האם עלי להירשם לבחינה באתיקה, איך עושים זאת?

המקצוע "אתיקה של המחקר" הינו מקצוע מקוון הנלמד באופן עצמאי ב-moodle – בכל זמן, מכל מקום ובהתאם לקצב הלמידה של כל סטודנט/ית. אם במכתב הקבלה או בתדפיסך האישי קיימת דרישה לאתיקה – הרישום כבר נעשה עבורך.
אם ברצונך ללמוד את המקצוע למרות שלא נדרשת (עניין אישי או רצון לעבור לנתיב מחקר) עליך להירשם אליו באמצעות פניה למייל.