האם ישנה אפשרות להירשם לכמה יחידות אקדמיות?

  • ישנה אפשרות לבחור יחידה אקדמית אחת בלבד.
  • מי שמבקש לשנות את מועמדותו יחוייב חייב בתשלום מחצית דמי הרישום. (פרט למי שנרשם ליחידה אקדמית הדורשת מנחה כתנאי קבלה והמעבר הוא בגין מציאת מנחה מפקולטה אחרת).
  • לאחר הקבלה ללימודים ניתן לבקש לעבור פקולטה – פעם אחת בתואר, ללא תשלום נוסף.