עדכוני קורונה

הנחיות והתאמות – סמסטר חורף תשפ"א

מידע לסמסטר א' תשפ"א – נשלח ע"י דיקן לימודי הסמכה פרופ' חוסאם חאיק.

ההנחיות המופיעות במסמך רלוונטיות גם למשתלמים לתארים מתקדמים.

הודעת המשנה הבכיר – פתיחת סמסטר חורף תשפ"א בעקבות סגר חגי תשרי

נוהל בחינות מקוונות סמסטר א' תשפ"א

נוהל בחינות מקוונות סמסטר א' תשפ"א

ההנחיות לעיל נשלחו ע"י  דיקן לימודי הסמכה, פרופ' חוסאם חאיק.

ההנחיות המופיעות במסמך רלוונטיות למשתלמים לתארים מתקדמים, הנבחנים בקורסים ברמת "הסמכה" וברמת "משותף" שכן בחינות אלה מנוהלות לוגיסטית ע"י לימודי הסמכה.

בחינות בקורסים ברמת "תארים מתקדמים" (במידה וקיימות) מנוהלות בדרך כלל ע"י היחידה האקדמית, נא לפנות בשאלות לרכזת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית בה נלמד הקורס.

שימו לב לסעיפים הבאים:

  • ציון עובר בקורס לסטודנט/ית לתואר מתקדם (שני או ד"ר) הוא 65 ולא 55.
  • על פי כללי ביה"ס לתארים מתקדמים ניתן להירשם פעם נוספת לקורס במקרים הבאים:
    • כשלון (פחות מ-65)
    • אי עמידה בציון מינימום נדרש במקצוע השלמה

נוהל מועדי ב' בבחינות סמסטר א' תשפ"א

נוהל זה מתייחס לקורסים ברמת הסמכה או משותף בלבד.

הרישום למועדי ב' יתבצע במערכת ה STUDENTS  בה אתם רואים את הקישורים לבחינות.

הרישום ייפתח כשבועיים וחצי לפני מועד הבחינה וניתן יהיה להירשם לבחינה או לבטל רישום לבחינה עד 3 וחצי ימים לפני יום הבחינה, לא כולל ימי שבת.

יש לעקוב באתר אחרי מועד ושעת סגירת הרישום.

אנא הקפידו על הרשמה מוקדמתלא תתאפשר הרשמה לאחר המועד בו נסגרת ההרשמה!

טיפים לסטודנט בבחינה מקוונת

הנחיות לרישום-סטודנטים

התחשבות בהורים לילדים קטנים (עד כיתה ו', כולל)

חלק מהסטודנטים והסטודנטיות בטכניון הם הורים אשר נושאים באחריות כלכלית והורית גדולה בשל המגבלות על מערכת החינוך. על מנת למזער את הפגיעה האקדמית באוכלוסיית ההורים ולאפשר המשך לימודים רציפים במהלך הסמסטר הנוכחי, סטודנטים וסטודנטיות שהם הורים לילדים עד כיתה ו' (כולל), מתבקשים למלא את הטופס המופיע בקישור להלן ולהגישו בצירוף ספח ת.ז. בו מופיעים הילדים, לרכזת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית שלהם.

טופס בקשה להורים לילדים קטנים עד כיתה ו' (כולל)

זכאים להתאמות הבאות:

  • הפחתת היקף ההגשות הנדרשות (המרצה האחראי יפחית לפחות 20% מהיקף המטלות הנדרשות במהלך כל הסמסטר) ומתן זמן נוסף להגשת מטלות (תוספת 50% למספר הימים להגשה).
  • בקורסים אשר בהם יש נוכחות חובה: ויתור על חובת נוכחות (פיסית ודיגיטאלית) בהרצאות ובתרגולים. אנו מודעים לעובדה שסביבת עבודה ביתית עם ילדים אינה מאפשרת למידה בשעות סדורות ובמועדים בהם נקבעו השיעורים במערכת. הורים לילדים כאמור לעיל יהיו פטורים מחובת נוכחות וישלימו את החומר בכוחות עצמם.
  • ניתן לחזור על קורס פעם נוספת בהתאם לנהלי ביה"ס כפי שמופיעים בקישור הבא: https://graduate.technion.ac.il/redoing_course/

עבודה במעבדות

הנחיות למשתלמים לחזרה לעבודה במעבדות תחת "תו סגול"

הורים לילדים קטנים (עד כיתה ו')

מידע נוסף באתר הבית של הטכניון