סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת תעשיה וניהול

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
96120 הנדסת איכות 3.5 א
96121 הנדסת אמינות 3.5 ב
96124 תיכון לייצוריות ולהרכבה 3.5
96125 אבטחת איכות יישומית 2.5
96200 כלים מתמטיים למעי הנתונים 3.5 ב מערכת שעות
96208 בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות 2.5
96210 יסודות בינה מלאכותית וישומיה 3.5 א
96211 מודלים למסחר אלקטרוני 3.5 ב מערכת שעות
96212 מודלים גרפים הסתברותיים 2 א+ב מערכת שעות
96215 סמינר במערכות מידע 3
96224 ניהול מידע מבוזר 3 ב מערכת שעות
96226 חישוב תורת המשחקים וכלכלה 2.5 א
96231 מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם 3
96232 אתיקה של נתונים 2 ב
96235 מערכות נבונות אינטראקטיביות 3
96240 תכן מערכות זמן אמת 2.5
96250 מערכות מידע מבוזרות 3.5 ב
96255 פיתוח מערכות מבוססות מארג 3.5 א
96260 נושאים מתקדמים במערכות מידע 3.5
96261 נושאים נבחרים במערכות מידע 2.5 א+ב מערכת שעות
96262 אחזור מידע 3.5 א מערכת שעות
96265 אלגוריתמים בלוגיקה 3 א
96266 חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות 3.5 א
96275 הגורם האנושי באיסוף נתונים 3.5 א
96290 נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע 2.5 א
96291 מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה 2 ב מערכת שעות
96292 שיטות חיזוי בפינטק 3 א מערכת שעות
96293 למידה חישובית בבחירת תיק השקעות 2.5 ב מערכת שעות
96310 תהליכים אקראיים ושימושיהם 2.5 א
96324 הנדסת מערכות שירות 3.5 ב מערכת שעות
96327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים 3.5 ב מערכת שעות
96335 אופטימיזציה בתנאי אי ודאות 3.5 מערכת שעות
96336 שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה 2 מערכת שעות
96350 קירובים באופטימיזציה קומבינטורית 2 א
96351 שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים 2.5 ב מערכת שעות
96400 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 3.5 א
96401 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 2.5 ב
96411 למידה חישובית 1 3.5 א מערכת שעות
96414 סטטיסטיקה תעשייתית 3.5 א
96415 נושאים ברגרסיה 3 א
96425 סדרות עתיות וחיזוי 2.5 מערכת שעות
96450 השוואות מרובות 3 א מערכת שעות
96465 אמינות מערכות 2.5
96475 תכנון ניסויים וניתוחם 2.5
96501 כלכלה למהנדסי מערכות 3
96502 מימון חברות 2.5
96520 תאוריה מיקרו כלכלית 1 3.5
96530 תאוריה מיקרו כלכלית 2 3.5 ב
96531 שיטות מתמטיות בכלכלה 2.5
96556 שוקי אופציות 2.5 מערכת שעות
96570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית 3.5 ב מערכת שעות
96572 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים 2 א
96573 תורת המכרזים 2.5 א
96575 משחקים לא-שיתופיים 3.5
96576 למידה וסיבוכיות בתורת המשחקים 2
96578 בחירה חברתית והחלטות משותפות 2.5 א
96580 נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית 2
96581 נושאים נבחרים בכלכלה 2.5
96582 נושאים מתקדמים בכלכלה 3.5
96586 אקונומטריקה 3.5 ב
96589 אקונומטריקה למתקדמים 3.5
96600 התנהגות ארגונית 3.5 א
96601 נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות 3.5
96602 נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות 2.5 מערכת שעות
96606 כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית 3 א+ב
96609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות 2.5 מערכת שעות
96617 חשיבה וקבלת החלטות 2.5 ב מערכת שעות
96620 הנדסת גורמי אנוש 3.5 א
96625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה 3 א מערכת שעות
96631 שיטות אימון והדרכה לכישורים 2 א
96690 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים 2.5 ב מערכת שעות
96692 נתוני עתק בחקר מדעי ההתנהגות 3 א
96693 רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות 3 ב מערכת שעות
96694 מטה קוגניציה 2.5 א מערכת שעות
96700 התנסות מעשית בארגון 3
96807 יזמות חברתית 3.5 א
96808 נושאים נבחרים בניהול 2.5
96809 נושאים מתקדמים בניהול 3.5
96816 שיווק למיזמים טכנולוגיים 2 ב
96817 ניהול וייזום חדשנות בארגונים 2 ב
96912 מבוא לניהול סיכונים תפעוליים 3.5
97120 נושאים נבחרים בהנדסת תעשיה 2.5
97121 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה 3.5
97122 ניהול אמינות 3.5 א
97135 מחקר רב תחומי במערכות שירות 3.5 א
97136 בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות 3.5
97139 ניהול שרשראות אספקה מתקדם 2.5
97140 שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים 3.5 א
97142 תפעול מערכות ייצור מתקדם 3.5
97151 תכן מתקנים 3.5 א
97200 למידה עמוקה תיאוריה ומעשה 3.5 א מערכת שעות
97209 למידה חישובית 2 3.5 ב
97211 פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות 3.5
97215 שיטות בעיבוד שפה טבעית 3 א מערכת שעות
97216 עיבוד שפה טבעית מתקדם 2.5 א
97225 שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת 2.5
97230 מתודולוגיות לפיתוח מערכות מידע 2.5
97240 ניתוח אירועים בהנדסת מערכות מידע 3
97244 רובוטים קוגניטיביים 2.5 ב מערכת שעות
97245 תכנון מנגנונים למדעי הנתונים 2
97246 מודלי חישוב חברתי 2.5 מערכת שעות
97247 אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות 3 מערכת שעות
97248 למידת מכונה ברפואה 3 ב מערכת שעות
97260 נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע 2.5
97272 סמינר בשילוב נתונים באי ודאות 2.5 א
97280 אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות 3 ב
97317 תורת המשחקים השיתופיים 2.5 א
97325 תיאוריה ושיטות באופטימיזציה דלילה 3 א מערכת שעות
97328 נושאים מתקדמים בחקר ביצועים 3.5
97329 אלגוריתמים הסתברותיים 2.5
97330 נושאים נבחרים בחקר ביצועים 2.5
97334 שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים 2.5 א
97400 הסקה סיבתית 2.5 א מערכת שעות
97414 סטטיסטיקה 2 3 ב
97447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות 2.5 מערכת שעות
97449 סטטיסטיקה אי פרמטרית 2.5
97470 מודלים סמי-פרמטרים 2 א
97510 מודלים של זמן רציף במימון 2
97540 הנדסה פיננסית 3.5
97800 עקרונות השיווק 3.5 א מערכת שעות
98001 פרויקט ביישום מחקר במדעי החיים 5
98002 יישומים כמותיים בניהול מדעי החיים 2
98113 מחקר בהנדסת תעשיה 3
98120 סמינר מתקדם בהנדסת תעשיה וניהול 5
98123 ניהול פרויקטים להנדסת מערכות 3
98127 ניהול תהליך החדשנות 2
98192 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה 2 א
98210 מבוא לעיבוד נתונים מינהלי למינהל עסקים 2
98223 סמינר מוסמכים במערכות מידע 2
98290 פרויקט מתקדם בהנדסת נתונים ומידע 7 ב
98291 פרקטיקום (התנסות מעשית) בארגונים 2 א+ב
98292 יצירתיות: קוגניציה מוח וארגון 2.5 א
98310 חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות 3
98311 אופטמיזציה 1 3.5 א
98312 אופטמיזציה 2 3 מערכת שעות
98331 תכנות לינארי וקומבינטורי 3.5 א
98343 סמינר באופטימיזציה 2 א
98409 סמינר משתלמים 1 0 א
98410 סמינר משתלמים .5 א+ב
98413 תהליכים סטוכסטיים 4 ב מערכת שעות
98414 תיאוריה סטטיסטית 3 א מערכת שעות
98416 תורת ההסתברות 3 א
98436 נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית 3
98459 רגרסיה 3.5 ב
98460 יישומי ניתוח רב-משתני 3.5 א+ב מערכת שעות
98511 תאוריה מקרו כלכלית 3
98512 תאוריה מקרו-כלכלית 2 3 א
98571 נושאים נבחרים בכלכלה 1 2
98573 נושאים מתקדמים בתורת המימון 2
98581 אקונומטריקה למתקדמים 3.5
98603 איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות 2.5 א
98610 הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות 3
98614 ניהול עובדים – עקרונות נוהלים ביצוע 2
98618 נושאים בארגונים מורכבים 2
98660 רגשות בארגונים 2
98662 ייעוץ ואבחון ארגוני 2 ב
98663 סמינר בהתנהגות צרכנים 2 א מערכת שעות
98692 יחסי עבודה וניהול כח-אדם למינהל עסקים 2
98694 מטה קוגניציה 2.5 ב
98701 נושאים בטכנולוגיות בתקשורת למנהלים 2
98710 ניהול התפעול 2 ב
98712 ניהול פרויקטי פיתוח מוצרים חדשים 2
98720 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע 2 א
98721 מודלים למסחר אלקטרוני 2 א
98722 נושאים נבחרים בניהול מערכות מידע למנהלים 2 א
98724 קניין רוחני – ההגנה המשפטית על משאבי ידע 2 ג
98730 שיטות כמותיות למנהלים 2
98736 אסטרטגית התאגיד 2 א
98737 אסטרטגיה תחרותית 1.5 ב
98740 סטטיסטיקה למנהלים 2 א
98748 כלכלה התנהגותית ואתיקה 2 א+ב
98749 נושאים נבחרים במנהל עסקים 2 א
98750 כלכלה ניהולית 2 ב
98753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים 2
98758 התנהגות צרכנים 1.5 ב
98760 התנהגות אירגונית 2 א
98761 מבנים ותהליכים ארגוניים 1
98763 נהול בינתרבותי 2 א
98771 שוק ההון והשקעות 2 א
98772 מימון חברות 2 ג
98770 מימון מיזמים טכנולוגיים 2 א
98777 אירועים בחשבונאות פיננסית וניהולית 1
98780 חשבונאות פיננסית וניהולית 2 ב
98782 אסטרטגיה תחרותית 2 ב
98783 ניהול השיווק 2 א
98785 דיווח וניתוח של דוחות כספיים 2 ג
98788 יזמות ופיתוח עסקי 2 א
98790 היבטים שיווקים בפיתוח מוצרים חדשים 2
98792 ניהול מודיעין תחרותי 2
98795 מנהיגות עיסקית 2 א
98852 אסטרטגיה עסקית 2
99100 פרויקט בנתוני עתק ובינה עסקית 5 ב
99101 ויזואליזציה של המידע 2 ג
99102 מבוא לניתוח נתונים בשפת פייתון 2 א
99103 מרשתת של הדברים טכנולוגיה ושימושים 2 א
99104 סדנא בניהול צוותים 2 א
99400 סדנה בסטטיסטיקה לדוקטורנטים 3.5 א
99601 סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי 2 א
99621 סמינר בדינמיקה קבוצתית 2 ב מערכת שעות
99629 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2 ב
99635 סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול .5 א מערכת שעות
99720 סדנה בתקשורת עיסקית 2 ב
99739 פרויקט התמחות ביזמות 6 א
99740 יזמות גלובלית 1
99741 מחקרי שיווק 2 א
99742 ניהול קשרי לקוחות 2 ב
99743 סוגיות נבחרות בשיווק 2
99744 התנהגות צרכנים 2 ב
99745 נושאים נבחרים ביזמות 2 א
99746 נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי 2 ב
99748 עיצוב העדפות צרכנים 1 א
99749 אסטרטגיה שיתופית 2 א
99758 יזמות חברתית 1.5 א
99760 ניהול משא ומתן 2 א+ב
99761 הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים 2 א
99765 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2 אחת לשנה
99766 מנהיגות ותהליכים קבוצתיים 2 ב
99768 פרויקט אסטרטגי גלובלי – יישום כלי ניהול 5 א+ב
99769 עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים 2 ב
99770 חשבונאות בינלאומית 1.5 אחת לשנה
99771 נושאים בחשבונאות בחברות עתירות טכנולוגיה 1
99772 נושאים נבחרים בחשבונאות 2 א
99775 פרויקט בניהול 5 א+ב
99776 פרויקט אסטרטגי גלובאלי – שיווק 5 ב
99777 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה 5 ב
99778 ניהול סיכוני ריבית 2 א
99780 משחק מנהלים 3 ב
99784 אתיקה עסקית 2 ב
99787 נושאים נבחרים בשיווק 1 1
99790 ניהול מחקר ופיתוח 2 אחת לשנה
99792 נהול תהליך החדשנות 2 א
99793 הזדמנות שוק לחדשנות טכנולוגית 2 א
99794 סוגיות בשיווק עכשווי 2 א
99797 נושאים נבחרים במנהל עסקים 1 1 א+ב
99798 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות 1
99852 נושאים נבחרים בניהול תעשיתי 2 א
99853 נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2 2 א
99854 נושאים נבחרים בחשבונאות 2 א
99856 פיתוח עסקי וצמיחת חברות הי-טק 2 אחת לשנה
99859 נושאים נבחרים בשיווק 2 א
99860 ניהול בכלכלה הגלובלית 2 ב
99861 ניהול השירות 1.5 ב
99862 משפט עיסקי 2 ב
99863 נהול אתרי מסחר אלקטרוני 2 ג
99864 ניהול בינלאומי 2 ג