טקסי הענקת תארים 2020 – תש"ף

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה יתקיים ביום רביעי, 16/9/2020, כ"ז אלול תש"ף, החל מהשעה 18:30.

עקב הנסיבות הבריאותיות העולמיות, הטקס יתקיים באופן מקוון.

פרטים נוספים והנחיות נשלחו בדוא"ל לבוגרות ולבוגרים.

יכללו בטקס

כל הבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 17.03.2020, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

טקס הענקת תארי מגיסטר

טקסי הענקת תארי מגיסטר יתקיימו ביום רביעי, 30/9/2020, י"ב תשרי תשפ"א, החל מהשעה 18:30.

עקב הנסיבות הבריאותיות העולמיות, הטקסים יתקיימו באופן מקוון.

השנה לא יתקיים טקס מרכזי ויתקיימו טקסים יחידתיים בלבד.

פרטים נוספים והנחיות נשלחו בדוא"ל לבוגרות ולבוגרים.

*השנה, הדיפלומות לבוגרי ובוגרות התואר השני המשותף בכלכלה לטכניון ולאוני' חיפה יוענקו ע"י אוני' חיפה.

יכללו בטקס

מהתכניות בלימודי המשך – כל הבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 27.02.2020, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

כל הבוגרים האחרים – שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ומשכר לימוד) עד 12.03.2020, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.