עדכוני קורונה

הנחיות והתאמות – סמסטר אביב תש"ף

הנחיות כלליות

לוח שנה אקדמי מעודכן-סמסטר אביב תש"ף

"הנחיות לסמסטר אביב תש"ף" שנשלחו ע"י  דיקן לימודי הסמכה, פרופ' חוסאם חאיק.

ההנחיות המופיעות במסמך רלוונטיות גם למשתלמים לתארים מתקדמים עם ההתאמות הבאות:

 • סעיף 2.2: על פי כללי ביה"ס לתארים מתקדמים ניתן להירשם פעם נוספת לקורס במקרים הבאים:
  • כשלון (פחות מ-65)
  • אי עמידה בציון מינימום נדרש במקצוע השלמה
 • סעיף 3: משתלמים העונים להגדרה "סטודנטים הורים לילדים עד כיתה ו' (כולל)" יגישו בקשה מנומקת באמצעות טופס בקשה להתאמות להורים לילדים עד כיתה ו' ישירות לרכזת תארים מתקדמים  שתעביר לאישור ס. דיקן/מרכז תארים מתקדמים.

הארכת זמן להורים בבחינות מועדי ב' סמסטר אביב תש"ף

הארכת זמן להורים – בחינות מועדי ב' סמסטר אביב תש"ף

ההנחיות תקפות גם למשתלמים/ות לתארים מתקדמים, בהתאם להבהרות הבאות:

 • בהודעה בקישור נפלה טעות ובמקום "תקופת מועדי ב' של סמסטר חורף תש"פ" הכוונה היא לתקופת מועדי ב' של סמסטר אביב תש"ף.
 • להארכת זמן בבחינות בקורסים ברמת מתקדמים – יש להפנות את הבקשה עם הספח לרכזת תארים מתקדמים ביחידתכם/ן.

הנחיות והתאמות – סמסטר חורף תשפ"א

מידע לסמסטר א' תשפ"א – נשלח ע"י דיקן לימודי הסמכה פרופ' חוסאם חאיק.

ההנחיות המופיעות במסמך רלוונטיות גם למשתלמים לתארים מתקדמים.

הודעת המשנה הבכיר – פתיחת סמסטר חורף תשפ"א בעקבות סגר חגי תשרי

התחשבות בהורים לילדים קטנים (עד כיתה ו', כולל)

חלק מהסטודנטים והסטודנטיות בטכניון הם הורים אשר נושאים באחריות כלכלית והורית גדולה בשל המגבלות על מערכת החינוך. על מנת למזער את הפגיעה האקדמית באוכלוסיית ההורים ולאפשר המשך לימודים רציפים במהלך הסמסטר הנוכחי, סטודנטים וסטודנטיות שהם הורים לילדים עד כיתה ו' (כולל), מתבקשים למלא את הטופס המופיע בקישור להלן ולהגישו בצירוף ספח ת.ז. בו מופיעים הילדים, לרכזת תארים מתקדמים ביחידה האקדמית שלהם.

טופס בקשה להורים לילדים קטנים עד כיתה ו' (כולל)

זכאים להתאמות הבאות:

 • הפחתת היקף ההגשות הנדרשות (המרצה האחראי יפחית לפחות 20% מהיקף המטלות הנדרשות במהלך כל הסמסטר) ומתן זמן נוסף להגשת מטלות (תוספת 50% למספר הימים להגשה).
 • בקורסים אשר בהם יש נוכחות חובה: ויתור על חובת נוכחות (פיסית ודיגיטאלית) בהרצאות ובתרגולים. אנו מודעים לעובדה שסביבת עבודה ביתית עם ילדים אינה מאפשרת למידה בשעות סדורות ובמועדים בהם נקבעו השיעורים במערכת. הורים לילדים כאמור לעיל יהיו פטורים מחובת נוכחות וישלימו את החומר בכוחות עצמם.
 • ניתן לחזור על קורס פעם נוספת בהתאם לנהלי ביה"ס כפי שמופיעים בקישור הבא: https://graduate.technion.ac.il/redoing_course/

עבודה במעבדות

הנחיות למשתלמים לחזרה לעבודה במעבדות תחת "תו סגול"

עבודה במעבדות קורונה בזמן סגר חגי תשרי

מידע נוסף באתר הבית של הטכניון