עדכוני קורונה

הנחיות והתאמות – סמסטר אביב תש"ף

הנחיות כלליות

לוח שנה אקדמי מעודכן-סמסטר אביב תש"ף

"הנחיות לסמסטר אביב תש"ף" שנשלחו ע"י  דיקן לימודי הסמכה, פרופ' חוסאם חאיק.

ההנחיות המופיעות במסמך רלוונטיות גם למשתלמים לתארים מתקדמים עם ההתאמות הבאות:

  • סעיף 2.2: על פי כללי ביה"ס לתארים מתקדמים ניתן להירשם פעם נוספת לקורס במקרים הבאים:
    • כשלון (פחות מ-65)
    • אי עמידה בציון מינימום נדרש במקצוע השלמה
  • סעיף 3: משתלמים העונים להגדרה "סטודנטים הורים לילדים עד כיתה ו' (כולל)" יגישו בקשה מנומקת באמצעות טופס בקשה להתאמות להורים לילדים עד כיתה ו' ישירות לרכזת תארים מתקדמים  שתעביר לאישור ס. דיקן/מרכז תארים מתקדמים.

הנחיות והתאמות – סמסטר חורף תשפ"א

מידע לסמסטר א' תשפ"א – נשלח ע"י דיקן לימודי הסמכה פרופ' חוסאם חאיק.

ההנחיות המופיעות במסמך רלוונטיות גם למשתלמים לתארים מתקדמים.

עבודה במעבדות

הנחיות למשתלמים לחזרה לעבודה במעבדות תחת "תו סגול"