנה בתקשורת עיסקית 2 ב+ג
99739 פרויקט התמחות ביזמות 6 א
99740 יזמות גלובלית 1
99741 מחקרי שיווק 2 א
99694 סדנה בנושאי התנהגות ומנהיגות 2.5
99742 ניהול קשרי לקוחות 2 ב
99744 התנהגות צרכנים 2 ב
99745 נושאים נבחרים ביזמות 2 אחת לשנה
99743 סוגיות נבחרות בשיווק 2
99746 נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי 2 ב
99748 עיצוב העדפות צרכנים 1 א
99749 אסטרטגיה שיתופית 2 א
99750 סדנה בחדשנות עסקית 2
99747 שיווק באינטרנט 1
99756 סוגיות בשליטת חברות 1.5
99758 יזמות חברתית 1.5 א
99761 הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים 2 א+ב
99762 יישומים ארגוניים של תורת משחקים 1
99760 ניהול משא ומתן 2 א+ב+ג
99765 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2 אחת לשנה
99767 סמינר בפיתוח מיומנויות ניהול 3
99768 פרויקט אסטרטגי גלובלי – יישום כלי ניהול 5 א+ב
99769 עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים 2 ב
99766 מנהיגות ותהליכים קבוצתיים 2 ב
99770 חשבונאות בינלאומית 1.5 אחת לשנה
99771 נושאים בחשבונאות בחברות עתירות טכנולוגיה 1
99773 שוקי אופציות 1.5
99772 נושאים נבחרים בחשבונאות 2
99774 נגזרי ריבית 1.5
99775 פרויקט בניהול 5 א+ב
99776 פרויקט אסטרטגי גלובאלי – שיווק 5 ב
99778 ניהול סיכוני ריבית 2 א
99780 משחק מנהלים 3 ב
99777 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה 5 אחת לשנה
99781 ניהול של העברת טכנולוגיה בינלאומית 1
99782 אסטרטגיה לחברות רב-לאומיות 2
99784 אתיקה עסקית 2 ב
99786 ניהול פרסום וקידום מכירות 1.5
99783 שיווק בינלאומי 1.5
99787 נושאים נבחרים בשיווק 1 1
99790 ניהול מחקר ופיתוח 2 אחת לשנה
99792 נהול תהליך החדשנות 2 אחת לשנה
99793 הזדמנות שוק לחדשנות טכנולוגית 2 א
99789 שיווק מוצרים עתירי-ידע 1.5
99794 סוגיות בשיווק עכשווי 2 א
99795 מדיניות מוצרים 1.5
99797 נושאים נבחרים במנהל עסקים 1 1 א+ב
99796 מדיניות מחירים 1.5
99798 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות 1
99852 נושאים נבחרים בניהול תעשיתי 2 ב
99853 נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2 2 א
99856 פיתוח עסקי וצמיחת חברות הי-טק 2 אחת לשנה
99859 נושאים נבחרים בשיווק 2 א
99854 נושאים נבחרים בחשבונאות 2 א
99860 ניהול בכלכלה הגלובלית 2 ב
99861 ניהול השירות 1.5 ב
99863 נהול אתרי מסחר אלקטרוני 2 ב
99862 משפט עיסקי 2 ב
99864 ניהול בינלאומי 2 ג