ציון התקדמות במחקר

בסוף כל סמסטר מדווח המנחה על מידת התקדמותו של הסטודנט במחקר. הציון מופיע בגיליון הציונים, ליד הממוצע הסמסטריאלי.

קריטריונים מומלצים למתן ציוני מחקר וההשלכות על הסטודנט

סולם הציונים עבר ריענון ובדומה לשיטה האמריקאית יש בו ארבע דרגות, א – ד.
לנוחיותכם צוין המינוח הלשוני הישן על ידי האות.

קריטריונים מומלצים למתן ציוני מחקר וההשלכות על הסטודנט
ציון מגיסטרדוקטורטהשלכות
א
(100-90)
מצוין
השקעה בולטת במחקר, המלווה בהישגים מרשימים, חשיבה מקורית, שליטה בספרות מדעית, יצירתיות, הובלה עצמאית של המחקר, מועמד למעבר לישיר דוקטורט.השקעה בולטת במחקר, המלווה בהישגים או בסיכוי גבוה להישגים המהווים פריצת דרך, חשיבה מקורית, שליטה בספרות מדעית, יצירתיות, הובלה עצמאית של המחקר, פוטנציאל גבוה לקרירה אקדמית, מודל לחיקוי.מועמד עם פוטנציאל להיות ראוי למלגות הצטיינות ולכל מענקי ההצטיינות.
ב
(89-80)
טוב מאוד
השקעה במחקר, חשיבה מקורית, שליטה בספרות מדעית, סיכוי טוב מאוד לתרומה מקורית, נראה כי לסטודנט פוטנציאל גבוה ועשוי להיות מועמד ראוי לדוקטורט אחרי השלמת התואר.השקעה במחקר, חשיבה מקורית, שליטה בספרות מדעית, סיכוי טוב מאוד לתרומה מקורית, נראה כי לסטודנט פוטנציאל גבוה לפתח עצמאות והובלת המחקר עם הזמן.מועמד עם פוטנציאל להיות ראוי למלגות הצטיינות ולחלק ממענקי הצטיינות*.
ג
(79-70)
טוב
(מניח את הדעת)
השקעה במחקר טעונה שיפור, אין הובלה של המחקר, לסטודנט יש פוטנציאל שטרם בא לידי מימוש. קרוב לוודאי שאינו מעמד ראוי להמשך לימודים לדוקטורט, מוצע לקיים דיון עם הסטודנט על המרת מחקר/פרויקט בעבודת גמר.השקעה במחקר טעונה שיפור, אין הובלה של המחקר, לסטודנט יש פוטנציאל שטרם בא לידי מימוש.
יש לקיים שיחת תיאום ציפיות עם הסטודנט, אם לא יחול שיפור בציון ההתקדמות במחקר בסמסטר העוקב, עליו להיות מודע כי לימודיו עשויים להיות מופסקים.
-
ד
(69-65)
(אינו מניח את הדעת)
אין כלל השקעה במחקר, הסטודנט איננו משתפר למרות התראה בסמסטר הקודם. יש לקיים דיון על הפסקת לימודים בנוכחות המנחה וחברי הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.אין כלל השקעה במחקר, הסטודנט איננו משתפר למרות התראה בסמסטר הקודם. יש לקיים שיחה על הפסקת לימודים בנוכחות המנחה וחברי הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.-
ה
(עדיין לא ניתן להעריך)
רק במקרים מיוחדים בסמסטר הראשון ללימודים.רק במקרים מיוחדים בסמסטר הראשון ללימודים.-
ש
שלבי גמר
הסטודנט כותב את התיזה ויגיש אותה בקרוב.הסטודנט כותב את התיזה ויגיש אותה בקרוב.לא ניתן לתת לסטודנט ציון זה יותר משני סמסטרים ברציפות. עם מתן הציון בפעם השנייה, יש לצרף לו"ז ומתווה לסיום התואר בהקדם המגובה ע"י הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים! מתן ציון זה יותר משני סמסטרים יגרור הפסקת לימודים.
ל
חופשת לידה
14 שבועות14 שבועות-
* למעט מלגות קלור, אדאמס, עזריאלי ופרס וולף