קבלת קהל

בית הספר לתארים מתקדמים נמצא בבניין צ'רצ'יל, קומת הכניסה (חדרים 214-200).

להלן שעות הקבלה במדורי בית הספר.

אם יש קושי לבוא בשעות הקבלה – ניתן לתאם בטלפון (צור קשר) מועד מתאים אחר.

קבלת קהל בבית הספר לתארים מתקדמים
מדורשעות קבלהאין קבלת קהל (סגור)
רישום וקבלהבימים א'-ה' בשעות 12.30-09.30 - נא לתאם מראש.בערבי חג
סטודנטים בינלאומייםבימים א'-ה' בשעות 12.30-09.30 נא לתאם מראש.
ש להביא תעודות מקוריות ובנוסף תרגום
לעברית או לאנגלית מאושר בשני עותקים.
בערבי חג
מזכירות, אישורים, ME כלליבימים א'-ה' בשעות 12.30-09.30בערבי חג
מדור לומדיםבימים א'-ה' בשעות 12.30-09.30בערבי חג
מדור מלגותבימים א'-ה' בשעות 12.30-09.30בערבי חג
מדור מסיימיםבימים א'-ה' בשעות 12.30-09.30בערבי חג