טקסי הענקת תארים 2020 – תש"ף

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה

הטקס יתקיים ביום שני, 25 במאי 2020, בשעה 18:30, באמפי ע"ש קלנר.

יכללו בטקס

כל הבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 17.03.2020, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

טקס הענקת תארי מגיסטר

הטקס יתקיים ביום שני,  15 ביוני 2020, בשעה 18:30, באמפי ע"ש קלנר.

לאחר הטקס הכללי יוענקו התעודות בטקסים יחידתיים בפקולטות השונות.
בשנה זו יקבלו בוגרי התכנית המשותפת לכלכלה את התעודות באוניברסיטת חיפה.

יכללו בטקס

מהתכניות בלימודי המשך – כל הבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 27.02.2020, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

כל הבוגרים האחרים – שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ומשכר לימוד) עד 12.03.2020, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.