מידע כללי

 • ציון עובר במקצוע הנלמד לקראת תואר מתקדם: 65
 • ממוצע אקדמי תקין: 75
 • זיהוי רמת המקצוע על פי מספרו: לכל מקצוע מספר מזהה בן 6 ספרות: XXXXXX.
  2 הספרות הראשונות משמאל XX מסמנות את היחידה האקדמית האחראית להוראת המקצוע.
  הספרה השלישית משמאל X קובעת את רמת המקצוע לפי המפתח הבא:

  • *4,5 – מקצוע הסמכה
  • *6,7 – מקצועות משותפים להסמכה וללימודים מתקדמים
  • 8,9 – מקצועות תארים מתקדמים

  * על מקצועות אלה חלים הכללים הנהוגים בלימודי הסמכה (מועדי ב', ערעורים).

  במקצועות תארים מתקדמים קיים מועד ב' החל מסמסטר א' תשע"ט.