המלצה למועמד/ת להשתלמות בביה"ס לתארים מתקדמים

לממליץ/ה: המלצתך חשובה לנו מאד לצורך דיון במועמד/ת. אנו מבקשים את התייחסותך ליכולת האקדמית והמחקרית של המועמד/ת לאור ההיכרות עמו/ה. אנו מודים לך על היענותך.