לא הייתי בטקס הענקת התעודות. איך אקבל את התעודה?

ניתן לקבל את התעודה במזכירות ביה"ס (בנין צ'רצ'יל חדר 208) החל ממספר ימים לאחר הטקס.

כמו כן, ניתן לבקש לשלוח את התעודה בדואר רשום באמצעות הקישור להלן. התעודה תישלח בתוספת תדפיסים סופיים רשמיים. שירות זה כרוך בתשלום בסך 50 ש"ח שייגבה באמצעות כרטיס אשראי.

https://payment.web.technion.ac.il/graduate-certificate/

לפרטים נוספים, נא ליצור קשר עם מזכירות ביה"ס בטלפון: 04-8292573, או באמצעות דוא"ל: levana@technion.ac.il