היכן בתדפיס אפשר לראות את תאריך אישור ועדת הבוחנים?

כשוועדת הבוחנים מאושרת על ידי ביה"ס לתארים מתקדמים, מופיעה הכותרת "שלבי גמר" ותחתיה מופיע תאריך אישור ועדת בוחנים.