הצעת נושא מחקר לתואר מגיסטר

המועד להגשת נושא מחקר

בהיעדר דרישה מהיחידה האקדמית עד מחצית ממשך ההשתלמות.

משתלם המבקש לקבל מלגה/המקבל מלגה

חייב להגיש נושא מחקר בהתאם לנהלים החלים על המלגאים כמפורט באתר בסעיף "מלגות", התנאים להגשת נושא מחקר:

  • עמידה בדרישות השלמה (רק סטודנט מן המניין רשאי להגיש נושא מחקר)
  • השלמת הדרישה ל"אתיקה של המחקר"
  • הכנסת מילות המפתח של המחקר

טפסים