התכנית הבין – יחידתית להנדסה עירונית

לא יתקיים רישום לתוכנית בשנת הלימודים תשפ"א.

תכנית בין-יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות: הנדסה אזרחית וסביבתית, ארכיטקטורה ובינוי ערים.

תחום ההנדסה העירונית בשוק המוניציפאלי של היום, דורש הבנה של מערכות משפטיות ומנהליות לא מעטות. קבלת ההחלטות לניהול העיר מעוגנת במספר רב של חוקים ויש בה "שחקנים" לא מעטים – הרשות המקומית על נבחריה ומחלקותיה, מוסדות התכנון הסטטוטוריים, משרדי ממשלה רבים, יזמים, עמותות וארגונים מקומיים וארציים וכמובן – השכנים לפרויקטים החדשים המוצעים והציבור המעוניין. על המהנדס העירוני מוטלת החובה לדעת כיצד להתייחס לזכויות המשפטיות במקרקעין, לדיני תכנון ובנייה, לדיני רשויות מקומיות ולמשפט מינהלי כללי. כמו כן, עליו לדעת כיצד לנהל את הצוות הגדול שבמחלקה, כיצד לתאם ולהשיג מטרות מול גורמים מנהליים אחרים וכיצד לנהל סכסוכים עם יזמים, שכנים ועמותות אזרחיות.

התואר המוצע מדגיש רוחב יריעה וראיה רב-דיסציפלינארית – כמתחייב מאופיין של ערים, כאשר מטרת התוכנית היא להעמיק ולהרחיב את הידע של נושאי ההנדסה העירונית למהנדסים ואדריכלים, להקנות להם היכרות עם מספר תחומים שונים ויחסי גומלין ביניהם – הנדרשים לעיסוק מיומן בתחומי התעסוקה השונים של הנדסת הערים. לתואר המוצע אוריינטציה מקצועית ולקראת סיום הלימודים מתאפשרת לכל סטודנט התמחות מעמיקה באחד מתתי התחומים של ההנדסה העירונית ע"י ביצוע סמינר מתקדם.

תוכנית הלימודים המוצעת היא כאמור רב תחומית וכוללת את התחומים הבאים: תכנון ערים, היבטים משפטיים, תחבורה ותשתיות עירוניות, היבטים סביבתיים, ניהול וכלכלה, מיפוי וגיאו-אינפורמציה, ומערכות מים וביוב.

תנאי הקבלה

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתחומים הבאים: הנדסה אזרחית (בכל התחומים), מהנדסי מיפוי וגיאו-אינפורמציה, אדריכלים ואדריכלי נוף.
דרישות הסף הן בהתאם לדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים של הטכניון, אולם וועדת המסלול רשאית לקבוע ספי קבלה גבוהים יותר.

דרישות הלימוד

התוכנית היא בהיקף של 42 נקודות (37 נק' חובה, 5 נק' סמינר מורחב). בנוסף, כל סטודנט שיתקבל לתוכנית יצטרך להשלים מקצועות ליבה (קדם) במידה ולא למד אותם במסגרת לימודי התואר הראשון (11 נק' למהנדסים, 7.5 נק' לאדריכלים ו-16 נק' לאדריכלי נוף).

נושאי הלימוד

מבין נושאי הלימוד: כלכלה עירונית, שיקום עירוני, תכנון חברתי, תכנון תשתית עירונית, הנדסת תעבורה מתקדמת, מיפוי ומדידה, היבטים בקדסטר מודרני, תסקירי השפעה על הסביבה, עקרונות התברואה של מים ושפכים, מערכות מידע גיאוגרפיות, ייזום ובדיקת כדאיות פרויקטים הנדסיים, היבטים משפטיים ומינהליים בתכנון, דיני שלטון מקומי למתכננים, סמינר מתקדם בהנדסה אורבנית.
התוכנית הינה מובנית, מתפרסת על פני 4-5 סמסטרים וכוללת סמינר אישי מתקדם.
לבוגרים יוענק התואר "מגיסטר להנדסה עירונית"- MUE.

מידע נוסף

מזכירת התכנית בחיפה, טל. 04-8295823