מסיימים

מסלול עם תיזה

מסלול ללא תיזה

תהליך סגירת התואר במסלול ללא תיזה

סיום תואר מגיסטר בהצטיינות

סיום תואר מגיסטר בהצטיינות

שכר לימוד

תקנות שכר לימוד בשלבי סיום התואר (מתוך ידיעון בית הספר לתארים מתקדמים)

טקסים