הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה באנגלית מתבצעת באתר האינטרנט של המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות בכתובת הבאה.