התכנית הבין – יחידתית להנדסת מערכות רכב

תכנית בין-יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות: הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית וסביבתית.
הטכניון מציע תכנית לימודים בין-יחידתית חדשה, להכשרת בוגריה בתואר מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב (ME) . התוכנית פתוחה לכל בוגרי תואר הנדסי ארבע שנתי ממוסד אקדמי מוכר אשר ממוצע ציוניו עומד בתנאי ביה"ס לתארים מתקדמים. התכנית מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב (ME), מונעת ע"י עשייה רבת היקף בתעשיות המייצרות מערכות לרכב וחלפים, במערכת הביטחון, משק האנרגיה, תשתיות התחבורה הפרטית והציבורית ואיכות הסביבה. בכדי להניע פיתוח בתחומים אלו קימת דרישה הולכת וגוברת למהנדסים המתמחים בתחום הנדסת מערכות רכב. המהנדסים שיוכשרו בתוכנית המוצעת יהיו בעלי ידע מעמיק בתחומי מערכות רכב. הצורך בתכנית זאת הוגדר אחרי דיונים רבים ומפורטים עם גורמי התעשייה ומשרדי הממשלה (ביטחון, תשתיות אנרגיה, תחבורה). התכנית תנוהל ע"י ועדה בין-יחידתית לתארים מתקדמים בתחום מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב.

רקע

התכנית מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב (ME) נבנתה על מנת לענות על דרישת התעשייה בבוגרים בעלי מיומנות גבוהה בתחומים מתקדמים של פיתוח, תכן וייצור מערכות רכב ומכלולים לתעשיית הרכב העולמית ובתשתיות הלאומיות, כגון רכבות ואמצעי תעבורה מתקדמים. למרות שתעשייה זו נקשרה, באופן מסורתי ולאורך שנים, עם יצרני רכב וייצור המוני, בעשור האחרון היא עברה שינוי מהותי מאד ומחזורה המסחרי כעת נשלט ע"י יצרני מערכות ומרכיבי רכב בשיתוף עם חברות תכנון ויעוץ המתמחות בתחום ייעודי וצר שבו מרכיב ההון האנושי דומיננטי. בנוסף, כווני הפיתוח וההשקעות בתחום הנדסת מערכות רכב עוברים לאחרונה שינויים מהותיים, עקב ההתפתחות של מערכות תבוניות לתחבורה (ITS – Intelligent Transportation Systems), הגברת אמצעי בטחון הנסיעה ומיגון מערכות הרכב, שיקולי אנרגיה ואיכות סביבה.
התכנית מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב (ME) הינה תכנית בין-יחידתית המוצעת במשותף ע"י הפקולטות להנדסת מכונות והנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון. תכנית ייחודית זו מעניקה לסטודנטים הזדמנות לרכוש ידע מעמיק בתחומי הנדסת הרכב והנעה יחד עם הרחבת אופקים בתחומי הנדסה נוספים. התכנית מאפשרת לסטודנט להתעמק בפרויקט מעשי הקשור לתחום מערכות הרכב או ליחסי הגומלין בין מערכות רכב למערכות התשתית, כגון כביש, מערכת רמזורים, מערכות חישה ובקרה, קרקע ועוד. בוגרי התכנית יהיו בעלי הכשרה אינטר-דיסציפלינרית מעמיקה בהנדסת מערכות רכב הנדרשת כיום כדי להוביל בקדמת פיתוח מוצרים ותהליכים בתחום מתפתח ודינאמי זה.

מטרות תכנית

תכנית מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב (ME) מיועדת להכשרת מהנדסים שיפעלו בתחום רחב של נושאים בהנדסת רכב ויפתחו מיומנויות בתכן הנדסי, שיטות ניתוח, סימולציות ממוחשבות וייצור.
התוכנית תכלול את שטחי הידע הבאים שבתחום הנדסת מערכות רכב:

 • אנרגיה ומערכות הנעה
 • דינמיקה של רכב ומערכותיו
 • בקרה
 • מכטרוניקה
 • זיהום אויר מכלי רכב
 • הנדסת תחבורה
 • הנדסת פני שטח
 • יחסי גומלין "אדם מכונה"
 • אמינות ובקרת איכות בהנדסת מערכות רכב
 • תכן וייצור
 • שיטות חישוביות

הדרישות לתואר

הלימודים לקראת התואר מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב (ME) יכללו מקצועות חובה ובחירה בהיקף של 35 נקודות לפחות, פרויקט גמר בהיקף של 5 נקודות ועמידה בבחינה בשפה האנגלית לפי כללי ביה"ס לתארים מתקדמים. סה"כ יש לצבור 40 נקודות לקבלת התואר.
רשימות מקצועות החובה ומקצועות הבחירה מופיעות להלן בסעיף 'תכנית הלימודים'. ממוצע הציונים המינימאלי הנדרש להענקת התואר הוא 75 עם ציון של לפחות 65 בכל מקצוע שנלמד. לכל סטודנט שיתקבל לתכנית יקבע מנחה אקדמי. המנחה יאשר לסטודנט את תכנית ההשתלמות לפני האישור הסופי של ביה"ס לתארים מתקדמים.

מבנה התכנית

התכנית מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב (ME) כוללת מקצועות חובה ובחירה. מקצועות החובה מכסים יסודות של הנדסת רכב, מנועי שריפה פנימית, דינמיקת רכב, מערכות הנעה מתקדמות ואחרים. מקצועות הבחירה נבחרים ע"י הסטודנט בהתאם לעניין ולהתמחות האישיים מן הרשימה לפי הנושאים, למשל: זיהום אוויר, דינמיקת מערכות רכב, אמינות ובקרת איכות, הנדסת פני-שטח, הנדסת תחבורה, אנרגיה ומערכות הנעה ועוד. פרויקט הגמר הינו חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים ויבוצע בהנחיה אישית. הפרויקט יוגש במתכונת כללי ביה"ס לתארים מתקדמים. סטודנטים המתחילים את לימודיהם בתוכנית זו צריכים לעמוד בדרישות הקדם המפורטים בתכנית הלימודים.

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה לתכנית זהים לתנאים הנהוגים בביה"ס לתארים מתקדמים (ממוצע בתואר ראשון הנדסי 75), קבלתם של מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר אחר מותנה בהצגת מדרג גבוה (30% עליונים).
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת התכנית גב' דנה אלוש, טל. 04-8293189

תכנית הלימודים

מידע נוסף

יו"ר התכנית: ד"ר לאוניד טרטקובסקי
tartak@technion.ac.il