טקסי הענקת תארים 2020 – תש"ף

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה

בשל הקורונה ובהתאם להחלטת הנשיא והנהלת הטכניון, נדחה טקס חלוקת תארי דוקטור לתקופת הסתיו.

בשאיפה ובתקווה שנוכל לקיים את הטקסים במתכונתם הרצויה, יתקיים הטקס במועד הבא:

יום רביעי, 16/9/2020, כ"ז אלול תש"ף, החל מהשעה 18:30 באמפיתיאטרון ע"ש קלנר.

הטקס יתקיים בהנחה שמותר יהיה לקיימו ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. פרטים נוספים והנחיות יישלחו לקראת מועד הטקס.

יכללו בטקס

כל הבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 17.03.2020, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

טקס הענקת תארי מגיסטר

בשל הקורונה ובהתאם להחלטת הנשיא והנהלת הטכניון, נדחה טקס חלוקת תארי מגיסטר* לתקופת הסתיו.

בשאיפה ובתקווה שנוכל לקיים את הטקסים במתכונתם הרצויה, יתקיים הטקס המרכזי במועד הבא:

יום רביעי, 30/9/2020, י"ב תשרי תשפ"א, החל מהשעה 18:30 באמפיתיאטרון ע"ש קלנר.

הטקס יתקיים בהנחה שמותר יהיה לקיימו ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. פרטים נוספים והנחיות יישלחו לקראת מועד הטקס.

*השנה, הדיפלומות לבוגרי ובוגרות התואר השני המשותף בכלכלה לטכניון ולאוני' חיפה יוענקו ע"י אוני' חיפה.

יכללו בטקס

מהתכניות בלימודי המשך – כל הבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 27.02.2020, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

כל הבוגרים האחרים – שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ומשכר לימוד) עד 12.03.2020, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.