טקסי הענקת תארים 2022- תשפ"ב

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה

טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה יתקיים ביום שני, 23/5/2022, כ"ב סיון תשפ"ב, החל מהשעה 18:30 באמפיתאטרון ע"ש קלנר, קרית הטכניון.

הטקס יערך בהתאם להנחיות הממשלה באותה העת.

יתכן שינוי במועד הטקס בהתאם לנסיבות הבריאות והנחיות הממשלה.

יכללו בטקס

כל הבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 6/3/2022, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

טקס הענקת תארי מגיסטר

הטקס המרכזי להענקת תארי מגיסטר יתקיים ביום שני, 20/6/2022, כ"א תמוז תשפ"ב, החל מהשעה 18:30 באמפיתאטרון ע"ש קלנר, קרית הטכניון.

לאחר הטקס המרכזי יתקיימו טקסים במסגרת היחידות האקדמיות השונות.

הטקסים יערכו בהתאם להנחיות הממשלה באותה העת.

*השנה, הדיפלומות לבוגרי ובוגרות התואר השני המשותף בכלכלה לטכניון ולאוני' חיפה יוענקו ע"י הטכניון.

יכללו בטקס

מהתכניות בלימודי המשך – כל הבוגרים שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ושכר לימוד) עד 24/2/2022, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.

כל הבוגרים האחרים – שיסיימו את הדרישות במלואן (כולל אישורים מהספריה ומשכר לימוד) עד 1/3/2022, והתואר שלהם יאושר על ידי הסנט.