תבניות ממותגות של הטכניון להצגה בכנסים

מחלקת השיווק של הטכניון בנתה מספר תבניות למצגות שכוללות סמלילים (לוגו)של הטכניון.

משתלמים לתארים מתקדמים, יכולים ואף מוזמנים להשתמש בתבניות אלה לצורך בניית מצגת להצגה בכנס, התבניות נמצאות באתר מותג הטכניון.