גלימות לטקס מגיסטר

החל מטקס קבלת תוארי מגיסטר 2016 יעטו הבוגרים גלימות.
רכישת הגלימות (כולל כובעים ואפודים) תתבצע בצורה מרוכזת דרך הטכניון, וכרוכה בתשלום סמלי. קרוב לסיום הלימודים יקבלו הבוגרים פניה מהטכניון על מנת להסדיר תשלום זה.