המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות

משתלמים בתארים מתקדמים נדרשים להוכיח ידיעת שפות בהתאם לנאמר בתקנות האקדמיות (סעיף 26.06 לגבי משתלמים למגיסטר וסעיף 34.03 לגבי משתלמים לדוקטור).

אנגלית מצומצמת ואנגלית מורחבת

ניתן לגשת לבחינות אלה, בהתאם למועדים המתפרסמים – ללא צורך להשתתף בקורס. המחלקה מציעה קורסי הכנה לבחינות עבור אותם משתלמים שלא עמדו בבחינות הנ"ל במועד, בהתאם לתקנות.

הבחינות באנגלית מתקיימות בשלושה מועדים בכל שנה. התאריכים המדויקים מתפרסמים באתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות.

עברית מצומצמת ועברית מורחבת

סטודנטים שרכשו את השכלתם בחו"ל, שאינם תיירים, חייבים לעמוד בבחינות ברמה מצומצמת ומורחבת. סטודנטים מחו"ל, השוהים בארץ רק למטרות לימודיהם בטכניון, מוזמנים להשתתף בקורס בעברית למתחילים ב'. המוצע על ידי המחלקה.

כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים

משתלמים לתואר מגיסטר עם תזה רשאים ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים". הרישום למקצוע זה הוא בנפרד, כשבועיים לפני תחילת הסמסטר, ומתבצע במזכירות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות. ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר. מקצוע זה מחייב השתתפות בקורס במשך כל הסמסטר.

מגיסטרנט שעמד בהצלחה במקצוע וימשיך לימודיו לתואר דוקטור, יקבל פטור אוטומטי מהקורס "כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים".

כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים

משתלמים לתואר דוקטור נדרשים ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים". הרישום למקצוע זה הוא בנפרד, כשבועיים לפני תחילת הסמסטר, ומתבצע במזכירות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות. ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת, ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר. מקצוע זה מחייב השתתפות בקורס במשך כל הסמסטר.

פירוט הקורסים בשפות

מס' הקורסשם הקורס
328000עברית מצומצמת
328001עברית מורחבת
328003עברית למתחילים ב'
328010אנגלית מצומצמת
328011אנגלית מורחבת
328049כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים
328050כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים

מידע נוסף

מזכירות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות, טל' 04-8293507
אתר האינטרנט של המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות