סילבוס מקצועות בפקולטה – הנדסת תעשיה וניהול

מס' מקצוע שם מקצוע ניקוד ניתן בסמסטר מערכת שעות אתר המקצוע
96110 ניהול כולל של איכות ופיריון 3
96119 מדידות כבסיס לאיכות 3.5
96120 הנדסת איכות 3.5 א
96121 הנדסת אמינות 3.5 ב מערכת שעות
96124 תיכון לייצוריות ולהרכבה 3.5 א+ב
96125 אבטחת איכות יישומית 2.5 א
96130 ארגונומיה תעשייתית 3
96131 סיכוני פער ידע בניהול פרויקטים 2
96202 מבוא לניתוח נתונים 3.5 א מערכת שעות
96208 בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות 3.5
96210 יסודות בינה מלאכותית וישומיה 3.5 א
96211 מודלים למסחר אלקטרוני 3.5 א+ב מערכת שעות
96215 סמינר במערכות מידע 3 ב
96220 מערכות עיבוד מאורעות 3
96224 ניהול מידע מבוזר 3 ב מערכת שעות
96226 חישוב תורת המשחקים וכלכלה 2.5 מערכת שעות
96227 מערכות מרובות סוכנים 3.5
96228 מערכות אילוצים 2.5
96230 מערכות מידע שיתופיות 2.5
96231 מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם 3 ב
96232 אתיקה של נתונים 2
96235 מערכות נבונות אינטראקטיביות 3.5 ב
96240 תכן מערכות זמן אמת 2.5
96250 מערכות מידע מבוזרות 3.5 ב מערכת שעות
96255 פיתוח מערכות מבוססות מארג 3.5 א
96260 נושאים מתקדמים במערכות מידע 3.5 א+ב מערכת שעות
96261 נושאים נבחרים במערכות מידע 2.5 א+ב מערכת שעות
96262 אחזור מידע 3.5 א
96263 בחינה והערכה של מנשקי משתמש-מחשב 2.5
96264 תיכון ועיצוב מנשקי משתמש-מחשב 2.5
96265 אלגוריתמים בלוגיקה 3
96266 חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות 3.5 א
96275 הגורם האנושי באיסוף נתונים 3.5 א
96290 נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע 2.5 א מערכת שעות
96310 תהליכים אקראיים ושימושיהם 2.5 א
96320 שיטות מתקדמות בסימולציה 2.5
96324 הנדסת מערכות שירות 3.5 ב מערכת שעות
96326 אלגוריתמים בתזמון 3.5
96327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים 3.5 ב מערכת שעות
96328 ניתוח החלטות כמותי 3.5
96335 אופטימיזציה בתנאי אי ודאות 3.5 ב
96336 שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה 2 ב
96350 קירובים באופטימיזציה קומבינטורית 2 א
96351 שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים 2.5
96400 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 3.5 ב
96401 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 2.5 א מערכת שעות
96410 אבטחת איכות סטטיסטית 2.5
96411 למידה סטטיסטית מבוססת נתונים 3.5 א
96412 ניהול וכריית תהליכים עסקיים 3
96414 סטטיסטיקה תעשייתית 3.5 א
96415 נושאים ברגסיה 3 א
96420 רגרסיה ותכנון ניסויים 2.5
96425 סדרות עתיות וחיזוי 2.5 ב מערכת שעות
96430 מודלים סטטיסטיים באמינות 2.5
96444 מודלים לינאריים מוכללים בניתוח נתונים 2.5
96450 השוואות מרובות 2.5 ב מערכת שעות
96465 אמינות מערכות 2.5
96475 תכנון ניסויים וניתוחם 2.5 ב מערכת שעות
96501 כלכלה למהנדסי מערכות 3
96502 מימון חברות 2.5 ב מערכת שעות
96505 כלכלת אי וודאות 3.5
96520 תאוריה מיקרו כלכלית 1 3.5
96527 צמיחה כלכלית 2.5
96530 תאוריה מיקרו כלכלית 2 3.5 ב מערכת שעות
96531 שיטות מתמטיות בכלכלה 2.5
96536 כלכלת עבודה 3.5
96537 כלכלת מגזר השירות 3 א
96540 תיאוריה מיקרו-כלכלית 3 3.5
96552 מימון ציבורי מתקדם 2.5
96553 כלכלת סביבה 2.5 א
96555 כלכלת סקטור ציבורי 2.5 ב מערכת שעות
96556 שוקי אופציות 2.5 א
96567 כלכלת מיקום 2.5
96568 ניתוח עלות – תועלת 2.5
96570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית 3.5 ב מערכת שעות
96572 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים 2 א+ב מערכת שעות
96573 תורת המכרזים 2.5 א
96574 סמינר בסחר בין-לאומי 2.5
96575 משחקים לא-שיתופיים 3.5 א
96576 למידה וסיבוכיות בתורת המשחקים 2 א
96577 תולדות המחשבה הכלכלית 2
96578 בחירה חברתית והחלטות משותפות 2.5 א
96580 נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית 2 א
96581 נושאים נבחרים בכלכלה 2.5 א+ב
96582 נושאים מתקדמים בכלכלה 3.5 א+ב מערכת שעות
96586 אקונומטריקה 3.5 א
96588 אקונומטריקה פיננסית 3.5
96589 אקונומטריקה למתקדמים 3.5 ב מערכת שעות
96590 תאוריה מאקרו כלכלית 3
96600 התנהגות ארגונית 3.5 א+ב מערכת שעות
96601 נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות 3.5 ב
96602 נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות 2.5 ב
96609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות 2.5
96616 אסטרטגית משאבי אנוש 3
96617 חשיבה וקבלת החלטות 2.5 א+ב מערכת שעות
96620 הנדסת גורמי אנוש 3.5 א+ב מערכת שעות
96625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה 3 ב מערכת שעות
96630 הגורם האנושי בניהול איכות 2.5
96631 שיטות אימון והדרכה לכישורים 2
96648 סדנה למיומנות בינאישית 2
96676 שיטות בחקר ארגונים ובחקר שווקים 2.5
96690 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים 2.5 ב מערכת שעות
96691 כלכלת שיתוף וקיימות 3.5
96700 התנסות מעשית בארגון 3
96807 יזמות חברתית 3.5 א
96808 נושאים נבחרים בניהול 2.5 ב מערכת שעות
96809 נושאים מתקדמים בניהול 3.5 א
96813 פרוייקטים: הכנת תכנית עסקית למסחור טכנולוגי 3
96814 היבטים משפטיים ומימוניים ביזמות 2.5
96815 יזמות וקנין רוחני 3 א+ב מערכת שעות
96816 שיווק למיזמים טכנולוגיים 2
96817 ניהול וייזום חדשנות בארגונים 2 ב מערכת שעות
96818 חקר יצירתיות ויזמות 2
96820 מערכות ניהול קשרי לקוחות 3.5 ב מערכת שעות
96912 מבוא לניהול סיכונים תפעוליים 3.5 ב מערכת שעות
97114 תיכון מערכות הרכבה 2.5
97120 נושאים נבחרים בהנדסת תעשיה 2.5 ב מערכת שעות
97121 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה 3.5 ב מערכת שעות
97122 ניהול אמינות 3.5 א
97129 פריון ומדידתו 2
97130 מידול וניהול משאבי מערכות עסקיות 3.5
97131 תיכון ארגונומי 3.5
97135 מחקר רב תחומי במערכות שירות 3.5 א
97136 בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות 3.5 ב
97139 ניהול שרשראות אספקה מתקדם 3.5 ב
97140 שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים 3.5 ב מערכת שעות
97142 תפעול מערכות ייצור מתקדם 3.5
97151 תכן מתקנים 3.5 א
97163 תכנון ותכנות עבודת רובוטים 2.5
97200 למידה עמוקה תיאוריה ומעשה 3.5 א
97209 למידה חישובית ואופטימזציה מקוונת 3.5 ב מערכת שעות
97210 בינה מלאכותית בסביבות מבוזרות ואי-ודאיות 2.5
97211 פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות 3.5 ב מערכת שעות
97215 עיבוד שפה טבעית 3.5 א
97216 עיבוד שפה טבעית מתקדם 2.5 א
97225 שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת 2.5 ב מערכת שעות
97230 מתודולוגיות לפיתוח מערכות מידע 2.5
97240 ניתוח אירועים בהנדסת מערכות מידע 3
97244 רובוטים קוגניטיביים 2.5 ב
97245 תכנון מנגנונים למדעי הנתונים 2.5 ב
97246 מודלי חישוב חברתי 2.5 ב
97247 אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות 3 א+ב
97248 למידת מכונה ברפואה 3 ב
97250 בקרת רשתות תקשורת 2.5
97260 נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע 2.5 מערכת שעות
97280 אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות 3 ב מערכת שעות
97311 אופטימיזציה 1 3
97317 תורת המשחקים השיתופיים 2.5 א
97324 שיטות אופטימיזציה 2.5
97328 נושאים מתקדמים בחקר ביצועים 3.5 א מערכת שעות
97329 אלגוריתמים הסתברותיים 2.5
97330 נושאים נבחרים בחקר ביצועים 2.5 א+ב
97332 תכנות דינמי 2.5
97333 שיטות היוריסטיות 2.5
97334 שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים 2.5 ב מערכת שעות
97353 חקר ביצועים בבעיות צבאיות 2
97400 מבוא להסקה סיבתית 2.5 א
97414 תאוריה סטטיסטית לניתוח נתונים 3.5 ב מערכת שעות
97447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות 2.5 ב
97449 סטטיסטיקה אי פרמטרית 2.5
97465 ניתוח רב משתני 3.5
97510 מודלים של זמן רציף במימון 2
97520 ניהול סיכוני ריבית 2
97540 הנדסה פיננסית 3.5 ב
97616 בחירת עובדים והשמתם 3
97638 מערכת אדם-מכונה: תצוגות ובקרות 3
97657 אירגונים ויזמות 2.5
97659 הדרכה ופיתוח משאבי אנוש 2
97800 עקרונות השיווק 3.5 א+ב
98113 מחקר בהנדסת תעשיה 3 ב
98120 סמינר מתקדם בהנדסת תעשיה וניהול 5 שנתי
98123 ניהול פרויקטים להנדסת מערכות 3
98127 ניהול תהליך החדשנות 2
98130 סמינר שטח בהנדסת תעשייה .5
98142 הבסיס הביומכני במערכות אדם-מכונה 2
98148 הגורם האנושי במערכות הנדסיות 2.5
98168 גישות קיברנטיות למערכות ייצור 2
98192 נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה 2 ב
98210 מבוא לעיבוד נתונים מינהלי למינהל עסקים 2
98212 יסודות תיאורטיים של מערכות מידע 2.5
98223 סמינר מוסמכים במערכות מידע 2 א
98310 חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות 3
98311 אופטמיזציה 1 3.5 ב
98312 אופטמיזציה 2 3
98313 ניתוח ותכנון מערכות 1 2.5
98314 ניתוח ותכנון מערכות 2 3
98324 סמינר במערכות שרות סטוכסטיות 2.5
98331 תכנות לינארי וקומבינטורי 3.5 א
98333 אופטמיזציה מתקדמת 2
98343 סמינר באופטימיזציה 2
98361 סמינר תזה .5 שנתי
98409 סמינר משתלמים 1 0 א+ב
98410 סמינר משתלמים .5 א+ב
98413 תהליכים סטוכסטיים 3.5 ב
98414 תיאוריה סטטיסטית 3 ב מערכת שעות
98416 תורת ההסתברות 3 א
98417 סטטיסטיקה יישומית 3.5
98418 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 3.5
98425 סמינר בסדרות עתיות 2
98435 סמינר בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2 א+ב
98436 נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית 3 א
98444 סטטיסטי הסדר 3
98454 סמינר בספרות המקצועית של סטטיסטיקה 2
98455 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2 2
98459 רגרסיה 3.5 ב
98460 יישומי ניתוח רב-משתני 3.5 א מערכת שעות
98501 תאוריה מיקרו כלכלית 1 3.5
98506 תורת המשחקים 2
98510 סמינר מחקר בכלכלה 2
98511 תאוריה מקרו כלכלית 3
98517 תורת המכרזים 2
98541 כלכלת משאבי אנוש 2
98555 כלכלת אינפורמציה 2
98562 ניתוח תיקי השקעות 2
98563 הכלכלה של שוק ההון 2
98564 תאורית מימון 2
98568 סמינר מתקדם בכלכלה 1 3
98569 סמינר מתקדם בכלכלה 2 3
98571 נושאים נבחרים בכלכלה 1 2 א
98572 נושאים נבחרים בכלכלה 2 3
98573 נושאים מתקדמים בתורת המימון 2
98581 אקונומטריקה למתקדמים 3.5
98603 איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות 2.5 א
98610 הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות 3
98614 ניהול עובדים – עקרונות נוהלים ביצוע 2
98615 משפט העבודה 2
98616 ניהול עובדי-ידע 2
98617 ארגונים מורכבים 1 2
98618 נושאים בארגונים מורכבים 2
98619 הגירה וניידות עובדים 2.5
98622 כח העבודה: הבטים חברתיים ודמוגרפיים 2.5
98624 הנחיית קבוצות 2
98652 פיתוח קריירות בארגונים 2
98658 תהליכים דמוגרפיים של שוקי העבודה הפנימיים בארגונים 2.5
98660 רגשות בארגונים 2 ב
98662 ייעוץ ואבחון ארגוני 2 ב
98663 סמינר בהתנהגות צרכנים 2 א+ב
98692 יחסי עבודה וניהול כח-אדם למינהל עסקים 2
98694 מטה קוגניציה 2.5 ב
98701 נושאים בטכנולוגיות בתקשורת למנהלים 2
98708 ניהול ידע ארגוני 1.5
98709 נהול בינתרבותי 1.5 א
98710 ניהול התפעול 2 א
98711 נהול התפעול בסביבה בינלאומית 1.5
98712 ניהול פרויקטי פיתוח מוצרים חדשים 2 א
98713 ניהול מרובה פרויקטים 1.5
98715 ניהול שרשראות אספקה 2 ב+ג
98716 ניהול התפעול ושרשרות האספקה 1.5
98717 ניהול טכנולוגי 1.5 א+ב
98718 ניהול פרוייקטים 1.5 א
98719 ניהול משאבי אנוש 1.5
98720 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע 2 א
98721 מודלים למסחר אלקטרוני 2 א
98722 נושאים נבחרים בניהול מערכות מידע למנהלים 2
98724 קניין רוחני – ההגנה המשפטית על משאבי ידע 2 ב
98726 מסחר אלקטרוני מתקדם 1
98727 יזמות לחברות אינטרנט 1.5
98728 שוק ההון 1.5
98729 אסטרטגית התאגיד 1.5
98730 שיטות כמותיות למנהלים 2 א
98731 שיטות כמותיות 2 1
98732 ממשל ואתיקה עסקית 1.5
98733 הערכת שווי ומימון מיזמים חדשים 1.5
98734 טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע 1.5 א+ב
98735 ייעוץ ביזמות – מסחור 3
98736 אסטרטגית התאגיד 2 א
98737 אסטרטגיה תחרותית 1.5 ב
98739 סטטיסטיקה ושיטות כמותיות 2
98740 סטטיסטיקה למנהלים 2 א
98741 מערכות ניהול בסין 1
98742 שיטות סטטיסטיות לחיזוי עיסקי 1 אחת לשנה
98743 אסטרטגיה שיתופית 1.5 א
98744 נהול חדשנות 1.5 אחת לשנה
98745 סמינר במינהל עסקים 1 א+ב
98746 מנהיגות 1.5 ב
98747 קניין רוחני – ההגנה המשפטית על משאבי ידע 1.5 ב
98748 כלכלה התנהגותית ואתיקה 2 ב
98749 נושאים נבחרים במנהל עסקים 2 ב
98750 כלכלה ניהולית 2 ב
98751 מאקרו – כלכלה למנהלים 1.5
98752 מבוא לניהול פיננסי 2
98753 תורת המשחקים למנהלים: מכרזים 2 א
98758 התנהגות צרכנים 1.5 ב
98760 התנהגות אירגונית 2 ב
98761 מבנים ותהליכים ארגוניים 1
98762 ניהול משאבי אנוש 2
98763 נהול בינתרבותי 2 א
98764 ניהול שינויים ארגוניים 1.5
98766 ניהול צוותי מחקר ופיתוח 1
98767 ניהול תגמולים 2
98770 מימון מיזמים טכנולוגיים 2
98771 שוק ההון והשקעות 2 א
98772 מימון חברות 2 ב
98773 מימון בינלאומי 2
98774 סמינר בהערכת חברות 1.5
98775 מבוא לדיני מיסים 1
98777 אירועים בחשבונאות פיננסית וניהולית 1
98778 מבוא לשוקי נגזרים פיננסיים 2
98779 מיסוי בינלאומי 1
98780 חשבונאות פיננסית וניהולית 2 א
98781 תמחיר וחשבונאות ניהולית 1.5
98782 אסטרטגיה תחרותית 2 ב
98783 ניהול השיווק 2 ב
98784 אסטרטגית שיווק 2
98785 דיווח וניתוח של דוחות כספיים 2 ב
98786 ניתוח דו"חות כספיים 1.5
98787 היבטים משפטיים בניהול חברות טכנולוגי 1.5
98788 יזמות ופיתוח עסקי 2 א+ב
98789 שיווק מוצרים עתירי ידע 1
98790 היבטים שיווקים בפיתוח מוצרים חדשים 2
98791 יזמות ותכנון עיסקי 2 1.5
98792 ניהול מודיעין תחרותי 2 ג
98793 נושאים נבחרים במימון 2 א
98795 מנהיגות עיסקית 2 א
98796 פיתוח מוצר חדש 1.5
98797 ניתוח שוק 1.5
98798 ניהול השיווק 1.5 ב+ג
98799 יזמות 1.5 א
98800 ניהול בינלאומי 1.5
98801 ייעוץ ביזמות – תוכנית עסקית 3
98802 יזמות ופיתוח עסקי 1.5 א
98852 אסטרטגיה עסקית 2
98870 הבדלי תרבות בהתנהגות ארגונית 2.5
99002 תהליכים ארגוניים ובטיחות 2.5
99005 מבוא לניהול מערכות בטיחות ובריאות 2
99006 טכניקות וכלים לא כמותיים לאיתור והערכת סיכונים 2
99601 סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי 2 א
99609 הנעה ופריון בעבודה 2
99611 השפעת לחץ על יעילות ביצוע 2
99612 פרויקט בניהול משאבי אנוש 6
99621 סמינר בדינמיקה קבוצתית 2 ב
99624 סמינר מחקר אישי 2
99627 תהליך קשב הערכת מגבלותיו של מפעיל 2
99628 אישיות והתנהגות ארגונית 2
99629 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2 ב
99635 סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול .5 א+ב
99694 סדנה בנושאי התנהגות ומנהיגות 2.5
99720 סדנה בתקשורת עיסקית 2 ב+ג
99739 פרויקט התמחות ביזמות 6 א
99740 יזמות גלובלית 1
99741 מחקרי שיווק 2 א
99742 ניהול קשרי לקוחות 2 ב
99743 סוגיות נבחרות בשיווק 2
99744 התנהגות צרכנים 2 ב
99745 נושאים נבחרים ביזמות 2 אחת לשנה
99746 נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי 2 ב
99747 שיווק באינטרנט 1
99748 עיצוב העדפות צרכנים 1 א
99749 אסטרטגיה שיתופית 2 א
99750 סדנה בחדשנות עסקית 2
99756 סוגיות בשליטת חברות 1.5
99758 יזמות חברתית 1.5 א
99760 ניהול משא ומתן 2 א+ב+ג
99761 הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים 2 א+ב
99762 יישומים ארגוניים של תורת משחקים 1
99765 נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית 2 אחת לשנה
99766 מנהיגות ותהליכים קבוצתיים 2 ב
99767 סמינר בפיתוח מיומנויות ניהול 3
99768 פרויקט אסטרטגי גלובלי – יישום כלי ניהול 5 א+ב
99769 עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים 2 ב
99770 חשבונאות בינלאומית 1.5 אחת לשנה
99771 נושאים בחשבונאות בחברות עתירות טכנולוגיה 1
99772 נושאים נבחרים בחשבונאות 2
99773 שוקי אופציות 1.5
99774 נגזרי ריבית 1.5
99775 פרויקט בניהול 5 א+ב
99776 פרויקט אסטרטגי גלובאלי – שיווק 5 ב
99777 פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה 5 אחת לשנה
99778 ניהול סיכוני ריבית 2 א
99780 משחק מנהלים 3 ב
99781 ניהול של העברת טכנולוגיה בינלאומית 1
99782 אסטרטגיה לחברות רב-לאומיות 2
99783 שיווק בינלאומי 1.5
99784 אתיקה עסקית 2 ב
99786 ניהול פרסום וקידום מכירות 1.5
99787 נושאים נבחרים בשיווק 1 1
99789 שיווק מוצרים עתירי-ידע 1.5
99790 ניהול מחקר ופיתוח 2 אחת לשנה
99792 נהול תהליך החדשנות 2 אחת לשנה
99795 מדיניות מוצרים 1.5
99796 מדיניות מחירים 1.5
99797 נושאים נבחרים במנהל עסקים 1 1 א+ב
99798 ניהול אסטרטגי של טכנולוגיות וחדשנות 1
99852 נושאים נבחרים בניהול תעשיתי 2 ב
99853 נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2 2 א
99854 נושאים נבחרים בחשבונאות 2 א
99856 פיתוח עסקי וצמיחת חברות הי-טק 2 אחת לשנה
99859 נושאים נבחרים בשיווק 2 א
99860 ניהול בכלכלה הגלובלית 2 ב
99861 ניהול השירות 1.5 ב
99862 משפט עיסקי 2 ב
99863 נהול אתרי מסחר אלקטרוני 2 ב
99864 ניהול בינלאומי 2 ג