חופשת קיץ

בית הספר לתארים מתקדמים מאחל לכל הסטודנטים חופשת קיץ נעימה ומרעננת לקראת החזרה ללימודים.