הפקולטה להנדסה כימית

מנחים בפקולטה

מטרת התארים המתקדמים בהנדסה כימית היא להעמיק ולהרחיב את הידע בסיסי ולפתח יכולת מוגברת לטפל בבעיות מורכבות במגוון שטחי הפעילות של המהנדס הכימי. ההוראה והמחקר בפקולטה מכסים תחום רחב של נושאים כדוגמת: תופעות מעבר וזרימת פלואידים, פעולות יסוד בהנדסה כימית, תהליכי הפרדה, התפלת מים, פיתוח תפעול ובקרת תהליכים, הנדסת ריאקטורים, ספיחה וקטליזה, הנדסת פולימרים וחומרים פלסטיים, הנדסה ביו-כימית וביו-רפואית, ביו-פיסיקה, הנדסה סביבתית, מיקרו-מבנה וננוטכנולוגיה, מערכות חלקיקים, מערכות קולואידיות, נוזלים מורכבים, תופעות שטח, עיבוד חומרים קרמיים ועל-מוליכות, גידול גבישים וחקר תהליכים בשכבות דקות.

תכנית ההשתלמות בלימודי מגיסטר ובלימודי דוקטור מורכבת מלימודים ומעבודת מחקר. הלימודים צמודים לפעילות מחקרית ענפה המתקיימת בפקולטה בכיוונים בסיסיים וישומיים כאחד. המחקר הבסיסי תורם להרחבה ולהעמקת הידע בתחומים השונים של ההנדסה הכימית והמדעים המשיקים לה.  המחקר היישומי שואף לענות על צרכי התעשייה הכימית, הביוכימית והמיקרו אלקטרונית, בהווה ובעתיד, ולהטמיע בתעשייה גישות ונושאים מתקדמים.

לימודים לתואר מגיסטר

בתכנית המגיסטר שלושה מסלולים להשתלמות לקראת התואר:

 1. מגיסטר למדעים בהנדסה כימית
  מסלול השתלמות הכולל מחקר, פרויקט או עבודת גמר, מיועד לבוגרי תואר ראשון ארבע או תלת שנתי. לסטודנטים מצטיינים קיימת אפשרות לשלב תואר ראשון ושני ולסיים את שני התארים תוך חמש שנים.
 2. מגיסטר למדעים
  מסלול השתלמות הכולל מחקר והגשת תזה. התוכנית מיועדת לסטודנטים ללא רקע בהנדסה כימית המעוניינים להשתלם באחת מקבוצות המחקר בפקולטה ללא דרישה פורמאלית להשלמת ידע בהנדסה כימית.
 3. מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית
  מסלול השתלמות הכולל לימודים ללא עבודת מחקר וללא תזה. התכנית מיועדת במיוחד לאנשי תעשייה, עם דגש על מקצועות טכנולוגיים וניהוליים.

מגיסטר למדעים בהנדסה כימית (MSc)

תנאי קבלה

 • מועמדים בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 83 ומעלה בתואר הראשון מוזמנים להגיש מועמדות לפקולטה לתואר מגיסטר למדעים בהנדסה כימית . הממוצע, בנוסף לשיעור ההצלחות בתואר הראשון, ציון המדרג ומכתבי המלצה הינם חלק ממכלול השיקולים שנלקחים בדיוני הקבלה וכל אחד בנפרד אינו משמש ערובה לקבלה. כחלק מהתהליך ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה המועמדים יזומנו לראיונות אישיים.
 • במקרים חריגים תישקל פנייתם של מועמדים בעלי ממוצע ציונים נמוך מרף הקבלה (אך לא נמוך מ- 82). בוגרים שלא הגיעו להישגים אלה בלימודי הסמכה, אך עומדים בדרישות הקבלה של ביה”ס לתארים מתקדמים, יכולים להגיש בקשה לאחר שלוש שנות עבודה מקצועית , ובקשתם תישקל לאור המלצות על כישוריהם והישגיהם המקצועיים.
 • המועמד נדרש ליצור קשר עם מנחה למחקר, ולקבל את הסכמתו להנחיה כתנאי לקבלה ללימודים.
 • על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים, ומסמך המפרט את מיקומו במדרג.
 • מועמדים בוגרי תואר במסלול ארבע-שנתי שלא בהנדסה כימית יחויבו במקצועות השלמה לפי הצורך.
 • מועמדים בוגרי תואר במסלול תלת-שנתי, יתקבלו במעמד של סטודנט משלים ויחויבו ב- 20 נקודת השלמה, ממקצועות לימודי הסמכה. רשימת המקצועות תקבע לכל סטודנט בנפרד בהתחשב ברקע הלימודים הקודם.
 • סטודנטים בלימודי התואר הראשון יכולים להשתלב בתכנית המעניקה תואר ראשון ומגיסטר בחמש שנים, אם הם בעלי ממוצע 90 לפחות ונותרו להם פחות מ-10 נקודות להשלמת התואר הראשון.

דרישות לימוד

 • כל סטודנט במסלול זה יצבור סך כולל של 36 נקודות מתקדמים מתוכן לפחות 16 במקצועות מתקדמים ו-20 עבור עבודת מחקר.
 • על סטודנט במסלול זה ללמוד לפחות שבעה מקצועות*, מתוכם לפחות ארבעה הניתנים ע"י הפקולטה להנדסה כימית, ובכללם שלושה מקצועות חובה: המקצוע "שיטות מתמטיות בהנדסה כימית" (058177), אותו יש ללמוד במהלך השנה הראשונה ללימודים, ושני מקצועות מרשימת הליבה. את יתרת הנקודות ניתן לצבור גם בלימוד מקצועות הניתנים ע"י פקולטות אחרות, באישור המנחה.
 • סטודנט במסלול מחוייב בעבודת מחקר ניסיונית או עיונית. מטרת עבודת המחקר היא לאפשר לתלמיד ללמוד להתנסות במחקר, תוך השתלבות באחת מקבוצות המחקר בפקולטה.
 • כל משתלם חייב להרצות הרצאה סמינריונית המסכמת את עבודת המחקר שלו.
 • כל סטודנט נדרש לעמוד בתנאי בית הספר לשפה זרה.

* לא כולל המקצוע "סמינר בהנדסה כימית" (058176)

מגיסטר למדעים (MSc)

תנאי קבלה

 • מסלול זה פתוח למועמדים בוגרי תואר ראשון שאינו בהנדסה כימית.
 • מועמדים בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 83 ומעלה בתואר הראשון מוזמנים להגיש מועמדות לפקולטה לתואר מגיסטר למדעים בהנדסה כימית . הממוצע, בנוסף לשיעור ההצלחות בתואר הראשון, ציון המדרג ומכתבי המלצה הינם חלק ממכלול השיקולים שנלקחים בדיוני הקבלה וכל אחד בנפרד אינו משמש ערובה לקבלה. כחלק מהתהליך ובכפוף להחלטת ועדת הקבלה המועמדים יזומנו לראיונות אישיים.
 • במקרים חריגים תישקל פנייתם של מועמדים בעלי ממוצע ציונים נמוך מרף הקבלה (אך לא נמוך מ- 82). בוגרים שלא הגיעו להישגים אלה בלימודי הסמכה, אך עומדים בדרישות הקבלה של ביה”ס לתארים מתקדמים, יכולים להגיש בקשה לאחר שלוש שנות עבודה מקצועית , ובקשתם תישקל לאור המלצות על כישוריהם והישגיהם המקצועיים.
 • המועמד נדרש ליצור קשר עם מנחה למחקר ולקבל את הסכמתו להנחיה, כתנאי לקבלה ללימודים.
 • על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים, כשהאחת היא מהמנחה המיועד. כמו כן יש לצרף לטפסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקומו במדרג.
 • מועמדים בוגרי תואר במסלול ארבע-שנתי לא יחויבו בד"כ במקצועות השלמה.
 • מועמדים בוגרי תואר במסלול תלת-שנתי, יתקבלו במעמד של סטודנט משלים ויחויבו בד"כ בהיקף של 20 נקודת השלמה, המורכב ממקצועות לימודי הסמכה (10 נקודות לפחות) ומקצועות מתקדמים. רשימת המקצועות תקבע לכל סטודנט בנפרד בהתחשב ברקע הלימודים הקודם.

דרישות לימוד

כל סטודנט במסלול זה יצבור סך כולל של 36 נקודות זכות מהן 16 נקודות מתקדמים (שבעה מקצועות לפחות) ו- 20 נקודות בעבודת מחקר מקצועות הלימוד ייקבעו, כל מקרה לגופו, בהתאם לרקע הסטודנט ולנושא המחקר שלו. לפחות שלושה מקצועות מתוך השבעה הנדרשים במסלול זה יהיו ברמה של "תארים מתקדמים".

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית (ME)

תנאי קבלה

 • המסלול פתוח בפני כל בעל תואר מוסמך בהנדסה כימית ( (BSc בממוצע של 80 לפחות. המסלול פתוח גם בפני בעל תואר מוסמך (BSc) שלא בהנדסה כימית, העומד בדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים. מועמד כזה יידרש בדרך כלל למלא תכנית השלמות.
 • על כל מועמד לעבור ראיון אישי שמטרתו לעמוד על רמת הידע מלימודי הסמכה בהנדסה כימית.
 • על כל מועמד לצרף שתי המלצות לפחות עם הגשת טפסי ההרשמה ללימודים.
 • יש לצרף לטפסי ההרשמה מסמך המפרט את מיקום המועמד במדרג.
 • המשך השתלמות לקראת תואר דוקטור, לאחר קבלת תואר מגיסטר להנדסה, יתאפשר במקרים חריגים בלבד, ולאחר שהסטודנט יוכיח את יכולתו במחקר במסגרת "השתלמות שלא לתואר" לפי קביעת ועדת תארים מתקדמים.

דרישות לימוד

לימוד מקצועות בהיקף של 40 נקודות לפחות לפי הפרוט הבא:

 • 2 מקצועות חובה
  1. 058177- שיטות מתמטיות בהנדסה כימית
  2. 058174- סמינר מתקדם בהנדסה כימית

  הסמינר כולל ביצוע עבודה עצמית כגון עבודה סמינריונית מתקדמת, מעבדה או פרויקט, עם הגשת עבודה בכתב. עבודה זו עשויה להיות מחקר מעבדתי בהיקף מצומצם, פרויקט תכנון הנדסי, סקר ספרות בקורתי וכד'.

 • לימוד לפחות קורס אחד מתוך רשימת קורסי הליבה בהנדסה כימית.
 • לפחות 17 נקודות לימוד (לא כולל מקצוע פרויקט הגמר) יהיו ממקצועות הפקולטה להנדסה כימית.
 • לימוד מקצועות מתקדמים בהנדסה כימית להשלמת הדרישה לצבירת נקודות.
 • לימוד עד חמישה מקצועות ניהול.

כל סטודנט נדרש לעמוד בתנאי בית הספר לשפה זרה.

מעבר ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי

סטודנט המבקש לעבור ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה נדרש לעמוד בדרישות הבאות:

 1. סטודנט אשר סיים תואר ראשון בפקולטה להנדסה כימית בממוצע מעל 82, יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי, אחרי לימודי ME של לפחות סמסטר אחד, ורק אם ממוצע ציוניו במהלך התואר השני הוא מעל 85 וציון כל קורס בתואר השני הוא 80 ומעלה.
 2. סטודנט אשר סיים תואר ראשון בפקולטה להנדסה כימית בממוצע מתחת ל-82, יוכל לעבור ממסלול ללא תזה למסלול מחקרי, אחרי לימודי ME של לפחות סמסטר אחד, רק אם ממוצע ציוניו בתואר השני הוא מעל 85, ציון כל קורס בתואר השני הוא מעל 80, ורק לאחר שהשלים קורס בשיטות מחקר מתמטיות וקורס ליבה אחד, או לחלופין לאחר שהשלים 2 קורסי ליבה.
 3. במידה והמועמד אינו בעל תואר ראשון מהפקולטה להנדסה כימית, יהיה עליו לעבור ועדה מראיינת בנוסף לתנאים אשר צויינו מעלה.

על התלמיד ליצור קשר עם מנחה למחקר, ולקבל את הסכמתו להנחיה ולהגיש הצעת מחקר.

בנוסף, בהתאם לתנאי בית הספר לתארים מתקדמים, על התלמיד למלא טופס מעבר מסלול, ולעבור בהצלחה קורס את הקורס "אתיקה של המחקר".

לימודים לתואר דוקטור (PhD)

בתכנית זו מודגשת יותר עבודת המחקר תוך הכשרה נוספת של הסטודנטים ע"י לימוד קורסים המעמיקים ומרחיבים ידע בנושאים שבחזית ההנדסה הכימית.

בתכנית ההשתלמות לתואר דוקטור קיימים שלושה מסלולים:

 1. מסלול רגיל
 2. מסלול ישיר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור
 3. מסלול מיוחד לדוקטור מתואר ראשון

קבלת סטודנטים לתכנית היא על סמך הישגים בלימודים קודמים, מכתבי המלצה וראיונות אישיים בפני שני חברי סגל. מטרת הראיונות היא בדיקת התאמת המועמד ללימודי דוקטורט, שליטתו בנושאי יסוד, גישה לבעיה או נושא מחקר ועצמאות מחשבתית.

מסלול רגיל לתואר דוקטור

תנאי קבלה

 • תנאי לקבלה הוא ממוצע 85 לפחות בתואר המגיסטר. –  חוות הדעת של הבוחנים בבחינת המגיסטר באשר להתאמת המועמד לדוקטורט עשויה להוות מרכיב בהחלטה על קבלת המועמד.
 • בוגרי מסלול מגיסטר ללא תזה (.M. E.) יוכלו להתקבל לדוקטורט רק במקרים חריגים בלבד, ולאחר שהוכיחו יכולתם במחקר במסגרת "השתלמות שלא לתואר", לפי קביעת ועדת תארים מתקדמים.

דרישות הלימוד

הדרישות העיקריות ללימודים לתואר דוקטור הן:

 • לימוד מקצועות להעמקת הידע הבסיסי בהנדסה כימית ולהשלמת ידע הדרוש לביצוע המחקר, בהיקף של 10 נקודות זכות (ארבעה מקצועות לפחות, לא כולל המקצוע "סמינר בהנדסה כימית"). תכנית הלימודים תיבנה בשיתוף עם המנחה ותאושר על ידי הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.  דרישות רשמיות נוספות עשויות להתווסף בשלב ראיונות הקבלה, לפי המלצת המראיינים, וכן לאחר בחינת המועמדות, לפי המלצת ועדת הבוחנים.  על הסטודנט ללמוד שני מקצועות לפחות עד תום הסמסטר השני להשתלמותו.
 • ביצוע עבודת מחקר מקורית ברמה נאותה. עבודת המחקר תבוצע בד"כ בין כתלי הפקולטה. במקרים יוצאים מן הכלל, בהם המשתלם אינו שוהה במשך כל תקופת השתלמותו בין כתלי הפקולטה, קיימת דרישה לשהות מינימאלית של שנה אחת.
 • על המשתלם להגיש תאור תמציתי של מחקרו ולעמוד בבחינת מועמדות, בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים (ראה סעיף 36 בתקנות).
 • כשנה לאחר בחינת המועמדות יהיה על הסטודנט להציג סמינר בהיקף מצומצם המתאר את כיווני המחקר והתוצאות שהתקבלו עד אותו זמן. בד"כ מדובר בסמינר פנימי קצר הפתוח בפני חברי סגל ומשתלמים בפקולטה.

מסלול ישיר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור

תנאי קבלה

סטודנטים מצטיינים לתואר מגיסטר (ממוצע 90 לפחות במקצועות הלימוד), יכולים, בהסכמת המנחה, בהמלצת הועדה לתארים מתקדמים ובאישור ביה"ס לתארים מתקדמים, לעבור למסלול ישיר לדוקטורט. את הבקשה למעבר למסלול ישיר יש להגיש לוועדה לתארים מתקדמים, בהתאם לנהלי בית הספר לתארים מתקדמים.

דרישות לימוד

לימוד  26 נקודות  מתקדמים (11 מקצועות לפחות), עמידה בבחינת מועמדות במתכונת הרגילה, סמינר בהיקף מצומצם כשנה לאחר בחינת המועמדות, כתיבת תזה ובחינת הגמר.

מסלול מיוחד לדוקטור מתואר ראשון

תנאי קבלה

למסלול זה יוכלו להירשם מועמדים בוגרי תואר ארבע שנתי בולטים במיוחד, עם ממוצע מצטבר של 90 לפחות.

דרישות לימוד

לימוד 26 נקודות מתקדמים (11 מקצועות לפחות), עמידה בבחינת מועמדות במתכונת הרגילה, סמינר בהיקף מצומצם כשנה לאחר בחינת המועמדות, כתיבת תזה ובחינת הגמר. יש לצבור 15 נקודות לימוד ולעמוד בבחינת המועמדות תוך שלושה סמסטרים מתחילת ההשתלמות.

מלגות

משתלם המעוניין להקדיש מלא זמנו להשתלמות רשאי לבקש מלגה. פרטים על סוגי המלגות והנהלים ניתן למצוא בתקנון ביה"ס.  המלגות מוענקות בהתאם לזמינותן, למשתלמים עם הישגים מתאימים. מקבלי המלגות מתחייבים להקדיש מלוא זמנם ללימודים, למחקר ולהוראה.

סטודנט המשתלם במסלול ללא תזה אינו זכאי לקבלת מלגה. יש לעיין בתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים, כדי לקבל מידע מפורט על הדרישות החלות על מלגאים בטכניון.

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה:
טל': 04-8293422
דוא"ל 
אתר הפקולטה