טקסי הענקת תארים 2023- תשפ"ג

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה יתקיים ביום שני, 29/5/2023, ט' סיון תשפ"ג, החל מהשעה 18:30 באמפיתאטרון ע"ש קלנר, קרית הטכניון.

יכללו בטקס

כל הבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד תאריך 12.3.2023, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

טקס הענקת תארי מגיסטר

הענקת תוארי מגיסטר תתקיים ביום שני, 19/6/2023, ל' סיוון תשפ"ג.

קבלת פנים למסיימות ומסיימי התואר בהצטיינות יתרה, תתקיים בשעה 18:30 במרכז המבקרים ע"ש דייד וג'נט פולק, קרית הטכניון במהלכה יחולקו התעודות לבוגרות ולבוגרים.

היחידות האקדמיות תקיימנה באותו יום טקסי סיום יחידתיים בהם יוענקו התעודות לשאר מסיימות ומסיימי תואר מגיסטר*. הזמנות לטקסים היחידתיים יישלחו לבוגרות ולבוגרים ישירות ע"י היחידות האקדמיות.

*השנה, התעודות לבוגרי ובוגרות התואר השני המשותף בכלכלה לטכניון ולאוני' חיפה יוענקו בטקס שייערך באוניברסיטת חיפה.

יכללו בטקס

מהתכניות בלימודי המשך – כל הבוגרות והבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 12.3.2023, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

כל הבוגרות והבוגרים האחרים – שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ומשכר לימוד) עד12.3.2023, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.