טקסי הענקת תארים 2024- תשפ"ד

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה יתקיים ביום רביעי, 4/9/2024, א' אלול תשפ"ד, החל מהשעה 18:30 באמפיתאטרון ע"ש קלנר, קרית הטכניון.

יכללו בטקס

כל הבוגרות והבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 30/5/2024, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט, ופורסם במהשך.

טקס הענקת תארי מגיסטר

הענקת תוארי מגיסטר תתקיים ביום רביעי, 18/9/2024, ט"ו אלול תשפ"ד.

קבלת פנים למסיימות ומסיימי התואר בהצטיינות יתרה, תתקיים בשעה 18:30 במרכז המבקרים ע"ש דייד וג'נט פולק, קרית הטכניון במהלכה יחולקו התעודות לבוגרות ולבוגרים.

היחידות האקדמיות תקיימנה באותו יום טקסי סיום יחידתיים בהם יוענקו התעודות לשאר מסיימות ומסיימי תואר מגיסטר*. הזמנות לטקסים היחידתיים יישלחו לבוגרות ולבוגרים ישירות ע"י היחידות האקדמיות.

*השנה, התעודות לבוגרי ובוגרות התואר השני המשותף בכלכלה לטכניון ולאוני' חיפה יוענקו בטקסים שייערכו בטכניון.

יכללו בטקס

מהתכניות בלימודי המשך – כל הבוגרות והבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 30/5/2024, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

כל הבוגרות והבוגרים האחרים – שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ומשכר לימוד) עד 30/5/2024, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.